creator02
Het Boek

Welkom in deze afdeling van de www.paradijs.org webzaait.
Hier kan je meer lezen over de achtergronden van dit project.
Zoals je hierboven kan zien zijn er vier onderdelen in het boek.
Samen laten ze zien dat we altijd een keuze hebben in leven.

Om het boek te kunnen lezen moet je inloggen; met je gebruikersnaam en toegangscode.
Die gebruikersnaam en toegangscode kies je zelf. wanneer je je aanmeldt.
Voor het lezen van het boek wordt €10 bijdrage gevraagd; ter ondersteuning van dit project.
Na betaling van je bijdrage kan je de ontwikkeling van het schrijfwerk direct volgen.
Betaling en donaties op bankrekening 7234993
t.n.v. SIG o.v.v. je eigen email adres en “Het Boek”

Dit “Boek” is een serie van essays; persoonlijke visies op het leven op Aarde.
We hebben vanzelfsprekend allemaal altijd elk een unieke eigen beleving.
We hebben allemaal een uniek eigen lichaam, en een ander standpunt op Aarde.
Daardoor zien we alles op een andere manier; maar vullen elkaar daarin aan.

  Dit “Boek” doet een boekje open over informatie die ik heb gevonden.
  Die informsatie komt van anderen, en ik acht die NIET betrouwbaar.
  Het is wel informatiemateriaal waarmee ik mijn  gedachten vorm(de).
  Het zijn ook gedachten waarop ik de verhalen in dit “Boek” baseer.

Het “Boek” is ingedeeld in 4 delen: Hemel, Paradijs, Vagevuur en Hel.
Hel is oninteressant: het is een gesloten systeem en eindig in zichzelf.
Vagevuur is onze mestvaalt, waar we kunnen leren van onze fouten.
Hemel is het algemene principe van schepping wat we in ons leven gebruiken.

Paradijs is veel meer interessant: het is het mogelijk resultaat van onze schepping.
We weten, intuitief, allemaal dat we elk, samen, Paradijs kunnen scheppen.
We beseffen ook dat we daarbij altijd met het onbekende te maken hebben.
Maar vooral is het duidelijk dat we dat niet alléén kunnen; dat kan alleen SAMEN.

PARADIJS is duidelijk een ontwikkelingsproject; vooral een samenwerkingsproject.
Vandaar de ingang voor de webzaaits van Mens& Mensheid; Mensen en Mensheid.
Maar ook de noodzaak dat we onze eigen vermogend daarin goed kennen/benutten.
Vandaar de ingang voor de webzaaits van Integrale Geneeskunst; eigen gezondzijn.

Het vermogen tot samenwerken tussen mensen is een vanzelfsprekend gegeven.
Elke mens is per definitie deel van de mensheid; we vormen één organisme.
We zijn daarin ook met alle andere vormen van leven verbonden, EN de Aarde.
We delen allemaal dezelfde voorouders ... als je maar voldoende ver terugkijkt.

In ons lichaam is te zien hoe de samenwerking als mensheid is te realiseren.

 1. cellen: individueel zijn we cel in het lichaam van de mensheid (Vrije Keuze)
 2. organen: samenleving van mensen vormen samen als het ware organen
 3. lichamen: de mensheid als geheel kunnen we opvatten als een lichaam
 4. leven: alle vormen van leven, op Aarde, vormen samen Paradijs.

Hieraan zal nog verdere uitwerking worden gegeven.
Neem contact op met www.delezing.nl om hier meer over te vernemen.
Op de Agenda is daar te zien wanneer de volgende presentatie gepland is.

 

 

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [ParadijsPlanters] [Welkom in Paradijs!] [Voor-beelden van Paradijs] [Het Boek] [Doe Het Zelf; Doe Het Samen]
planting-paradise(t)