SIGLogo(t)
Synergiegeneeskunst

De wereldgeneeswijzen zijn uitstekend samen te gebruiken.
Daarin is ons lichaam (en alléén het lichaam) de integrerende factor.
Elke behandelaar doet wat die kan,in relatie ten opzichten van het lichaam.
De behandelaars complementeren daarin elkaar, doordat de geneeswijzen elkaar complementeren.

Ons lichaam is opgebouwd uit matertialen: vaste, vloeibaar, gas en plasma.
Onze lichaamssamenhang is op hetzelfde principe gebaseerd: Body, Mind, Soul & Spirit.
De Wereldgeneeswijzen bieden hetzelfde: Somatisch, Fysiologisch, Regulatie & Integratie.
Waar het om gaat is dat we hier werken in 4, 3, 2 & 1 Dimensies; het lichaam werkt in meer dimensies.

Voor veel mensen is het ongewoon, nieuw, om bij het lichaam te denken aan verschillen in dimensies.
De theoretische onderbouwing hiervoor is elders te vinden: www.wetenschapvanleven.nl.
De praktijk is dat die dimensies, om het zomaar te zeggen, ‘haaks op elkaar staan’.
Net als bij de straten in New York; in de ene straat zie je niet wat zich in de andere straat afspeelt.

Synergiegeneeskunst is erop gebaseerd dat de verschillende geneeswijzen elkaar op de ‘kruispunten’ helpen,en de kracht van de ene de zwakten van de ander kan ondervangen (alle geneeswijzen hebben hun kracht/zwakte).
Elk leveren ze daar aan, wat ze elk zelf kunnen bieden.
Het gaat er niet om of ze elkaar wel of niet begrijpen.
Voor elke geneeswijzen is alleen van belang of het lichaam het kan begrijpen.

Synergiegeneeskunst wordt beoefend doordat behandelaars van diverse geneeswijzen oefenen op elkaar.
Vandaar dat de praktische training van Synergiegeneeskunst bekend staat als “Healers Healing Healers”.
Niet alleen helpt dit de behandelaars om elkaars behandelwijzen aan den lijve te leren begrijpen.
Op die manier woden ze ook elk/allemaal gezonder, en kunnen ze voor elkaar ziekten voorkomen.

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Wetenschap van Leven] [ZelfGenezen] [Preventieve Geneeskunst] [WebDokter] [Mens& Mensheid] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)