WaardeRing

WaardeRing ontstaat zodra meer dan twee mensen over en weer de meerwaarde van hun eigenwaarde be-leven.
Ook daarbij ontstaat iets nieuws, wat eerder nog niet bestond: een kringloop van toename van waarde, zoals die door al degenen wordt be-leefd.
Elke nieuwe MeerWaarde die ontstaat in de WaardeRing leidt tot toename van EigenWaarde.
Op die manier leidt toename van uitruil, circulatie, tot toename van de warden van de talenten die iedereen inzet.

Een WaardeRing is mogelijk doordat er gewerkt wordt met MeerWaarde, op basis van EigenWaarde.
Eigenwaarde werkt zonder geld nodig; het is de kwaliteit van je manier van leven.
Meerwaarde heeft geen geld nodig: het gaat om samenspel en uitwisseling in gelijkwaardigheid .
WaardeRing is de basis van gedeelde waarde, en kan dienen als lokaal geld (géén bankgeld).

NavRight

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Mens& Mensheid] [Holoversity] [WereldRegering] [AardeBank] [Spirit-Inn] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)