AanDelen

1) Je bedenkt iets, 2) communiceert het, 3) werkt samen, en 4) krijgt resultaten.
Zo simpel is het principe van 1) EigenWaarde, 2) MeerWaarde, 3) WaardeRing en 4) AanDelen.
Het resutaat dat ontstaat is opgebouwd door al degenen dier daaraan meedoen.
Iedere deel-nemer heeft aan-deel, doordat allen hun talenten delen.

AanDelen hebben alleen degenen die het resultaat samen scheppen.
Buitenstaanders hebben per definitie géén aanDeel; want ze hebben géén EigenWaarde, MeerWaarde in de WaardeRing.
AandeelHebbers investeren hun eigen talenten.
“Aandeelhouders” parasiteren op geld zonder waarde.

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)