EigenWaarde

Je leven wordt bepaald door je deelneme in/aan schepping.
We maken daarin gebruik van het universele scheppend vermogen, in ons; wij zijn geen schepsels maar scheppers.
Je leven, je levenservaring, is - letterlijk - wat je ervan maakt: “waar je in gelooft moet je aan geloven”.
In principe is dat de basis van je geloofsbrief - je geloof in jezelf - die je eigenWaarde bepaalt...

NavRight

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)