Leren Leren

In alles wat we doen maken we keuzen.
We maken daarin fouten.
We leren van onze fouten.
We kunnen allemaal van ounze fouten en goede keuzen leren.

Hoe kan je weten wat je kan weten als je steeds moet weten wat een ander weet?
Onderwijs is gericht of het conditioneren van wat al bekend is; het is niet het leren leren.
In de Holoversity gaat het erim je eigen interesse te volgen; en die al doende ontdekken.
Doordat aan een ander te leren, leer je beter begrijpen wat je (al) weet.

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)