Eigen Wijsheid

We zijn allemaal uniek; daarin zijn we allemaal hetzelfde.
We hebben allemaal Vrije keuze, en leren omgaan met alle gevolgen.
We hebben allemaal uniek eigen ervaring, van dezelfde wereld.
Onze gedachten zijn uniek, maar onze lichamen vormen één organisme...

“Eigen Wijsheid, die niet wordt gedeeld, verwordt tot Eigenwijsheid’.

 

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)