SIGLogo(t)
WebDokter

Webdokter biedt (t.z.t.) een webloket om alle geneeswijzen te raaddplegen.
Er is ook (t.z.t.) een handboek hoe de geneeswijzen samen zijn te gebruiken.
Aangesloten behandelaars laten (t.z.t.) zien hoe wat zij bieden daarin kan helpen..
Het doel is vooral jezelf en elkaar te helpen; en te weten welke hulmiddelen je daarbij kan gebruiken.

de integere integrale visie

Het verschil tussen een dokter en een patiŽnt is een verschil in betrokkenheid
De patiŽnt weet waarover het gaat uit eigen beleving; die zit er middenin
De dokter beschouwt het van buitenaf, en weet het alleen ‘van horen zeggen’.
Ze complementeren daarin elkaar, en hebben elkaar daarin ook soms/vaak nodig.

De patiŽnt zit middenin de beleving, en kan die bijsturen van binnenuit.
Maar de patiŽnt zit net met het probleem dat die ‘het kan’, maar niet weet.
De dokterweet het’, maar kan niets; die staat er wezenlijk buiten.
Maar die heeft wel een beeld van beloop vanuit het zien van veel patiŽnten.

Het gaat hier om een fundamenteel principe van samenspel (dat van het Hologram).
We beleven dat als een fundamenteel gegeven: dat van mens = mensheid.
De complementariteit tussen dokter & patiŽnt is als die van man & vrouw.
Het gaat om de natuurlijke samenhang in een Grens met "buiten" & "binnen".

De dokter kan de patiŽnt niet vertellen wat die moet doen; slechts adviseren.
De dokter kan een patiŽnt niet genezen; alleen het zelfgenezen helpen.
De dokter kan het lichaam niet 'repareren', slechts (fysiek) behandelen.
De dokter kan niet strijden tegen ziekte, zonder de zieke aan te vallen.

Momenteel is de modelvorming van de geneeskunde beschreven vanuit de visie van de dokter.
Het gaat niet om geneesheren in paleizen maar over de barbiers-chirurgijns op het slagveld.
Het gaat niet over de behandeling van de rijken, maar reparatie van boeren/soldaten.
Het gaat dus over de dokter van krijgsgeneeskunde, die  verdient aan ziekte (bestrijding).

Dat is maar de helft van het verhaal; de tegenhanger is dat genezen op zelfgenezen is gebaseerd.
Alles wat we doen aan het lichaam van een ander in per definitie een ingreep van buitenaf.
De samenhang van binnenuit is per definitie op celdeling gebaseerd.
Behandeling en zelfgenezing staan tegenover elkaar: van buitenaf versus van binnenuit.

Het gaat hier om een basaal gegeven: de celdeling (vermenigvuldiging) en feedback van de omgeving.
De inwerking van buitenaf is door Reckeweg, Oshmann, Lipton, FrŲhlich beschreven.
het gaat om de systeemgrens van het  lichaam als huid/bindweefsel/membaren/moleculen.
Het gaat in de relatie patiŽnt & dokter om de balans in de systeemgrens van het lichaam.

Door dat als uitgangspunt te nemen, zien we ook op welk moment en welke plaats de inbreng van een dokter gewenst is.
Zeker in combinatie met het besef dat er verschillende niveaus zijn met verschillende processen.
Plus het gegeven dat er daarbij veel verschillende geneeswijzen zijn, met verschillende ‘dokters’.
Plus het gegeven dat een dokter in feite een kennismakelaar is; die de ene patiŽnt vertelt wat een andere patiŽnt hem leerde.

Webdokter.org is opgezet om onze visie op dokters en dokteren te verbreden, en te integreren.
Het gaat niet alleen over wat een dokter als buitenstaander kan bieden aan de patiŽntbeleving.
Het gaat niet alleen over de verschillende soorten behandelaars, en wanneer die het beste zijn te gebruiken.
Het gaat vooral over een integraal ("Holografisch") begrip, waarin dokter en patiŽnt elkaar complementeren en van/met elkaar leren.

In eerste instantie is het verstandig als de patiŽnt van zichzelf leert wat het is om een lichaam te hebben: en dat te leren verzorgen (“Genezer, genees jezelf”).
Daarnaast is het duidelijk dat een dokter een kennismakelaar is: patiŽnten kunnen hun ervaringen direct met elkaar delen ("De ene hand wast de andere").
Bovendien is helder dat dokters alles wat ze weten, leren van patiŽnten, en dus (als Therapie Tutor) aan patiŽnten kunnen leren. ("Veel handen maken licht werk")
Dat, samen, betekent dat we eenvoudig een preventieve geneeskunde kunnen ontwikkelen, zelfs als exportproduct voor ons land, door patiŽnten dokter te leren worden ("Voorkomen IS beter dan genezen").

Webdokter.org heeft een praktisch doel: om ZELF te ervaren hoe je zelf de geneeswijzen kan samengebruiken.
Hier is de benadering die van een gereedschapkist: gebruik het instrument dat je het beste kan helpen.
Hier is de aanpak die van huizenbouw: metselaar, timmerman, loodgieter en elektricien werken daarin allemaal samen - gebruik de juiste kracht ook voor reparaties.
Hier hebben we het gemak dat we uit een wereld aan geneeswijzen kunnen kiezen: Bewustzijn, Regelsysteem, Fysiologie en Anatomie kunnen elk goed worden behandeld.

In Webdokter.org komt een handboek, waarin deze visie verder wordt uitgewerkt en beschreven tot de Synergiegeneeskunst.
in loket.webdokter.org komt webloket, een adviesomgeving waar studenten van verschillende opleidingen met/van de patiŽnten, en hun hulpvraag, kunnen leren; en van elkaar.
In therapietutor.webdokter.org zal je behandelaars vinden die je leren hoe je zelf de 10 meest voorkomende klachten in hýn praktijk kan voorkůmen, “Therapie Tutoren”.
In heelotheek.webdokter,org komt een test/leen/huur/koop ‘kamer’ waar instrumenten die gezondheid bevorderen zijn te leren kennen en gebruiken; “Heel’otheek”..

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Wetenschap van Leven] [ZelfGenezen] [Preventieve Geneeskunst] [WebDokter] [Mens& Mensheid] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)