Hel

“Hel” is dat bestaan wat iedereen ontkent, en niemand dus kent (“buiten-bewustzijn”).
Het is het gebied van onderdrukte gevoelens en beleving: van jezelf, en van een ander.
Dat wat je in jezelf onderdrukt en ontkent, zal je ook in anderen willen onderdrukken en ont-kennen.
“Hel”, komt van een Engels woord, “Helling Off” (“Isoleren”) – op dezelfde manier komt het Franse woord voor Hel, “Enfer” van het werkwoord “Enfermer” (“afsluiten, opsluiten, isoleren”).

“Hel” ontstaat door onjuist gebruik van onze reflexen.
Reflexen spelen zich al in ons BuitenBewustzijn.
IntegraleGeneeskunst legt uit hoe dat probleem is op te lossen, en te voorkOmen.
Mens&Mensheid legt voor hoe we die oplossing, samen, kunnen gebruiken om Hel om te zetten in Paradijs.

Hel is niet te voorkomen en niet te vermijden.
Hel is een ‘afgesloten werkelijkheid’, in onze be(-)leving.
Hel biedt de vrije ruimte, buiten de bestaande werkelijkheid, die nodig is voor Vrije Keuze.
Hel is daarmee de spil voor ons leren omgaan met ons scheppend vermogen.

Hel wordt pas een probleem wanneer die eigen ‘binnenwereld’ met de’buitenwereld’ wordt verward.
Met andere woorden, Hel is niet het probleem, maar het probleem ontstaat door verwarring.
In de Psychiatrie spreekt men over ‘gebrek aan werkelijkheidstoetsing’; een ‘diagnose’.
De oplossing ligt in het leren omgaan met 4 verschillende lagen van bewustzijn, die ons leven bepalen (zie integralegeneeskunst).

Paradijs

Hemel

Vagevuur

Hel