Opbouw van deze Webzaait

Paradijs.org heeft 2 hoofonderdelen:

1) zelf-beleving
en
2) samenleving

1) Integrale Geneeskunst is erop gericht om gezondheid zelf te leren begrijpen en verzorgen.
2) Mens & Mensheid is opgezet om op een gezonde manier (met anderen samen) te leven.

________________________________________

(0)
PARADIJS.ORG

Paradijs.org begint vanuit je eigen integriteit: je eigen gezonde zijn.
Daarmee kan je met anderen samen, gezond, projecten realiseren.

Paradijs laat zien dat, en hoe we van een hel-op-Aarde Paradijs kunnen maken.
Dat kunnen we niet elk alleen, maar wel samen als mens in en van de mensheid.

________________________________________

(1)
INTEGRALEGENEESKUNST.ORG

Integrale Geneeskunst, gaat over zelf-be-leving, en zelfzorg

Elk levend wezen heeft eigen vrije keuze;en elke mens is souverein.
Samenleving werkt optimaal wanneer elke mens daarin autonoom is.
De serie van Webzaaits in zelfzorg helpt om dat te kunnen verzorgen.
De Blog/Posts geven een compacte uitleg over de betreffende webzaaits

________________________________________

(2)
MENS&MENSHEID.NET

Mens& Mensheid gaat over zelf-bewust-zijn en/in samen-(be)leving

Mens& Mensheid begint ermee dat je vrij jouw eigen visie kan vormen: in de Holoversity.
De volgende stap is dat je vrij jouw visie met anderen kan delen, als lid van de WereldRegering.
Dan kan je betrouwbare afspraken maken met anderen, op basis van je eigen waarde: de AardeBank.
Daardoor kan je op vreedzame manier met anderen samenleven en samen optimaal de Aarde verzorgen: Spirit-Inn.

________________________________________
Toelichting is te vinden in de Blog/Posts, door daarop te klikken.
De verdere uitleg staat in deze eraan gekoppelde webzaaits.
________________________________________

 Op deze webzaait lees je over ons leven op Aarde, met vrije keuze,
Je scheppend vermogen, en over de mogelijkheden voor samenspel.

Het Boek beschrijft het samenspel tussen Hemel, Paradijs, Vagevuur en Hel. Voor €10 euro kan je het boek hier lezen

Schepping is een voordurend integraal proces van het universum: ”Hemel”.
Paradijs” beschrijf de beleving daarvan op Aarde; ook wij zijn daar deel van.
Leren van scheppen gebeurt met het leren van fouten: dat heet “Vagevuur”.
Soms loopt het vast en schiet niet op: dat heet “Hel” (of Gesloten Systeem)

De essentie is dat we leren van het maken van fouten.
Het Universum is voorbeeld hoe schepping hier werkt.
Het is verder aan ons om er hier wat van te maken.
En te leren onderscheiden wat wel en wat niet werkt.

________________________________________
We doen dit elk voor zich, en daardoor allemaal samen.
We doen dit samen met mensen, en met de hele Aarde.
________________________________________

1) Welkom
2) Overzicht
3) Besluit
4) Kies Zelf