Meta-Metabolisme

Het gaat allemaal over celdeling, van levende cellen.
De cellen van ons lichaam begonnen als microben, virus, schimmel en somatiden.
Het duurde miljoenen jaren voordat die via Symbiose de eerste Eukaryote cellen vormden.
Lees het werk van Lynn Margulis om hier meer over te weten.

Microben vormen de basis van leven, van planten en dieren.
Mensen zijn dieren die gebruik maken van Taal en Technoligie.
Mensen zijn daarin handiger dan veel andere dieren.
Mensen kunnen daardoor meer samenwerken; te goede of ten kwade.

Het is allemaal nog steeds gebaseerd op celdeling, van levende cellen.
Daarin vallen cellen eerst uiteen: dat heet gewoonlijk Kata-bolisme (Afbraak).
Daarna bouwen de cellen zich weer op: dat heet dan Ana-bolisme.
In de celcyclus komen die allebei samen: meta-bolisme.

Afbraak + Opbouw = Onderhoud – voort-durend bestaan door bijstelling.
Daardoor kunnen cellen tussentijds sterven terwijl het lichaam voortbestaat.
De cellen hebben niet alleen een metabole cyclus, van cel deling/vermenigvuldiging.
Ze hebben ook een externe informatie/voedsel-uitwisseling: de metabole kringloop.

Een metabole kringloop is een voortzetting, NA celdeling, van de intracellulaire uitwisseling.
Binnenin een cel is er uitwisseling van moleculen tussen de cel en de celkern.
In celdeling wordt de celwand opengemaakt, en weer gesloten (‘lees Bruce Lipton’).
De externe celuitwisselingen zijn voortzettingen van de interne celuitwisselingen.

Op die manier is de interne voedselkringloop een voortzetting van de voedselkrigloop op Aarde.
Maar is ook de informatie uitwisseling tssen mensen vervolg van onze celcommunicatie.
In ons lichaam let men meer op de moleculen als (meta)materialen.
Buiten ons lichaam gaat het erom dat elk molecuul ook een Spectrum is; informatie.

Moleculen zijn ‘klonten’ van atomen; dus elektronen-protonen-neutronen.
Dat samenspel wordt bepaald door de uitwisseling tussen fotonen en elektronen:
Fotonensprong <=> elektronensprong <=> elektrovalentie <=> elektronbinding.
Zo wordt informatie <=> elektromagnetisme <=> chemisch <=> fysiek.

Cel communicatie maakt gebruikt van licht, elektromagnetisme, vrije en gebonden elektronen.
Cellen vormen celmaterialen; die gericht gebruikmaken van al die effecten/processen.
Alle celmaterialen hebben tot doel om elektromagnetische informatie te geleiden:
“Piezo-elektrisch”, “Vloeibaar-kristal”, “transistor”, “Intelligente-gel”.

Alle eiwitten in de cellen zijn structuurelementen EN informatiedragers.
In de cel vindt je Sensor-, Poort-, Koppelings- en DNA-Mantel Eiwit.
Lees de boeken van Bruce Lipton om de details te begrijpen.
En beself dat DNA een informatieopslagsysteem is, aangelegd door levende cellen.

De opbouw van het DNA weerspiegelt de complexiteit van de opbouw van ons lichaam.
Over miljoenen jaren ontwikkelde onze lichaamsvorm.
Over miljoenen jaren archiveerden celen hun levenservaring in DNA.
DNA is niet de basis van leven, maar een gevolg van leven.

DNA is een ‘neerslag’ van het leerproces van cellen; de levensles in ‘boek(rol)vorm’.
Dat leerproces gebruikt de electromagnetische informatiederagers: de eiwitten.
Als deel van een veel groter intercellulaeir communicatie systeeem:
Pigmenten, Hormonen, Enzymen en Eiwitten.

Eiwitten zijn het meest bekend: bouwstof (maar ook informatiedrager); “fysiek”.
Enzymen zijn ten dele begrepen: ze helpen moleculen transformeren; “chemisch”.
Hormonen zijn ook bekend: ze informeren (activeren/remmen) andere orgaancellen; “EM”.
Pigmenten zijn het meest veronachtzaamd; opname, opslag, omvorming, afgifte van licht.

Hetzelfde zien we in onze spijsvertering: eerst kauwen we voedsel: “fysiek“.
Dan wordt het voedsel chemische bewerkt in de maag: “chemisch“.
Vervolgens worden moleculen zelf uiteengerafeld; “elektromagnetisch” (“EM”).
Tenslotte worden de moleculdelen opgenomen in ons lichaan: “informatie“.

Wat we eten en uitscheiden is onderdeel van de voedselkringloop op Aarde.
De ‘spijsvertering’ is onderdeel van de uitwisseling tussen de Aarde en ons lichaam.
De ‘orgaanprocessen’ zijn onderdeel van de uitwisseling tussen celgroepen (organen).
“Celmetabolisme’ is waar het om gaat: informatie-uitwiseling tussen cel en omgeving.

Alle cellen vormen deel van de integrale lichaamscommunicatie.
Ze gebruiken licht, elektromagnetisme, scheikunde en natuurkunde in dat proces.
Celmetabolisme niet niet alleen hun interne (molecuul(om)vormings)proces.
Het is ook het proces van moleculaire uitwisseling tussen alle cellen.

Om te begrijen wat daar speelt: denk terug aan conceptie, en je eerste levende cel.
Die cel deelde zich: de interne processen werden daarmee ten dele extern.
In de celdifferentiatie ontstonden (‘heel’) verschillende orgaen.
Daarin splitsten en deelden zich ook de kringlopen van celcommunicatie.

Het gevolg dat de samenhang van ons lichaam door een weefsel van celkringlopen wordt bepaald.
Lichaamsweefsel (semsamenhang) is het gevolg van dit ‘lichaamsweven’ (communicatiesamenhang).
We moeten niet alleen kijken naar de celkringlopen, maar ook de kringlopen-van-kringlopen.
We hebben niet alleen te maken met metabolisme, maar ook met een meta-metabolisme.

Om de celcommunicatiesamenhang te begrijpen: lees het werk van Bert Verveen over celkringlopen.
Om te zien hie de celkringelopen onderling ‘schakelen’: lees het werk van Hans Selye.
Om te zien hoe complex dat regelsysteem is: lees de verhalen van Jan van der Greef over Metabolomen.
(Metabolomen zijn de kringlopen van celcommunicatie in ons lichaam, als gevolg van celtransformaties).

Metabolomen zijn metabolome kringlopen in ons lichaam, tussen levende cellen.
Groepen cellen vormen samen organen; maar hebben daarin overeenkomstige processen.
De cellen (ver)vormen moleculen op basis van de moleculen die ze (als ‘voedsel’) van elkaar krijgen.
Cellen gebruiken dan een ‘kapstok’ van dat molecuul, om hun ‘weefsel’ aan te hangen.

Moleculen zijn opgebouwd uit ringen en staven.
De ringen dienen voor opslag van energie en informatie: resonantie.
De staven dienen voor overdracht van informatie en energie: antenne.
Samen zijn het instrumenten om trillingen op te nemen en over te geven.

De kringlopen van moleculen (de metabolomen) zijn informatiedragers.
Net als in een computer gaat het om de overdracht van trillingen.
Net zoals in een CPU in een computer worden die trillingen met elkaar verweven.
Net als in de computer gaat het niet om de ‘hardware’, maar om de ‘software’ (informatie).

Metabolisme beschrijft de opname, opslag, omvorming en afgifte van energie in voedsel.
Meta-metabolisme gaat over de opname, opslag, omvorming en overdracht van informatie van voeding.
Lees het werk van Bjoern Nordenstroem om de relatie tussen energie en informatie te brgijpen.
Hij beschrijft dat als de Informars en Ergonars: de informatie/Energie aspecten  van elektromagnetische velden.

Meta-Metabolisme verruimt het begrip van de metabole kringlopen; de “metabolomen’.
Meta-metabolisme verrekent dat de metabole kringlopen uit celdelingen zijn ontstaan.
Meta-metabolisme beseft dat de interne voedselkringloop en de externe voedselkringloop EEN zijn.
Meta-metabolisme realiseert dat het niet gaat om het verteren van voedel, maar om/van informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ een = 8