Deelname

IntegraleGeneeskunst.nl biedt de mogelijkheid tot reageren.
Je kan je eigen ervaringskennis toevoegen aan de webzaait.
Daardoor kunnen ook anderen van je positieve ervaringen leren.
Andere reacties zijn hier niet op de plek, en worden gewist.

Deelname aan de webzaait is (nog) alleen open voor genodigden.
Na uitnodiging, kan je je aanmelden en registreren.
Ook bestaat de mogelijkheid om in overleg je eigen website te presenteren.
Daarvoor bestaan vereisten: het moet opbouwend en gezond zijn.

IntegraleGeneeskunst.NL is NIET voor (het (willen) verdienen aan) ziekte.
Gezondheid staat centraal; met ziekte-preventie door zelfzorg.
Door de integratie van de wereldgeneeswijzen is dat goed te bieden.
Ten dele kan je dat zelf doen; voor integraal resultaat is samenspel een vereiste.