ZelfBe-leving

Klassikaal schoolonderwijs schiet vaak tekort door mensen te proberen te uniformeren.
Als uniformiteit zo goed was, dan zou de mens en mensheid functioneren als microben.
Door Symbiose konden microben juist meer doen: door hun verschillen te integreren: “synergie”.
Het gaat er juist om je eigen uniekheid elk/samen te leren be-leven.

Zelfbeleving is altijd in samenspel met anderen: de mensheid vormt samen één organisme.
In ons lichaam kunnen we zien hoe verschillende cellen hun verschillen integreren.
Diezelfde principes kunnen we als mensen in de mensheid begrijpen, en gebruiken.
Deze principes zijn te gebruiken in onderwijs, politiek, bedrijven en samen-leving in het algemeen.

NavLeft NavUp NavRight
[Paradijs Poort] [Schepping] [Integrale Geneeskunst] [Wetenschap van Leven] [ZelfGenezen] [Preventieve Geneeskunst] [WebDokter] [Mens& Mensheid] [ParadijsPlanters]
planting-paradise(t)