Paradijs … Besloten Afdeling

Sinds 2005 is Paradijs.org opengesteld voor alle mensen.
Paradijs.org is een open samenwerkomgeving voor ParadijsPlanters.
6 mensen hebben daar gebruik van gemaakt; 6 startprojecten faalden.
Tot nader orde is de webzaait nu besloten.

Het is alsof zoveel mensen zó geloven in het leven in hel, dat ze geen Paradijs willen bouwen.
Ze geloven in geld en eigendom, en ‘willen beide hebben’, gehypnotiseerd door reclames…
Ze zien niet in dat dit alleen kan ten koste van andere mensen, en alle vormen van leven.
Terwijl dat op dit moment zo duidelijk te zien is: Aarde is hel geworden; en de mensheid een ziekte.

Paradijs.org is daarom nu besloten: alleen souvereinen kunnen meedoen.

Op deze webzaait zijn twee methoden (als het ware ‘geneesmiddelen’) te zien die daarbij kunnen helpen.

  • Integrale Geneeskunst is bedoeld om de eigen gezondheid te herstellen; Doe Het Zelf; Doe Het Samen.
  • Mens& Mensheid is bedoeld om samen een optimale leefomgeving op Aarde te verzorgen, voor alle vormen van leven.

Voor Paradijs.org gelden de volgende principes:

  1. Kosmische wetten – Vrije Keuze is gegeven van leven.
  2. Natuurwetten – elk wezen is soeverein in eigen lichaam
  3. Wetten van het Land – overeenkomsten tussen mensen
  4. Wet van de Zee – zorg voor zaken (geldt niet voor leven).

In plaats van een open samenwerkomgeving is er nu een integrale samenwerkomgeving in de maak.
Paradijs.org valt onder Kosmische wetten; Paradijsplanters werken met de natuurwetten van Aarde.
Paradijs.org valt NIET onder de wetten van de landen; èn NIET onder de ‘Wet van de Zee’ (handel).
Aarde is wat wij ervan maken: Hel (waar mensen parasiteren), of Paradijs (waar we overvloed delen).

________________________________________
1) Welkom
2) Besluit
3) Overzicht
4) Kies Zelf