Hemel

“Hemel” is het domein van Vrije Keuze; van je bestaan akls Schepper in Schepping.
“Schepping” is daarin bedoeld als zoweld werkwoord, alsook als zelfstandig naamwoord.
Het gaat om de beleving van het leren omgaan met Vrije Keuze, in jezelf, met anderen.
In je beleving ken je het als Vrije Keuze; in je be-leving ervaar je het als Vrije WIl.

Paradijs

Hemel

Vagevuur

Hel