AardeBank

Wacht niet langer | Doe Het Zelf, Samen | Betrouwbare Afsprakenregister | SamenLeven

Inleiding

Iedere mens heeft unieke eigen talenten en vermogens.
Daarin verschillen we van elkaar, maar daarin complementeren we elkaar ook.
Op eenzelfde manier kunnen ook onze organen samen meer dan elk alleen.
Het gaat er alleen om, om onze vermogens optimaal te kunnen combineren.

Het begint met het onderkennen van wat je graag wilt en goed doet: je eigen Waarde (“je geloofsbrief’).
Door andere hiervan te laten weten kunnen ze daarop van hun kant reageren; en ontdek je meerWaarde.
Samen, in groepen, ontdek je dat je elkaar op veel manieren kan ondersteunen: waardeRing.
Daardoor kan je samen tot betere resultaten komen, waarin elke deelnemer aandeel heeft in de schepping.

  We zijn in een zotte situatie terecht gekomen.
  We moeten elkaar betalen, om te overleven.
  Opdat bankiers aan ons kunnen verdienen.
  'Regeringen' houden dat voor je in stand.

   Het probleem is dat de banken te weinig geld aanmaken.
   Het gevolg is dat de samenleving daardoor verlamd wordt.
   Daardoor kunnen mensen niet voldoende samenwerken.
   Dat leidt tot veel problemen: armoede, ziekte, en oorlog..

    Die problemen worden verergerd door "de rente".
    Rente, is terugbetalen van geld wat niet gedrukt is.
    "Rente" is het percentage mensen dat failliet gaat.
    Die mensen worden daarvoor zelfs ook ‘bestraft’.

Deze samenleving is een slavenkultuur geworden.
Dit is al 8000+ jaar aan de gang; sinds Oud Egypte.
Via betaalpasjes wordt dit alleen maar verergerd.
Je kan dan niets doen zonder weet van 'de banken'.

  Vandaar: vorm zelf je bank; vorm zelf je regering.
  Dat kan je niet alleen doen; dat kan alln samen.

   Let op: Iedereen is omkoopbaar, daar waar men leeft voor/met/door geld.
   Geld maakt mensen soms corrupt: ze doen voor geld wat ze zonder geld zouden nalaten
   .

    Zonder geld zijn mensen niet door geld te manipuleren.
    Mensen doen soms/vaak geloften in ruil voor beloften.
    Het is zaak om altijd betrouwbare afspraken te kunnen maken.
    Vandaar dat in de Lotusbank alln geld’ige afspraken gelden.

Wacht niet langer | Doe Het Zelf, Samen | Betrouwbare Afsprakenregister | SamenLeven

Wacht niet langer op ... bankgeld!

Ik begon met dit project ondermeer omdat ik enorme talenten zie wegkwijnen door gebrek aan geld.
Te weinig mensen beseffen dat er te weinig geld wordt aangemaakt {Anthony Migchiels wel}.
Te weinig mensen beseffen dat geld in feite niets waard is {Eustace Mullins wel}
Te weinig mensen beseffen dat geld in feite een contract is {McDonald & Rowen wel}

Ik ken veel heel goede ontwerpers, onderzoekers, opbouwers, en anderen.
Ze zitten allemaal te wachten, te wachten .. om goede dingen te kunnen doen.
Ze zijn bezig met hun werk, wat uniek is en daardoor niet wordt betaald.
Want we werken aan wat we straks nodig hebben, maar nu nog niet bestaat.

Ons beloningssysteem is ingericht op het ondersteunen van wat al bestaat.
Het is ingericht om te bewaren wat al bestaat; 'een machine die wordt onderhouden'.
Daarbij dient het systeem om te reguleren wie wat doet met geld als bestraffing/beloning.
Botweg gesteld: het geldsysteem is een instrument om afhankelijkheid te onderhouden.

Het gevolg is dat uitstekende mensen moeten werken voor geld; en hn levenswerk niet kunnen doen.
Een wiskundige die de nieuwe theorie klaarmaakt, die van wat beursspeculatie leven.
Een natuurkundige die de nieuwe fysica uitschrijft; en als bijbaantje en adviesbureau moeten hebben.
Een designer die uitstekende projecten realiseert; maar daarvoor niet echt wordt betaald...

Leven met/van de Aarde

De enige reden waarom dat gebeurt is ... dat niet alle mensen zelf direct van de Aarde kunnen leven.
In principe voedt, kleedt, huisvest de Aarde ons allen; we leven allemaal van de overvloed van de Aarde.
Je hoeft samen maar nmaal een goede tuin aan te leggen, en je kan er gratis duizenden jaren van leven.
Je hoeft maar n maal samen een goed huis te bouwen, en je kan er gratis duizend jaren in wonen.

In plaats daarvan 'moet' iedereen levenslang huizen kopen&verkopen, huren en voedsel kopen bij winkels.
De samenleving is in een ernstig verziekt systeem geworden doordat mensen op geld/elkaar parasiteren.
In de openingspresentatie van de Lotusbank is dat fenomeen en haar historie/hysterie beschreven.
De oplossing is eenvoudig: onderken je eigen talenten, deel die met elkaar, werk samen, met resultaat.

Doe het Zelf - Doe het Samen

Het heeft geen zin om te wachten om goede dingen te doen, ‘omdat er geen geld is’ (omdat geen geld nodig is).
(Het gebrek aan geld wordt kunstmatig gecreerd en in stand gehouden.
 Degenen die dit in stand houden worden daarvoor wl heel goed betaald...).

Ik zocht een manier om al die goede werkelijke wereldverbeteraars te helpen.

Het antwoord waar ik op uitkwam was verrassend: we moeten het zelf doen.
Het antwoord verraste vooral mijzelf: dat gaat vl verder dan ik voorzien had.
We kunnen het niet elk alleen doen; we moeten het samen doen: samen-leving vormen.
En, we moeten daarbij in feite de hele Aarde (de Aarde zelf) bevrijden.

“Waar je in gelooft, moet je aan geloven”

De problemen die we nu hebben zijn allemaal door bijgeloof veroorzaakt.
Het bijgeloof in geld, bezit, eigendom en controle is NIET wat de Aarde verziekt.
WEL ziek is het geloof dat iemand eigenaar kan zijn van Aarde; en Aarde kan verpachten.
Maar vooral: het echte probleem ligt in de zelf-ontkenning door eigen ontkenning van Vrije Keuze..

Waar ik op uitkwam is dat Vrije Keuze centraal staat: het is een gegeven van leven.
Elke mens heeft vrije keuze, en leert daar mee werken 'door het maken van fouten'.
Maar ... alle andere mensen hebben ook Vrije Keuze; en dat MOET je respecteren.
Maar ... ALLE vormen van leven hebben Vrije Keuze; en ook dat moeten we respecteren.

Dat betekent dat samenleving niet is gebaseerd op Controle (Parentaal) maar op Communicatie.
Ik beschouw het als een noodzaak tot opgroeien: allemaal, elk, samen: “volwassen worden”.
Het is alsof de samenleving in de pubertijd is blijven steken met een obsessie voor geld, seks en geweld.
Niet doordat ouders, leiders, regeringen, bestuurders 'God spelen', maar doordat ik niet soeverein wordt.

Dt, zag ik, was de essentie van mijn verrassing: ik en allen die ik ken zijn niet volwassen autonoom.
We gedragen ons niet als soeverein, 'omdat we dat nooit leerden'.
Maar soeverein zijn kn je per definitie niet leren; je kan het alleen zijn.
Vandaar dat ik Paradijs.org opzette; als open vraag: wie doet mee, om soeverein te zijn.

Paradijs Planten

Op de voorpagina van Paradijs.org is in overzicht te zien welke aspecten daaraan meedoen.
Enerzijds gaat het om ontwikkeling van eigen autonomie; op basis van eigen gezond zijn.
Anderzijds gaat het om gezond samenspel met alle, ALLE, vormen van leven.
Samen leidde dat tot een groep van 12 websites; veel ervan in twee talen.

Het is echter helemaal niet mijn bedoeling om 12 websites te hebben, of - zeg maar - 12 handboeken.
Wat ik zoek is een eenvoudig platform waar mensen niet langer wachten, maar zelf kunnen beginnen.
Het is de bedoeling dat al die 12 webzaaits samenkomen in n integrale samenwerkwebsite.
Waarin al die mensen die ik ken, elk, samen, "kunnen beginnen".

AardeBank - wAardeBank - LotusBank - AfsprakenDatabank

Dit onderdeel, van de Lotusbank, is bedoeld om ze daarbij te kunnen ondersteunen.
Niet dat ik ze ondersteun, noch dat de website ze ondersteunt; maar dat ze elkaar helpen.
De webzaait, LotusBank, is louter een communicatie-instrument, om goede afspraken te maken.
Waar het om gaat is dat iedereen die mee doet, als paradijsplanter meedoet: autonoom, Aardeverzorger.

De basis van de visie is dat Aarde van niemand is, en voedster van ALLE vormen van leven.
Door de Aarde optimaal te verzorgen ontstaat overvloed; waar alle vormen van leven van kunnen leven.
Juist mensen - met taal en technologie - zijn handiger en (men)taliger dan andere intelligentievormen.
Juist mensen kunnen daardoor beter samenwerken met elkaar, en met de Aarde.

Staak Hel

Dat is niet wat we nu zien: nu zie ik mensen met mensen vechten; en ik zie de mensheid de Aarde slopen.
Ze doden elkaar om elkaar Aarde af te pakken; terwijl de Aarde van niemand is: die was er vr de mensheid.
Het grote probleem, naast ont-kenning van Vrije Keuze, is het bijgeloof in Eigendom (=afhankelijkheid).
Daardoor kunnen mensen niet van de Aarde leven, maar moeten voor hun leven betalen; Geld(bank)slaven.

Samen Leven

Zodra ik dat doorhad (na het stellen van de diagnose) zocht en vond ik een remedie (geneesmiddel).
Het gaat niet om een behandeling; maar om een zelfbehandeling; zelfzorg (IntegraleGeneeskunst).
Dat lukt beter en sneller als mensen elkaar daarbij kunnen helpen (Mens& Mensheid); samen-leven.
De basis is dat allen die meedoen begrijpen dat de Aarde van niemand is en dat we de Aarde optimaal kunnen verzorgen.

 1. De aarde is van niemand; de Aarde voedt alle vormen van leven
 2. De mens(heid) is bij uitstek in staat om de Aarde optimaal te verzorgen
 3. Begin met het herstel van de boerenlandsamenleving; 'de boerengemeenschap'
 4. De Aarde voedt allen; allen kunnen elkaar helpen om hun talenten optimaal te gebruiken.
 5. Je kan direct zelf beginnen door Buurtschappen te vormen, met gedeelde moes/kruidentuinen en eigen energie-voorziening (Greenchoice).

Dat is een andere aanpak; een andere visie; waarin IEDEREEN verantwoordelijk is voor welzijn.
Het gaat niet over je eigen welzijn, maar ook dat van een ander, van alle levensvormen, en Aarde.
In ons hebben we vier vormen van bewustzijn; dus het vermogen om dat welzijn te verzorgen.
Het enige waar het om gaat is dat mensen elk, samen dat bewust-zijn ((weer) leren) gebruiken.

Be-Leef je EigenWaarde, beleef elkaars MeerWaarde

Lotusbank is daarin de meest praktische aanpak: (weer) betrouwbare afspraken kunnen maken.
Alln soevereinen kunnen meedoen - organisaties, instanties en abstracties hebben geen ziel.
Niemand kan daarin besluiten voor/over/namens anderen nemen; iedere deelnemer is soeverein.
Directeuren, presidenten, koningen, keizers, pausen, en leiders kunnen niet meedoen: dat zijn abstracties.

Eigen Land

Het begint ermee om samen een buurtschap/boerderij 'vrij te kopen' en terug te geven aan de Aarde (Trust).
Allen die daaraan meedoen, zijn mede trustverzorgers, en eten per definitie altijd van eigen grond.
Door de grond terug te geven aan de Aarde, valt die niet meer onder enige landwet.
Wat velen niet beseffen: dt is het oude verbond, waarop 'de wetten van landen' is gebaseerd...

Eigen Werkelijkheid

Uitgaande van die soevereine, autonome, ont-eigen basis om op/van te leven; kan 'elk hun ding doen'.
Alle mensen die ik ken - waardoor ik op dit idee kwam - ervaren dat 'hun ding' ons allemaal dient.
Het zijn ontwerpers, onderzoekers, uitvinders, ontwikkelaars: mensen die Paradijs willen realiseren.
Maar dat lukt ze steeds niet, doordat ze het elk alleen doen, in een samenleving die werkt voor een geldsysteem.
Vandaar dat de meest directe oplossing is om (in die situatie) je eigen bank op te zetten; je eigen bank te vormen.

Eigen Bank(geld)

Aardebank (Lotusbank.nl) is gebaseerd op exact dezelfde principes als ALLE (geld) banken.
1) je geloof in jezelf, 2) je waardering voor anderen, 3) betrouwbaar samenspel, en 4) gezonde resultaten.
De bladzijden van de lotusbank werken die aanpak verder uit; het werkt alleen als je het zelf doet.

Open Uitnodiging

Vandaar deze open uitnodiging, aan mijzelf, mijn vrienden, goede bekenden en allen die willen meedoen.
Doe mee; dat kan alleen als je soeverein bent; help me samen om samen de Lotusbank te vormen.
Laat zien wat je doet voor het welzijn van de mensheid en de Arde, opdat we elkaar kunnen helpen.
De lotusbank.nl is uitsluitend bedoeld als communicatie-instrument om elkaar te helpen elkaar te helpen.

Iedereen leeft van de overvloed van Aarde.
Alln mensen willen geld hebben voor alles.
Waardoor is wAarde van Aarde ontkoppeld?
Hier kan je oplossingen vinden; doe mee?

WaardeRing <=> Waardering

Op deze webzaait kan je andere scheppers ontmoeten.
Je kan waardering uiten en uitruilen op andere manieren.
Andere manieren zijn mestal meer waard/geldig dan geld.
Alle vruchten die we plukken komen uit zorg voor Aarde.

Scheppend Vermogen

Vrije Keuze is je belangrijkste talent.
In je leven be-oefen je Schepping.
Je vermogen is je Tijd van Leven.
Velen verkopen dat ... voor geld.

Wat doe je ermee?

Op deze webzaait lees je over mogelijkheden voor samenspel.
Aan bod komt de uitruil van tijd, kennis, diensten en goederen.
Je kan hier lezen hoe en waarom geld samenleving verziekt.
Je kan hier ook de oplossing vinden: be-leef je eigen-wAarde.

planting-paradise(t)

Doe je mee?

Ga direct aan de slag, met Cyclos.
Leer meer over “het hoe & waarom”.
Bezoek de geld-ont-slavingskliniek.
Lees verder, voor meer tekst & uitleg.

   Er is een groot verschil in vormen van uitruil:

   • Kennis - je eigen levenservaring
   • Kennissen - mensen met mensen
   • Diensten - van mens aan mens(heid)
   • Producten - van Aarde

   Er is een groot verschil in betrokkenheid, in uitwisseling.

   • Persoon
   • Relatie
   • Groep
   • Planeet

   En de positie die je vertolkt

   • Vrije Keuze
   • Vrije Mens (soeverein)
   • Groepslid
   • Omgang met pruducten van Aarde (Zorg)

   Ook je ontwikkelingsfase speelt mee

   • Baby
   • Kind
   • Puber
   • Volwassen

Het zal duidelijk worden daar “eigendom” ondergeschikt is aan zorg.
De huidige wetten beschrijven het ‘recht van eigendom’(slavernij).
Deze website legt echter voor dat het om zorg gaat ( verzorging).
Het is het verschil tussen een werkelijkheid van materie, of bewustzijn.

Schepping is een voordurend integraal proces van het universum: ”Hemel”.
Paradijs beschrijf de beleving daarvan op Aarde; ook wij zijn daar deel van.
Leren van scheppen gebeurt met het leren van fouten: dat heet “Vagevuur”.
Soms loopt het vast en schiet niet op: dat heet “Hel (of Gesloten Systeem)

Leven betreft Vrije Keuze in het samenspel van informatie in materie.
Het woord “Hemel” vertegenwoordigt de gedachten.
Het woord “Hel” benoemd de vastheid van materie.
Waarde (beleving) wordt vaak verward met Geld (materie)
.

Dat is te ontwarren door te ((h)er)kennen hoe we dit beleven in ons lichaam.
In ons lichaam komt dit allemaal samen: Denken, Voelen, Willen, Zijn.
Steeds gaat het - ook in elke cel/mens - over informatie/i/en-materie.
We doen elke Mens voor zich, en daardoor samen, als Mensheid met Aarde.

Aan jou, de keuze hoe je dat gaat be-leven:
Gaat het om geld als maat voor uitruil van materie?
Of gaat het om waarde in onze be-leving van Aarde?.

  • Goudgeld is onstaan vanuit de uitruil van producten; met houdbare producten (liefst compact, liefst goed houdbaar) als ruilmiddel over grote afstanden en over meerdere seizoenen. (‘Goud’).
  • Bankbiljetten ontstonden als ‘bewijzen aan toonder’ dat goud was opgeborgen in een kluis van (aanvankelijk) een goudsmid.
  • BankGeld is ontstaan nadat de goudvoorraad werd weggehaald achter de papieren ‘bewijzen’. (De grootste gouddiefstal aller tijden.)
   Dit heet Fuduciair (‘geloof’) geld.
  • Digitaal geld is nu in de maak, waarbij al het geld door een getal in een computer is vervangen; wat de bbeheerder van de computer titale controle geeft over geld en waarde; ook jouw waarde.

Dit probleem is direct oplosbaar:
wordt ‘eigenaar’ van je geld (eigenwaarde van de mens(heid)),
wordt ‘eigenaar’ van de bank (computer, netwerk, kabels, energie).
Deze webzaait geeft daartoe een voorstel en voorzet.

In alles wat je doet beStem je je/de toekomst.
In alles wat je doet breng je een stem uit;
met wat je denkt, doet, naloopt en nalaat.
‘Schepping is een democratisch gebeuren’.

Wat jij doet bepaalt jouw be-leving van wAarde

Draag je bij?
Of pak je af?

Earth

Leven = Leren omgaan met schepping: een oefening in Vrije Keuze

Een samenvatting van hoe het werkt: principes en definities:

Ons lichaam is opgebouwd, over miljarden jaren, in omgang met onze omgeving. In ons lichaam be-leven we aldoor het belang van het samenspel tussen gedachten en materie.
In gezondheid en ziekte beleven we het belang van balans tussen beide.
Groei en vruchtbaarheid zijn kenmerk van goede balans in de omgeving.

Deze princips van gezondheid en symbiose zien we ook in het verschil, en de overeenkomst tussen waarde en/van geld:
het gaat om de betekenis van beleving in/en materie; en
het gaat om de relatie tussen de mens en/in mensheid.
Uiteindelijk komt het neer op de relatie tussen/van Betrokkenheid in/en Vrije Keuze.

Beleving - Vrije Keuze - Bewustzijn - Schepping.

Er is gn maat voor je eigen waarde, omdat je unieke beleving, je beleving met anderen, de manier waarop anderen door je zijn genspireerd zijn, en het effect van je universum alleen maar in kwaliteit, niet in kwantiteit is te bepalen.
Kwaliteit gaat over de veelheid van relaties (verbondenheid).
Kwantiteit gaat over de veelheid van objecten (afgezonderdheid).
De kwaliteit van je leven ligt daardoor in je beleving.

Geloof - relatie met het universum - Symbiose

Religie en Kerken proberen de waarde van de mens te bepalen in relatie tot het universum.
Religies zien mensen als integraal deel van het universum; en werken met donaties.
Kerken stellen dat mensen afhankelijk zijn van god/duivel, en wensen betaling.
Religies leggen voor dat je je eigen religie, relatie met het universum moet kiezen; Kerken stellen dat zij (andere mensen) dat voor je moeten kiezen: je eigenwaarde is daardoor totaal anders.

Politiek - interacties tussen groepen - Synergie

Alle politieke systemen zijn voorbeelden van relaties tussen mensen.
Symbiotische systemen werken op basis van de soevereiniteit van alle mensen.
Politieke systemen zoken gebruiken vormen van bestuur voor dominantie.
De verschillende vormen van politieke systemen zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van de kultuur, en haar beeld op mensen, waarde en Aarde.

Bedrijven - Monopoliseren van Materie - Controle - Slavernij

Banken en bedrijven bepalen waarde in termen van controle, eigendom, en monopolie van materie.
Banken gebruiken geld als symbool voor geloof in dominantie van materie (Hel).
Bedrijven gebruiken geld als symbool om anderen voor zich te laten werken.
Geld, zoals we dat nu kennen, is daardoor vaak symtoom van geloof/slavernij.

Er is dus een groot verschil is tussen Aarde, eigenwaarde en waarde geld.
Geld dient bedrijven (controle en monopolie, parasitisme, slaverny).
In de omgang tussen mensen gaat het om de uitruil van diensten, en kennis.
Uiteindelijk gaat het altijd om je interactie met aarde, en hoe we daarmee omgaan: parasitair (materie/geld) of symbiotisch (wAarde/Zorg).

Deze website is een uitnodiging
voor allen die wAardering wensen
om zich hier te presenteren
en mee te doen aan wat hier wordt ontwikkeld,

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)