Cel - Lichaam

Mens& Mensheid

Elke mens is deel van de mensheid.
Elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid.
Cellen functioneren in organen, in je lichaam, in  de mensheid.
Mensen functioneren in relaties, in groepen, in de mensheid.

Mensen, relaties, groepen en mensheid zijn verschillende niveaus.
Elk niveau heeft haar eigen bewustzijn/communicatievorm.
Elk niveau daarin is even belangrijk; ook de niveauverschillen.
Het gaat erom elk niveau apart/samen te kunnen gebruiken.

In ons lichaam beleven we het als Bewust, Onderbewust, Onbewust en Buitenbewust.
In ons lichaamsopbouw beleven we het als Mens, Dier, Plant, en Cel.
Het heeft te maken met 4 lichaamsregulatiecentra: hoofd, hart, hara, heiligbeen.
Het gaat om 4 vormen van be(-)leving: denken, voelen, willen zijn.

Dat is waarom mensen relaties in/met/als groepen niet begrijpen.
Het IS niet te begrijpen; het is alleen te voelen en te bvelven.
Het is exact als bij het contact met dieren, en planten, en microben.
om te beleven wat dat speelt, moet je vanuit een ander bewustzijn leven.

Je eigen beleving ervaar je bewust, als  mens.
Relaties beleef je onbewust, animaal (dierlijk).
Groepen beleef je onbewust (vegetatief).
Werkelijkheid beleef je buitenbewust (cellulair).

Mens&mensheid is opgezet om (je) daarvan bewust te worden.
De mensheid wordt gevormd door unieke individuele mensen.
De mensheid wordt pas bewust als jij je bewust wordt van je menszijn .
Daarin ben je niet alleen mens, maar vorm je tegelijkertijd ook de mensheid.
 

NavLeft NavUp NavRight
[Cel - Lichaam]
planting-paradise(t)