Die eten diëten

Zijn diëten goed?Hebben diëten zin?Allerlei mensen zijn er volop mee bezig; het is een ‘markt in zichzelf’ (verdienen aan ziekte).Maar in hoeverre kan je daar bewust mee omgaan, als je vertering ON-bewust is geregeld?

In dit verhaal gaan we in op het regelsysteem, en hoe dat door je ‘geloof’ gestuurd wordt.Belangrijker dan het regulatiesysteem is namelijk het informatie integratie systeem.Het regulatiesysteem stelt, verder daalt en herstelt de systeemgrenzen in ons lichaam.Het informatie integratie systeem bepaalt onze (spirituele) ervaring als deel van het geheel.

In het Nederlands is er een gezegde: “over smaak valt niet te twisten”.Helaas lijkt het erop, dat het ertoe leidt, dat over eten veel onzin wordt geschreven.Iedereen voelde zich vrij om eigen ideeën en opinies via publicaties te ventileren.De voedselindustrie maakte daar gretig gebruik van, door iedereen verkeerd te informeren.

Gelukkig zijn er nu ook gezonde studies gedaan, zoals: “The China Study” van Campbell.Het was een dermate goed onderzoek dat zijn onderzoeksubsidie daarna werd ingetrokken.Aan de hand van bestuderen van eetgedrag van miljoenen mensen waren er duidelijke conclusies.Het blijkt dat de mens in principe vegetariër is, en dat het eten van dierlijk eiwit kan leiden tot kanker.

Dankzij dit soort studies is het mogelijk de ongezonde discussies over diëten te staken.Het is duidelijk dat we alleen aan ons lichaam kunnen zien of het voedsel dat ze eten gezond is.Dat was ook al de conclusie van het grote onderzoek van de tandarts Weston Price naar voeding.Ook hij vond dat natuurlijke verste gezonde voeding in alle culturen leiden tot gezonde gebitten.

Het is belangrijk om te weten dat veel van de producten van de voedingsindustrie ongezond zijn.Net zo belangrijk is het besef dat de voeding zijn regulatie is van regeringen voor de industrie gelden.Deze regulatie is hebben niet tot doel om iedereen de meest gezonde voeding te kunnen bieden.De regelingen zijn vooral bedoeld voor optimale verkoopbaarheid door optimale houdbaarheid.

Echter: de toevoegstoffen die voeding preserveren, preserveren niet je gezondheid en/van je lichaam.Houdbaarheid van voedingsstoffen wordt bereikt door ze oneetbaar te maken voor micro-organismen.In feite wordt daarmee hun kwaliteiten als levensmiddelen afgenomen: het wordt handelswaar.Zolang hij in zelf niet informeert, en verder leert, ontgaat je wat de regering/industrie je verkoopt.

Zolang je dit niet bestudeert, zie je niet waar je aan gelooft en mee bekort wordt.Welke van dokters die voedingsadviezen geven worden vanuit de voedingsindustrie betaalt?Welke diëten waarover je leest zijn in feite alleen maar bedoeld om een product meer te verkopen?Welke van de ‘verklaringsmodellen’ voor diëten zijn gebaseerd op een verkeerd begrip van ons lichaam?

 

WIL JE MEER WETEN OVER DIËTEN?Maak €50 over op ING 7234993 tnv SIG ovv “ik wil meer weten over diëten; in MondGezond”.Vraag zonodig anderen om me te betalen – dan wordt het verhaal vervolgd.