Deel 4 – reFlexen

Deel 1 laat zien dat het hele universum een vorm is van informatie in formatie.
Deel 2 legt voor dat we die universele schepping in ins lichaam ervaren als informatiestromen.
Deel 3 legt uit dat we die informatietsromen in ons lichaam kunnen vormen en vervormen; “programma’s”
Deel 4, hier, legt voor dat je die vormen van informatie kan leren her-/her-vormen: (her)programmeren van reflexen.

Reflexen bepalen ons leven in grote mate.
Reflexen, als ze eenmaal gevormd zijn, staan buiten de tijd.
Reflkexen zijn dardoor ‘eeuwig’; en de basis van het begrip Karma (reflex handelingen).
Reflexen kunnen fataal zijn, als ze niet geschikt zijn voor je omgeving/beleving.

“Wordt géén dienaar van je dienaren”, is een stelregel die in dit geval van vitaal belang is.
Het is essentieel dat je inziet en doorziet in welke mate reflexen je/ons leven bepalen.
Maar het is belangrijker om te begrijpen dat we elk van die reflexen zelf/samen maken.
Voor gezondheid staat centraal dat je afunctionele reflexen moet kunnen herprogrammeren.

Dat is de essentie van dit boekdeel: leer reflexen programmeren.
Begrijp de les van Deel 3: een reflex is een gewoon autonoom ‘computerprogramma’.
Benut de les van Deel 2 van dit boek: het is allemaal gebaseerd op informatiestromen.
Dat is de essentie van Deel 1 van dit Boek: we nemen deel aan het in-Formeren van dit uniVersum.

Dat is de essentie van leven: wij zijn scheppers in de schepping.
Het gaat er niet alleen om dat we informatie kunnen (ver)Vormen; in het maken van reflexen.
Het gaat er ook om dat de deformatie kunnen hervormen, in het herprogrammeren van reflexen.
Besef: waarHeid is een waarNeming; en “Reality is a Realisation”.

Deze werkelijkheid is véél meer magisch dan veel mensen menen (omdat ze dat zois aangepraat).
We vormen allemaal “ons wereldbeeld in ons hoofd”; als interpretatie van oinze beleving.
Dat wereldbeeld is niet waar (of onwaar); het is een vorm van informatie in formatie; een reflex.
In dit deel van het boek komt in beelkd hoe Werkelijkheid, Geloof, Reflexen en Botten op eenzelfde manier worden gevormd.

Dit boekdeel gaat over het principe i.-g.o.d.: Integrate, Generate, Operate, Destroy.
Dit is de formule waarmee we beschrijven hoe we onze systeemgrens herstellen.
Door het (her-/ver-)stellen van de systeemgrens veranderen we echter ook onze beleving.
Onze be-leving is de informatiestroom die zich in ons vormt als reflextie van onze betrokkenheid in/nmet de omgeving.

WIJ vormen dus die informatiestromen, in een bepaalde samenhang, IN ons lichaam.
Het principe waarmee we dat doen is hetzelfde voor de sprijsvertering, en ons leren.
Waar hjet om gaat is dat we daarin altijd Vrije Keuze hebben: wij zijn scheppers in de schepping.
De magie van onbs leven is dar we daarin reflexen kunnen vormen, vervormen en … elimineren.

Het leren elimineren van reflexen vinden veel mensen ‘lastig’; ze denken dat het nniet kan.
Dat komt doordat ze hebben geleerd om op hun reflexen te ‘vertrouwen’; hun reflexen leiden hun leven.
Ze zijn daardoor ‘dienaren van hun dienaren” geworden; traditioneel zegt men dat ze zijn ‘bezeten’.
Wie de structuur van reflexen doorziet, kan de beschrijvingen over ‘demonen’ begrijpen.

Het gaat over het kunnen omgaan met informatie pakketten.
Deel 1, 2, en 3 legden uit hoe die informatiepakketten vorm krijgen; doordat we ze die vorm geven.
Deel 4 gaat over de essentie van elk genezingsproces: het ontprogrammeren van reflexen die niet werken.Dit kan je direct in je eigen lichaam en leven beleven; en je kan het direct zelf gebruiken..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


twee × 8 =