Mens EN Mensheid

Deze webzaait gaat over ons menszijn.
We zijn tegelijkertijd mens, EN mensheid.
Elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid.
Deze webzaait gaat over de manier waarop we dat be-leven.

De bladzijde Basisbegrip legt uit hoe we elk, samen, de mensheid vormen.
De Bladzijde Beleving laat zien hoe je kan meedoen, via 4 projecten.
Al die projecten helpen je om beter met anderen te kunnen communiceren.
De basisprincipes daartoe zijn alle ontleend aan het functioneren van ons gezonde lichaam.

In feite gaat het maar om één ding: leren omgaan met bewustzijn:

  1. individu – bewust- cel – denken
  2. relatie – onderbewust – orgaan – voelen
  3. kring – onbewust – lichaam – willen
  4. netwerk – buitenbewust – mensheid – zijn

In deze webzaait wordt uitgelegd hoe dat is te begrijpen via deze figuur:

De tetraeder (vierhoek): een combinatie van1) punten, 2) lijnen, 3) vlakken en 4) volume. Dus de integratie van 0D, 1D, 2D en 3D.

Het Handboek is een verzameing van Essay die het principe verder uitwerkt.
Vrije Keuze staat centraal, als HET gegeven (en kenmerk) van leven.
Ons Lichaam is het integrale voorbeeld, want dat is van waaruit we de Aarde en de mensheid be(-)leven.
De 4 aparte webzaaits passen de principes die Het Handboek beschrijft toe.

Geef een reactie