Mens& Mensheid

Elke mens is ‘cel in het lichaam van de mensheid’
In ons kunnen we waarnemen wat in de mensheid gebeurt - sommigen noemen dat ‘god’.
In ons  “animaal”, “vegetatief” en ‘mineraal’ cellulair systeem, kunnen we de gevoelsbeleving van dieren, planten en microben ervaren - sommigen noemen dat ‘god’.
Het stelt ons in staat om niet alleen onze eigen beleving op Aasrde te optimaliseren, maar ook die van alle vormen van leven.

Zodra alle mensen elk samenwerken als lid van één organisme, de Mensheid,
zijn alle problemen op Aarde die door mensen worden veroorzaakt per direct te helen.

www.holoversity.eu is opgezet om elke mens in staat te stellen een eigen mening te vormen.
www.wereldregering.net is opgezet opdat alle mensen hun mening kunnen uiten, en samen overleggen.
www.aardebank.org is opgezet opdat mensen op basis van eigenWaarde samen kunnen investeren in optimaal leven.
www.spirit-inn.eu is een samenwerkwebsite die mensen in staat stelt hun leefomgeving met elkaar te delen.

Mensen, in relatie, in groepen, in de mensheid handelen on(der)-/buiten-bewust.
Samenspel van mensen gebeurt volgens de principes van samenspel tussen dieren.
Op een dieper niveau bepaalt onze vegetatieve response onze sociale systemen.
Maar uiteindelijk, daar zijn we ons niet van bewust, is het gebaseerd ol cel-lichamen.

Doordat groepen zijn gebaseerd op on(der)-/buitenbewust gedrag, zijn ze ook onverantwoordelijk.
Ze zijn gelijkwaardig met groepen, of dieren, of microben - afhankelijk van de betrokkenheid.
Groepen kunnen geen besluiten voor anderen nemen: ze hebben géén Vrije Keuze op dat niveau.
Mensen in groepen zijn alléén verantwoordelijk voor hun eigen besluiten.
 

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)