Paradijs

Ieder levend wezen heeft Vrije Keuze, en Vrije Wil in eigen lichaam.
Iedereen heeft de keuze om “Hel” of Paradijs” te maken op Aarde.
Hel” ontstaat door (je eigen) vrije keuze en vrije wil te ontkennen.
“Paradijs” ontstaat alleen op basis van “Doe Het Zelf; Doe Het Samen”.

Paradijs

Hemel

Vagevuur

Hel