Qi = Lichaamstaal

Ga even voorbij aan de traditionele misvatting “Qi is Energie”.
Deze misvatting ontstond door een historische ‘contaminatie’.
De vertaalde boeken met beschrijvingen van Qi kwamen naar Europa in de tijd dat in de Natuurkunde het begrip Energie net was ontwikkeld.
Daardoor werd aangenomen dat Qi, het meest fundamentele begrip in de Oostere geneeskunde, wel hetzelfde zou moeten zijn als het meest fundamentele begrip in de westerse natuurkunde: energie. ‘Niet dus’.

Qi IS NIET “ENERGIE”.
Energie is NIET bepalend in ons lichaam.
Ons lichaam is opgebouwd uit/door levende cellen.
Elk van die levende cellen fungeert als kernreactor, en and supercomputer.

In de natuurkunde is zolangzamerhand duidelijk geworden dat Energie NIET het meest fundamentele begrip is.
Energie beschrijft de krachten in verandering van materie.
Energie beschrijft niet de wijsheid van/voor het veranderen van materie.
Een ander begrip is nodig, om de verandering van samenhang in/van/door materie te beschrijven.

Dat is wat Alchimisten al begrepen.
Zij noemden het “transmutatie”.
Ze besteften dat de materiele fasen uitwisselbaar zijn.
Vast <=> Vloeibaar <=> Gasvormig <=> Plasma.

In de natuurkunde vergen al die veranderingen energieverandering; warmte.
In ons lichaam gebeurt dat bij een vaste lichaamstemperatuur.
Het betekent dat we verder moeten denken dan ‘grote energie krachten’.
We moeten begrijpen hoe subtiele samenspel veranderingen fase verandering bepalen.

In de chemie is dit te zien in het begrip van fase-verandering.
Aanvankelijk dacht men aan veranderingen van materialen.
Toen werd duidelijk dat het altijd gaat om moleculaire veranderingen.
Met, nu, het inzicht dat daarvoor altijd verandering in/van)tussen atomen nodig zijjn.

Dit is samen te vatten in de volgende relatie:
Fotonensprong <=> Elektronensprong <=> Elektronvalentie <=> Elektronbinding.
Dat zijn allemaal aspecten van een integraal elektromagnetisch veld.
Maar het staat bekend als, respectievelijk, 1) licht, 2) elektromagnetisme, 3) scheikunde en 4) natuurkunde.

Het is onlogisch om die categorien gescheiden te houden.
Juist in ons lichaam zien we dat ze samen als één systeem opereren.
En we zien daar ook dat alle faseveranderingen IN het systeem voor het hele systeem relevant zijn.
Vandaar dat we die faseveranderingen van materie, als veranderingen van fase moeten begrijpen en beschrijven.

  1. Fase
  2. Fase Verandering
  3. Fase Samenhang
  4. Fase Samenhang Verandering

We beschrijven hier in principe exact hetzelfde als de Alchimisten.
Het verschil is dat we nu veel verder zijn in de taalontwikkeling voor die beschrijving.
We kunnen nu gebruikmaken van Systeemtheorie, Singulariteiten Theorieen, Dimensie Analyse, en multidimensionele logica.
Maar we zijn nog net zover als de Alchemisten in het zoeken naar een integrale formulering.

Wat dat betreft hebben we het nu gemakkelijker: in ons lichaam is die integrale samenhang te zien.
We kunnen ons lichaam in veel beter detail begrijpen en beschrijven.
We kunnen zelf atomaire moleculaire chemische veranderingen beschrijven.
Maar wat we in feite nodig hebben is inzicht in de informatie, die de atomaire verandringen bepaalt.

Dat is waar we veel van de traditionele Chinese geneeskunst kunnen leren.
In die geneeskunst is bekend dat de lichaamsprocessen en de omgevingsprocessenn één zijn.
Het is net zo duidelijk dat de afstemming tussen de interne- en externe processen wordt gereguleerd.
Vandaar dat de Traditionele Chinese Geneeskunst die afstemmingsregulatie is gaan bekijken en beschrijven.

Die lichaamscyclus afstemmingregulatie is kort samen te vatten.
Het is een parallel van de beschrijving van celdeling.
We kunnen het weergeven in de symbolen van dubbel-nul of acht.
“00” verlokt twee loststaande cycli, “8” vertegenwoordigt een gekoppelde cyclus.

Dat is de essentie van celdeling: een cel (“0”) deelt zich (“00”).
Maar in de tweedeling (“00”) blijft de eenheid behouden (“8”).
Dat betekent dat 2=1; oftewel “00” moet hetzelfde zijn als “8”.
EWn daarin light een paradox: en de essentie van Vrije Keuze.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


2 + acht =