Wortelkanaalbehandeling => kanker


Wortelkanaalbehandelingen veroorzaken kanker

Als arts heb ik een uitstekende opleiding genoten.Een van de betere universiteiten van de wereld; een van de beste opleidingssystemen ter wereld.Met mijn bul in de hand ging er een wereld voor mij open.Een wereld vol verrassingen.

De tandartsen zullen zich in dat simpele verhaal goed kunnen herkennen.“Afgestudeerd, en dan?”.Dan ontdek je ineens dat er naast alles wat je leerde meer is.In dit geval: dat er naast de gewone tandartsenij ook een bio-logische tandheelkunde bestaat.

Amalgaam = Kwik = Gif = Ziekteverwekkend

Gelukkig maar, want zo langzaamaan is duidelijk geworden hoeveel systeemziekten er door amalgaam-kwik zijn veroorzaakt. Het is nu duidelijk fat kwik wordt opgenomen in het lichaam, en in celmembranen en hersenvliezen de uitwisseling verstoort of blokkeert.

 • Yukio Omura (zesvoudig professor; arts en electro-ingenieur) liet al zien dat M. Alzheimer door clusters virus/schimmel/microben rondom kwik/aluminium in de hersenen wordt veroorzaakt. Tot zijn eigen verrassing bleek dat de zware metalen via chelatie waren te elimineren (binnen 3 uur, door orgaan-specifieke-opname), en dat daarna (binnen 3 uur) met orgaan-specifieke-opname antibiotica de microben waren te elimineren. Weg Alzheimer; mitst die niet langer dan 3 jaar bestond.

Er zijn nog veel meer ziekten die door kwik worden veroorzaakt.Maar … hoe lang heeft het geduurd voordat werd toegegeven dat dit kwik vooral uit amalgaam kwam?Hoe lang heeft het geduurd voordat ‘de amalgaambatterij” een gangbaar begrip werd?Hoelang duurt het nog voordat tandartsen toegeven dat zij de oorzaak waren van de door hen veroorzaakte gezondheidsproblemen?

(On)Biologische Tandartsen

De biologische tandartsen liepen wat dat betreft ver vooraan. De verhalen over hùn voorlopers zijn inmiddels bekend en historie. Hal Huggins en anderen werden indertijd in de VS uit de tandgeneeskunde gezet (‘bevoegdheid ingetrokken’) omdat ze lieten zien … dat kwik een gif is. Wat was daaraan nu zo verrassend? In de natuurkunde en scheikunde was dat al heel lang bekend. Waarom werd in de tandartsenij gedaan alsof kwik in de mond géén gif is?

Op dezelfde manier is al lang bekend dat Fluor giftig is, dat Uranium giftig is. Maar blijkbaar, kennelijk, is het voor de industrie duurder om het als afvalgif te moeten laten opruimen, dan het als zogenaamd medicijn via de tandartsen te kunnen verkopen.

 • Zoals ik al schreef: NA mijn arts-opleiding heb ik véél bij kunnen leren. Maar ik moest fors slikken toen ik documentaires vond waarin met naam en toenaam werd genoemd wie (wanneer, waarom) fluor via de tandartsen wist te verkopen.
 • Pas onlangs hoorde in van Leuren Moret dat tandartsen uranium als witmaker in kronen gebruiken…

Ik neem even aan dat elke biologische tandarts ook een dergelijke ervaring had; want juist daarin ligt het verschil tussen de ‘gewone’ en de biologische tandarts,

Wortelkanaalbehandeling als veroorzaker van kanker

Onlangs werd ik weer met zo’n ongelooflijke situatie geconfronteerd. Momenteel schijf ik aan een webzaait met oplossingen voor kanker. Lang geleden ontmoette ik een man die op dat moment al meer dan 100 effectieve behandelwijzen van kanker had gevonden. Ik besloot dat ik die voor mezelf op een rijtje wilde zetten, en keek wat ik op het internet nog meer kon vinden.Daarbij stuitte ik op deze tekst: “Root Canals and Cancer”;www.beating-cancer-gently.com/support-files/root_canals_and_cancer.pdf

Japans Onderzoek

De titel liegt er niet om: wortelkanaalbehandelingen veroorzaken kanker. Dat wist ik al. Jaren geleden was ik spreker bij een conferentie in Hawai’i; waar ook een viertal Japanse tandartsen hun verhaal kwamen vertellen. Zij hadden geconstateerd dat titanium implantaten kankers veroorzaken (statistisch, betrouwbaar-heid, significantie, enzovoort), in juist de organen die volgens de meridianen gerelateerd zijn aan de behandelde gebits-elementen.

Amerikaans onderzoek

Maar in dit geval ging het verhaal nog verder.Bill Henderson zet in Root Canals and Cancer” op een rij hoe tandartsen de 1e oorzaak zijn van kanker. Op vier manieren veroorzaken tand’heelkundige’ ingrepen kanker:

 • gifstoffen (kwik, fluor, titanium, uranium) => kanker
 • gifstoffen (toxinen van anaërobe microben in kaak-caviteiten). => kanker
 • gifstoffen (toxinen van anaërobe microben door kanaalwortelbehandelingen) => kanker
 • directe verstoringen van de meridianen => kanker

Bio-elektrische systeemregulatie

Ik weet niet hoeveel/-weinig lezers met de meridiaanleer bekend zijn.Door mijn vervolgstudies ben ik daar veel wijzer over geworden; een aantal van de onderzoekers heb ik ontmoet. Cyril Smith, bijvoorbeeld, laat in detail zien dat elke meridiaan haar eigen frequentie heeft. Hij kwam tot die conclusie vanuit zijn onderzoek naar elektro-gevoelige mensen.Het blijkt dat het meridiaansysteem centraal staat in de elektro-regulatie van ons levende lichaam.

Tja, dat was een onderdeel van het verhaal wat in de artsopleiding niet aan bod kwam.Het elektromagnetische regulatiesysteem van ons lichaam. Met onderzoekers zoals Björn Nordenström, Herbert Fröhlich, Robert Becker en heel veel anderen.Ik heb indertijd over mijn bevindingen wat artikelen geschreven: ons hele lichaam ontleent haar samenhang aan één integraal elektromagnetisch communicatiesystem, waarvan elke cel deel vormt.

De meridiaaneindpunten die in de elektro-acupunctuur van Reinhard Voll worden gebruikt hebben hun tegenhangers in onze tanden en kiezen.Dat was ook één van de redenen waardoor de amalgaamtixiciteit zo bekend werd; vanuit de Voll-metingen.

Toxinen door anaërobe microben

Maar nu speelt daarnaast dus nog meer mee: de toxische effecten van tandartsingrepen door verstandskiesextracties en wortelkanaalbehandelingen.Met, in beide gevallen, een gemeenschappelijk gevolg: het ontstaan van gebieden met anaërobe microben onder de tanden en kiezen.

De oorzaak is eenvoudig: gutta percha maakt het gebied onder de kies niet steriel, maar anaëroob.Het gevolg is dat de microben daar een ander metabool proces doormaken; de uitscheidingsstoffen worden in dit geval – voor ons lichaam – toxisch. Zoals te boek gesteld staat: ‘1000x meer toxisch dan botulisme’. Met … een relatie tussen het betrekkende gebitselement, en het ontstaan van kanker in het lichaamsorganen.

(Ont)kennen van de feiten

Een biologische tandarts kent dit verhaal misschien maar al te goed.Weston Price heeft dit in 1923 al gepubliceerd.Goed, de ADA (American Dental Association) heeft het in de doofpot onder het tapijt geschoven, maar George Meining heeft het na zijn pensionering als tandarts opnieuw ontdekt en erover gepubliceerd. Met als doel om dit grote bekendheid te geven.

Probleemoplossing

Voor elk probleem is wel een oplossing te vinden; zeker als een probleem door een behandeling wordt veroorzaakt. Als kwik het probleem is: gebruik wat anders (composiet). Als Fluor het probleem is, gebruik het dan niet.Als wortelkanaalbehandeling of implantaat het probleem is….Ah, dat is waar ik de vraag graag hier voorleg: “wat dan?”.Welke oplossing is er om dit probleem te voorkómen?

Gelieve je reacties in te sturen naar het NVBT.

ir O#o van Nieuwenhuijze. arts

Overgenomen uit “Root Canals and Cancer”, Bill Henderson:

 • Price Weston deed in 1903 samen met 60 tandartsen een studie. De resultaten (1174 bladzijden) werden in 1923 voorgelegd aan de ADA (American Dental Association). Die schoof het terzijde: het idee van een tandfocus infectie als ziekteverwekker voor organen was toen nog te controversieel.Price, Weston (1923) “Dental Infections, Oral and Systemic”
 • George Meining (endodontist) ontdekte pas NA zijn pensionering het rapport van Price van 1923, en gaf dat tot zijn dood in 2008 bekendheid.Meining, George (1993) “Root Canal Cover-Up”
 • Hal Huggins (tandarts) stelt dat de ADA deze informatie stelselmatig onderdrukt. Samen met een cardioloog onderzocht hij wortelkanaalbehandeldegebitselementen; en vond dat ze allemaal toxisch waren, ‘erger dan botulisme’. Hartziekten bleken gevolg van de toxinen en microben in het gebit.(Zijn campagne tegen amalgaam kostte hem zijn beroepsbevoegdheid!)
 • Josef Issels (Duits oncoloog) constateerde dat 97% van patiënten met kanker wortelkanaalbehandelingen hadden gehad. Hij liet deze elementen stelselmatig verwijderen voordat hij aan behandeling begon.
 • Thomas Rau (arts, Paracelsus Kankler Kliniek, Zwitserland) vond hetzelfde: 98% van de kankers komt voor bij mensen met wortelkanaalbehandeling. Verwijderen van wortelkanaalbehandelde-elementen is standaard aanpak bij kankerbehandeling.
 • Robert Kulacz schreef samen met Thomas Levy, arts, het boek (2002) “The Roots of Disease: Connecting Dentistry with Medicine”. De beginstelling is “de meeste ziekte ontstaan in de tandartsstoel”; hij moest zin naam en beroep veranderen vanwege de storm die dat teweegbracht.
 • Dawn Ewing van de IABDM (International Academy of Biological Dentistry and Medicine) maakte een DVD over de meest toxische tandartsingrepen: wortelkanaalbehandelingen en caviteiten.