Spirit-Inn

De Aarde voedt de mensheid en alle vormen van leven; gratis.
De natuurlijke overvloed van de natuur is een gegeven van leven.
De mens(heid) is in staat om die overvloed te optimaliseren.
Permacultuur - de Cultuur van Natuur - is daartoe een gezonde basis..

  • Cultuur vergt Vrije Tijd.
  • Vrije Tijd vergt dat iedereen Vrij is.
  • Vrijheid vergt dat je leeft met Vrije Keuze.
  • Keuzevrijheid gaat altijd samen met het leren omgaan met de gevolgen.

De mens is geen schepsel maar schepper.
Elke mens is deel van de mensheid.
De mensheid is deel van alle vormen van leven.
Alle vormen van leven delen levenservaring via de voedselkringloop, in de vorm van informatie en/of materie.

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)