Integrale Geneeskunst

Dit gedeelte van deze webzaait geeft toegang tot het nog over te zetten project: integrale geneeskunst.
Integrale Geneeskunst integreert ALLE wereldgeneeswijzen.
Het laat zien dat, en hoe, alle wereldgeneeswijzen/-culturen elkaar complementeren.
En dat voorkomen beter is dan genezen.

  1. Het Verre Westen biedt de Spirituele Geneeswijzen, voor preventie van ziekten door herstel van de wereldvisie; het is een Informatiegeneeswijze.
  2. Het Verre Oosten biedt de meridiaantherapie, methoden om het contact tussen lichaam en omgeving te herstellen, voor vroeg-detectie/-correctie; het is een Regulatiegeneeskunst.
  3. Het Oosten biedt behandelingen, Natuurgeneeskunde, om de doorstroming/balans tussen de voedselstroom in het lichaam en in de natuur te herstellen, voor genezing (= herstel van integratie integriteit); het is een (Fysiologische) Procesgeneeskunde.
  4. Het Westen biedt methoden en technieken, medicijnleer, voor het manipuleren en bewerken van het lichaam, de organen, de cellen en de moleculen voor correctie van symptomen/’afwijkingen’/”ziekten”; het is een (anatomische) Lichaamsherstel.

Integrale Geneeskunst is een groot(s) project; samen is die klus goed te klaren.
Vandaar dat deze (tijdelijke) samenwerkomgeving is opgezet (later wordt dat omgezet in een stasiware vrije eigen omgeving).
De al beschikbare informatie, van jaren werk, wordt heerin opgenomen of aangekoppeld.
Zie ook de broninformatie: www.integralegeneeskunst.org en www.scienceoflife.nl.