Parle-Ment

Er is een groot verschil tussen een eigen mening hebben, en die vrij te kunnen uiten.
Veel mensen manipuleren elkaar door elkaar geen vrije mening(‘s-uiting) te gunnen.
Een samenleving waarin mensen géén Vrije Wilsbepaling en Eigen Mening hebben, heet Slaverni.
In onze samenleving heet slavernij verboden; maar dat is slechts het geval als jouw wil jouw leven bepaalt.

ParleMent is een omgeving voor Vrij Overleg: iedereen kan daar een eigen mening uiten.
Dat betekent nioet dat anderen daar wat mee moeten doen; het volstaat dat ze het weten.
Het betekkent ook dat je mening alleen kan worden gehoord, als je die zelf ook uit.
Vandaar het motto: “Vrije om je mening te uiten, maar niet voor/over/namens een ander”.

Als jij niet aan politiek doet, dan doet een ander dat voor je” is een ander relevant motto.
 

 

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)