Holoversity

Stel je voor: je leven lang studeren op het voor jou beste niveau; voor eenmalige betaling van 5 gram goud.
Kan je dat niet betalen; vindt dan 10 sponsors en vraag die om voor je te betalen; en leer hen wat jij leert.
De Holoversity is een samenwerkplaats voor autodidacten, waar je van ALLES kan leren.
Om beter te begrijpen wat je weet en niet weet, doceer je direct aan iedereen wat je leert

Ik heb meerdere studies doorlopen
'Ik ben er niet van onder de indruk'.
Een stapel ongelezen boeken links wordt omgezet in een aantal uitgelezen boeken recht.
Examineren toetst meestal geen begrip, maar alleen maar geheugen.

Die boeken zijn ook in de bibliotheken te vinden.
WWW heeft tegenwoordig al veel méér kennis.
Die kennis is soms veel meer betrouwbaar dan boeken.
Bovendien kan je er direct zelf aan meedoen.

De Holoversity is een open leerplek.
Het is een samenwerkomgeving voor autodidacten.
Er is geen toelatingsexamen en geen eindexamen.
Je kan er je leven lang leren; je bepaalt je eigen lerdoelen en je eigen kwaliteit.

De Holovesity biedt betrouwbare informatie.
Dat betekent dat ALLES wat jij inbrengt moet kloppen.
Je MOET aangeven of het 1) jou idee is, 2) van een ander, 3) van onbekende bron, of 4) uit ervaring.
Anderen moeten kunnen zien (wat) dat wat je opschrijft waar(d) is.

De Holoversty krijgt en geeft geen Accrediatie.
"Accreditatie" betekent alleen dat de lessen met zorg worden gegeven.
'Accreditatie' zegt niets over de inhoud/kwaliteit van de lessen.
"Accreditatie" betekent (soms) dat buitenstaanders zich met het onderwijs kunnen bemoeien.

Zo bemoeit de regering zich met het onderwijs wat aan universieiten wordt gegeven.
Ook bedrijven bepalen wat wordt gedoceerd via de 'derde geldstroom'.
Daarnaast is er per univesiteit een kamertje waarin derden het onderwijsaanbod bepalen.
Daardoor wordt, bijvoorbeeld, in de geneeskunde het onderwijsaanbod in andere geneeswijzen beperkt.

In de Holoversity is dat NIET het geval.
Je bepaalt zelf wat je hoe wilt bestuderen.
Het gaat erom Zelf te weten wat je wil/kan weten.
En je bent allemaal, elk, samen, aandeelhebber in de Holoversty.

  • Om mee te doen aan de Holoversity leg je 5 gram goud in.
  • Heb je geen 5 gram goudt, vindt daartoe 10 sponsors en houdt hen op de hoogte van wat je leert.
  • Met die inleg kan je je leven lang studeren en leren.
  • Dorpen met slechts één internetcomputer kunnen gratis meedoen.

De Holoversity is een computer met samenspelsoftware.
Iedereen die meedoet heeft daarin eigen toegang en opslag.
Binnen de Holoversity kan je jouw informatie naar wens met anderen delen.
Iedereen kan zelf of in groepen informatie publiceren.

Iedereen van over de hele wereld kan in de Holoversity meedoen.
De voertaal is Engels plus de wereldtaal die in de Holoversity wordt ontwikkeld.

Degenen die de website misbruiken worden door de medegebruikers en het programma geweerd.

 

Daartoe wordt in de Holoversity nieuwe software ontwikkeld.
Die software gebruikt de principes van zelfgenezing van het lichaam.
De software kan zich daarmee op elk moment herstellen.
Het programma kan ook misbruik(ers) identificeren en weren.

Alle informatie en software in de Holoversity is open kennis.
Wordt er aan die kennis geld verdient, dan delen alle kennisontwikkelaars in de winst.
In de Holoversity is het delven en verfijnen van kennis net zoveel waard als het delven en verfijnen van materialen.
In de Holoversity is kennis en materie altijd meer waard dan geld.

    Ged heeft namelijk geen enkele waarde;
    Goede kennis houdt een levenlang waarde en is gratis te delen.

De holoversity is opgezet om als mens te kunnen handelen voor de mensheid.
De mensheid als geheel kan de Aarde verzorgen - dat is momenteel hard nodig.
Als mensheid hebben we het vermogen om de kennis daartoe te vergaren.
Dat kunnen we niet als mensheid; dat kan alleen als mens; vandaar: DOE MEE!

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)