Earth-Puzzel
Schepping

Vrije keuze is hèt gegeven van leven.
Je leert vrije keuze optimaal gebruiken, door te leren van je fouten.
Je bent altijd response-able voor de gevolgen van jouw keuzen.
Je bent in je leven geen schepsel, maar schepper.

Maak je géén keuzen, dan wordt je geleefd: je leeft in Hel (een gesloten systeem).
Maak je géén samenhang in je keuzen, dan leeft je in Vagevuur (‘een hoop kompost’).
Wil je optimale keuzen maken, dan is het zaak om de Hemel als principe van schepping te kennen.
Zodra je dat inziet en doorziet dan kan je hier & nu op Aarde Paradijs Planten,

Veel van wat mensen leren over leven op Aarde is onjuist, en niet goed bruikbaar voor optimaal (paradijselijk)leven.
Vaak wordt gedaan alsof anderen je leven en keuzen voor je kunnen/mogen bepalen - dat maakt leven een hel op Aarde.
Omgekeerd doet ‘de wetenschap’ alsof het gaat om herhaalbaarheid en voorspelbaarheid - maar: leven gaat om Vrije Keuze.
.In ons lichaam is te zien hoe dat werkt; en hoe we daarmee kunnen werken.

 

Welkom!  Deze webzaait gaat over ons leven op Aarde.
Leven gaat over het be-leven van Vrije Keuze.
En leven gaat over het beleven van de consequenties.
Deze webzaait stelt - je - de eenvoudige vraag:

Wat ‘in hemelsnaam’ doe jij op Aarde?

In alles wat je doet heb je een keuze
hetzij je doet meer van hetzelfde (“Hel”)
of je maakt er  wat nieuws en moois van

Paradijs Planten

Op deze webzaait kan je kennismaken met Paradijs Planters.

Wie doet mee?

Op deze webzaait lees je over ons leven op Aarde, met vrije keuze,
je scheppend vermogen, en over de mogelijkheden voor samenspel.

Aarde

Doe je mee?

Schepping is een voordurend integraal proces van het universum: ”Hemel”.
Paradijs beschrijf de beleving daarvan op Aarde; ook wij zijn daar deel van.
Leren van scheppen gebeurt met het leren van fouten: dat heet “Vagevuur”.
Soms loopt het vast en schiet niet op: dat heet “Hel (: een Gesloten Systeem)

De essentie is dat we leren van het maken van fouten.
Het Universum is voorbeeld hoe schepping hier werkt.
Het is verder aan ons om er hier wat van te maken.
En te leren onderscheiden wat wel en wat niet werkt
.

We doen dit elk voor zich, en daardoor allemaal samen.
We doen dit samen met mensen, en met de hele Aarde.

Aan jou, de keuze.

  • Sommige mensen proberen momenteel om een politiestaat te maken van Aarde.
   Het is aan jou om te kiezen of je daaraan meedoet.
  • Anderen zijn bezig om er elk voor zich wat moois van te maken.
   Het is aan jou om te zien of je dat ook doet.
  • Weer andere verkennen hoe ze elkaar kunnen helpen om elkaar te kunnen helpen.
   Ook dat is een mogelijke keuze.
  • Deze webzaait biedt plaats voor de mensen
   die elkaar willen helpen om zichzelf verder te kelpen
   in het scheppen van een ideale plaats van leven: op Aarde.
   Het is een eenvoudig project; wie wil, kan meedoen.

In alles wat je doet beStem je je/de toekomst.
In alles wat je doet breng je een stem uit;
met wat je denkt, doet, naloopt en nalaat.
‘Schepping is een democratisch gebeuren’.

Wat  jij  doet bepaalt jouw beleving
Dit is ook letterlijk bepalend voor je leven en gezondheid.

Maak je meer van hetzelfde?
Of maak je er wat moois van?

Earth

Leven = Leren omgaan met schepping: een oefening in Vrije Keuze

Een samenvatting van hoe het werkt: principes en definities:

Ons lichaam is opgebouwd, over miljarden jaren, in omgang met onze omgeving. Alle ervaringen van al je voor ouders liggen opgeslagen in je lichaam. Je lichaam slaat op wat in jouw leven nieuw is; zo draagt alles wat je be-leeft bij aan de ervaring van leven op Aarde voor allen die na je volgen - nakomelingen.

De opbouw van ons lichaam legt uit hoe we kunnen omgaan met aarde.

Hel

In alles wat je doet heb je een keuze: je doet meer van hetzelfde (en herhaalt dus het ver-leden) waardoor niets verandert. Dat heet een Gesloten Systeem.
Men noemt dit “Hel”.
We ervaren Hel in onze reflexen en dode materie; ‘die buiten de tijd staan’.
Het leren omgaan met Vrije Keuze heeft zo te maken met het leren werken met reflexen. Doe je dat niet, dan bepalen je reflexen je leven, en leef je in hel.

Schepping

Alternatief: je gaat spelen met schepping. Je weet waaraan je begint maar weet niet hoe je daar gaat komen. Je lichaam weet hoe je kan omgaan met Aarde. Je beZieling weet hoe je kan omgaan met schepping. Samen kan je daarmee je scheppend vermogen ont-dekken.
Vaak gaat dat goed. Dan ontdek je iets nieuws, waarin de natuurwetten zich via jou op een nieuwe manier kunnen uiten. Het past, werkt mooier en beter, en is daarin zo natuurlijk dat het niet opvalt. Dat heet “Paus”: je bent de vertegenwoordiger van het universum op Aarde; zonder dat je je daarvan bewust bent, want je gaat op in schepping. (“De meester die beseft meester te zijn is niet langer meester”.)

Vagevuur

Soms gaat dat mis: we leren van fouten. Zoals we leren lopen met vallen en opstaan, poepen en plassen met missers, relaties met groentjes en blauwtjes, ... zo leren we ook omgaan met vrije keuze terwijl het soms mis gaat. Dat zijn pijnlijke momenten: voor jou, de mensen om je heen, de Aarde en het universum. Daarvan zijn veel voorbeelden te vinden - planetaire vervuiling is er een van. Die missers passen niet in de rest van de schepping en staan daar pijnlijk los van. Dat heet “Vagevuur”. Het is een signaal dat daar nog wat valt te leren, en repareren. Op het moment zijn daarvan op Aarde voorbeelden te over; U$A dient als voorbeeld.

Paradijs

We hebben zo een keuze: we kiezen wel of niet om te spelen met schepping. We kiezen wel of niet om wat nieuws te ontdekken. We kiezen wel of niet om te leren van fouten

Als je ervoor kiest om er wat moois van te maken speelt dat allemaal mee. Net als bij een wandeling waar je omwegen moet maken, bruggen of tunnels moet bouwen, ... Als je je doel volgt is dat waar je uitkomt. Als je ervoor kiest om er wat moois van te maken heeft dat het planten van “Paradijs”.

 

Deze website is een uitnodiging
voor allen die Paradijs planten
om zich hier te presenteren.
Doe mee?!

 

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)