Preventieve Geneeskunst SIGLogo(t)

Elke ziekte is een verstokte verstoorde uiting van gezondheid.
Ziekte ontstaat doordat het gezonde proces omkeert, blokkeert.
www.zelfgenezen.nl laat zien hoe zulke problemen zich herstellen.
www.preventievegeneeskunst.nl trekt daaruit de volgende lessen:

 • “Voorkomen is beter dan genezen”
 • “Genezer, genees jezelf”
 • “De ene hand wast de andere”
 • “Veel handen maken samen licht werk”

Onze taal heeft veel gezegden, bedoeld om ons een en ander te helpen begrijpen.
De gezegden hierboven zijn bedoeld om samen onze eigen gezondheid te verzorgen.
Wereldwijd zijn veel behandelwijzen te vinden die bij uitstek bedoeld zijn om ziekte te voorkómen.
Zolang aan ziekte verdient wordt, willen sommigen echter het voorkómen van ziekten voorkómen...

Preventieve Geneeskunst is gericht op het voorkómen van ziekte; ziekte lijkt dan de norm.
Wat we zoeken is het gezond leven; waarin ziekte géén rol speelt.
De traditionele geneeswijzen zijn erop gericht om dit zelf te leren, en te doen.
Het gaat daarbij vooral om het eigen probleemoplossend vermogen; met anderen samen.

Preventieve Geneeskunst is dus niet alleen een zaak voor zelf doen, en zelfzorg, maar ook samenspel.
Het gaat er vooral om, om een vreedzame en gezonde leefomgeving te vormen (‘paradijs bouwen’)
Maar vooral om daarin te kunnen voorzien welke problemen kunnen vóórkomen, en dat voorkómen.
Want ziekte is altijd een gezond proces, wat door omstandigheden niet goed doorloopt/afloopt.

De grote vooruitgang in onze volksgezondheid is niet het gevolg van de geneeskunde.
Geneeskunde is weliswaar steeds beter geworden in het meer direct verzorgen van zieken...
... maar de grootste gezondheidstoename kwam door civiel ingenieurs, door zorg voor de omgeving.
“Scheiden van riool-/drinkwater; badhuizen en douches in huizen; gode huizen, verlichte omgeving”.

Preventieve geneskunst is het omgekeerde van wat we zoeken: we wensen gezondheidbeleving.
Gezondheid is: “de beleving van de interiteit van je integratie van deel-in-het geheel”.
Het gaat om optimalisatie ... van communicatie, ... in beleving, ... van bewustzijn, ... van zijn.
Dat vraagt een dieper begrip van communicatie dan we gewend zijn om te gebruiken.

 • Die communicatie is de essentie.
 • Die communicatie is ook complex.
 • De communicatie omvat onze integrale beleving van onze omgeving.
 • Die communicatie omvat ook de communicatie tussen al onze cellen.
  • Celcommunicatie
  • communicatie van/tussen organen
  • communicatie in lichaamstaal
  • communicatie tussen mensen (dit is op de vorige drie gebaseerd)

In het leren van - en werken met - Preventieve geneeskunst is het nodig om lichaamstaal te leren.
Dit is geen taal van letters en woorden, die kan wordenopgeschreven en gesproken.
Het is een taal van beleving van ervaring, die zich afspeelt (en wordt opgeslagen) in het lichaam.
Het is en taal,en communicatievorm, die we ‘weten zonder dat te weten’.

Veel culturen hebben dat al heel lang begrepen.
Vandaar dat zoveel wereldgeneeswijzen “Meditatie als Medicatie” propageren.
Juist door op te houden met waarnemen en denken, kom je in contact met hun basis: beleving.
Het als bij een computer, gaat het niet om het beeld wat wordt gevormd, maar het programma programmeren.

 1. PreventieveGeneeskunst begint met VoorZorg: er voor zorgen dat je niet ziek wordt.
 2. ZelfZorg is de volgende fase: er voor zorgen dat je weer gezond wordt.
 3. Lukt je dat niet dan kunnen alnderen helpen; en kom je tot VerZorg.
 4. (Ont)Zorg is de opvang die nodig is voor babies en bejaarden, en soms tussendoor...
NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Wetenschap van Leven] [ZelfGenezen] [Preventieve Geneeskunst] [WebDokter] [Mens& Mensheid] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)