MeerWaarde

Je eigenWaarde wordt pas waardeVol door die met anderen te deel’en.
Daardoor ontstaat wederzijdse (h)erkenning en inspiratie, met - over en weer - stimulatie.
Anderen herkennen zichzelf in wat jij doet; en zien hoe dat wat zij doen ook voor anderen relevant is.
MeerWaarde ontstaat doordat je uitreikt naar een ander, en laat zien hoe wat jij doet hen kan helpen - op de manier waarop de hele natuur natuurlijke overvloed deelt.

NavRight

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)