Mond-Gezond – Inleiding

Mond-Gezond – Inleiding & Overzicht

De essentie van deze webzaait is de presentatie van Projectvoorstel Praktijk MondGezond

De ervaringen die daartoe leidden worden verderop, op deze bladzijde, beschreven.
Deze bladzijde geeft ook een samenvatting van 4 basisprincipes van gezonde (levens)vertering.
De webzaait biedt naast deze Inleiding een (Doe Mee!) Handboek,
Doe Het Zelf zaak en cursusaanbod.

Vier fundamentele artikelen beschrijven hoe we ervaringen verteren, en daarvan leren.
De onderwerptitels zijn Eet Goed,Eet Licht”, Ver-beten?, en Ont-Last!”.
Samen beschrijven de de basis van het onstaan van ziekte, en (zelf)genezing.
Het doel is om een diep inzicht te geven in tandbotzelfgenezing, en het voorkómen van ziekte tanden.

Die inzichten zijn nodig om het kernproject van deze webzaait te begrijpen: Praktijk MondGezond.Dat is een tandartspraktijk waarbij de tandarts op de laatste plaats staat; en behandeling niets kost.Dat is te bereiken doordat de patiënten ZELF in de integrale mondgezondheidpraktijk inversteren.En, doordat therapeuten integrale geneeskunst ze leren hun eigen welzijn te verzorgen.

De verdere onderbouwing voor deze visie wordt geboden in de vorm van een handboek.Dat is een open uitnodiging aan jou, de lezen, om je eigen eravringen in te brengen.“Genezer, genees je zelf”, “De ene hand wast de ander”, “Voorkomen is beter dan genezen”.“Doe Het Zelf, Doe Het Samen” is het motto van project paradijs, en Stichting SIG, waarvan dit project deel vormt.

Elk van deze onderwerpen wordt verder uitgewerkt in deze webzaait.Hieronder is daarvan een overzicht en algemene uitleg te vinden.

Daar is tijd voor nodig.In deze kultuur geld(t): tijd = geld.Donaties zijn daarvoor nodig: doe je mee?.Geef op het overschijfformulier aan welke aanvulling gewenst is.Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of klik hier:

 

 


Op deze bladzijde vind je:

Sponsor! BasisBeschrijvingen Introductie ProjectDoel

Vier artikelen werken fundamentele basisgedachten van dit overzicht verder uit::

Eet Goed Eet Licht Ver-bijt je niet Ont-Last!

Apart, wordt uitgelegd hoe je (kan leren) (samen) je eigen MondGezond op te zetten.

Eigen Praktijk Doe Het Zelf Handboek Cursusaanbod


BasisBeginselBeschrijvingen:

1) Eet goed.

“Voeding is het beste medicijn”.Echter, goede voeding is nog maar moeilijk te krijgen.En in de industrioevoeding zit veel farmaceutische ‘troep’.Er is goede reden om fabrieksvoedsel verder te vermijden. >>

2) Eet Licht

Er zijn mensen die al heel lang niet meer eten.Dat stelt alle dieetadviezen en medicatie ter discussie.Waaardoor kunnen deze mensen niet meer eten?Wat kunnen we daar allemaal van leren? >>

3) Verbijt je niet

Voor veel mensen is eten een geloofszaak.Maar omgekeerd moeten mensen er aan geloven, waar ze in geloven.Het is zaak om de psychosomatiek van gezondheid goed te begrijpen.Dat leidt tot het inzicht dat je de balans van je meridianen moet verzorgen. >>

4) Ont-Last

Leven gaat over balans, in je omgeving en je lichaam.Alles wat je na geboorte oppakt, laat je voor je dood weer liggen.Gezondheid gaat niet allen over goed eten, maar ook over ont-lasten.Zoals alles in ons lichaam: dat geldt voor geest en lichaam, samen. >>

Sponsor! BasisBeschrijvingen Introductie ProjectDoel

MondGezond – Introductie

“Gezond van mond tot kont”, is de moraal van dit verhaal.Het gaat over … Voeding, Gebit, Geloof en Gezondheid.Je kan je verbijten op mijn woordspel; doet dat je goed?Het gaat erom hoe we omgaan met onze omgeving, en onze beleving verteren..

Vooraf:

Wat we over ons lichaam leren helpt ons niet om langer of beter te leven.Zelfs artsen leren ‘niets’ over de beleving van ons lichaam.Ze leren alleen van, over, de beschrijving van ons lichaam.Wat niet aan bod komt is dat is lichaam een kolonie is van levende cellen.

Elke cel in je lichaam leeft; en elke levende cel heeft bewustzijn.Het is niet ‘bewust-zijn’ zoals wij dat kennen.Het is ook niet het bewust zijn zoals filosofen of psychologen beschrijven.Ons eigen/collectieve (zelf)bewustzijn is op celbewustzijn gebaseerd.

Elke individuele cel leeft; en heeft eigen bewustzijn.In ons lichaam is bewust-zijn direct met materie verbonden.Elke molecule is informatie-drager: antenne en actief geheugen.Ons hele lichaam is een supercomputer, opgebouwd uit levende cellen.

Alle lichaamsmaterialen zijn aangemaakt en aangelegd door die levende cellen.De lichaamsanatomieis een gevolg van levend(ig)e celcommunicatie.De lichaamsfysiologie is een gevolg van celcommunicatie.Ons hele lichaam is een ‘computer’ waarvan de software de hardware bepaalt.

Inleiding

Het bovenstaande is de inleiding van de bladzijde van www.zelfgenezen.nl; de inleiding.Alles wat daar geschreven staat geldt voor onze beleving van ons hele lichaam,; ook de mond.Het is vanuit deze integrale visie, dat we verder kunnen kijken dan alleen de mond.Daardoor zien we dat de mons een ToegangsPoort is: met aansluiting aan ons hele lichaam.

Dàt is een basisbegrip voor Project MondGezond in haar geheel.We hebben niet met de mond te maken, maar met het hele lichaam.Dat is wat tandartsen niet leren; die leerden zelfs het lichaam verzieken.Amalgaam, fluor, titanium implantaten, zijn bekende ziekteverwekkers.

Wie in de mond kijkt, ziet daar – open en bloot – botten en organen.Het is alsof je helemaal in de kern van het lichaam bekijken.Sterker nog; dat is niet “alsof”, dat is werkelijk het geval.Deze webzaait is bedoeld om je te helpen om dat te begrijpen.

Deze webzaait is opgezet voor tandartsen en patiënten.Deze webzaait stelt voor om anders, en verder te denken.Veel tandartsen hebben in feite geen zin meer in ‘steeds maar weer boren’.Veel patiënten zien op tegen het bezoek aan de pijnlijke / dure tandarts.

Opzet

De moraal van deze webzaait? “Maak dat laatste allemaal overbodig”.Deze webzaait is een bijscholing voor tandartsen, ‘om dieper begrip aan te boren’.De webzaait is een uitnodiging aan patiënten, om te leren zelf hun mond goed te verzorgen.Maar vooral: deze webzaait is een uitnodiging om samen een nieuwe praktijk te beginnen.

Het voorstel is om gebruik te maken van een integrale gezonde visie.Zet de tandarts vanaf het begin goed en duidelijk op de laatste plaats.Zet de patiënt direct goed voorop, opdat die steeds op de eerste plaats komt.INVESTEER als patiënt zelf, samen met alle anderen, in JE EIGEN PRAKTIJK.

Deze webzaait beschrijft hoe je dat kan doen.De tandarts wordt daarin praktijkbeheerder; en procesbewaker.Maar andere therapeuten doen mee, om te voorkomen dat je naar de tandarts moet.Vooral, die andere therapeuten leren je om je gezondheid zelf, voor elkaar, te verzorgen.

De praktijk verandert daarmee in een gemeenschap, een club, een leerplek, een onderneming.Iedereen die daarin meedoet is investeerder en zelfstandig ondernemer; in eigen gezondheid.Het gaat er niet meer om om op elkaar te parasiteren, door het verdienen aan ziekte.In plaats daarvan is het mogeljk im te investeren in gezondheid, en goed gezond leven.

Dit voorstel is deel van de visie die door SIG werd ontwikkeld; “Integrale Geneeskunst”.De Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijze” brengt alle geneeswijzen samen.Daardoor kan je gebruikmaken van alle geneeskundige alternatieven; “voorkomen IS beter dan genezen”.Met een fundamentele omslag, weg van verdienen aan ziekte, naar het samen investeren in gezondheid.

Onstaansgeschiedenis

Dit project “Mond Gezond”, ontstond vanuit een gesprek met een tandarts.Hij zocht een andere oplossing, omdat hij zowat failliet was èn wat anders wilde.Dat leidde tot het voorstel van de Integrale Tandartspraktijk, “Mond-Gezond”.Hij was niet zo’n betrouwbare tandarts, vandaar dat het project niet gerealiseerd werd.

De oplossing is echter door iedereen goed te gebruiken.Tandartsen kunnen er een goede praktijk mee beginnen.Patiënten kunnen een veel verdergaande gezondheidszorg verkrijgen.Maar we kunnen zelfs verder kijken: moet je eten om te kunnen leven?

Een van de teksten gaat over het leven van licht; onvoorstelbaar? Verklaarbaar!.Het is een nogal fundamentele tekst, met een nogal vergaande uitleg.Het komt er op neer dat ons lichaam is opgebouwd uit materie, maar door informatie.Omgang met informatie is in, en voor, ons lichaam belangrijker dan materie.

Vandaar dat we verder ook ingaan op de levenszaken waarop we ons verbijtenGod en gebod, gezag en gedrag”: wat zijn de dingen waarop we vastlopen in ons leven?We komen uit op de rol van ons regulatiesysteem, en onze omgang met informatie (be-leving).Vandaar dat we het samenspel tussen geloof en gezondheid, meridianen en materie beschrijven

Dat zijn vier invalshoeken voor dit project, “Mond-Gezond”.“Voeding en gebit” sluit aan op wat de meeste mensen (w)eten.“Geloof en gezondheid” gaat echter véél verder: voorbij ons weten.Dat is waar we kunnen zien dat je niet persé hoeft te eten…

Dat heeft vanzelfsprekend vergaande gevolgen.Als je niet hoeft te eten, dan heb je ook geen behoefte aan medicatie.Dat is waar we de aansluiting vinden aan de informatiegeneeskunst.Homeopathie en acupunctuur zijn daarvan voorbeeld; ook voor tandgeneeskunst.

Dat is overigens een diepere vraag die we hier stellen: is een tandarts een arts?Voor veel mensen is een tandarts slechts een gaatjesvuller; een dure mini-stucadoor.Maar is dat wat we voor ons gebit wensen: symptoombehandeling, palliatie?Wat zijn de mogelijkheden om gaten in tanden en kiezen te genezen; herstelgroei?

Het centrale thema voor dit hele project (en van IntegraleGeneeskunst) is zelfzorg.Dit hele project, en deze hele webzaait, is een open uitnodiging: een Doe Het Zelf Zaak.Op dit moment blijft het nog even bij een voor-beeldige opzet, met tekst en uitleg.We werken toe naar een samenwerkwebzaait, waar jij je eigen gezondheid kan (leren) verzorgen.

Sponsor! BasisBeschrijvingen Introductie ProjectDoel

Praktijk Mond-Gezond

Praktijk Mond Gezond is een voorbeeld van een integrale visie.Daarin komt de tandarts op de laatste plaats; als procesbewaker.Alles is erop gericht om te voorkomen dat die je moet verzorgen.Hoe is dat te realiseren; en hoe kan die tandarts daar van leven?   >>

 


Lees verder…Naar de basisbeginselbeschrijvingen:

Eet Goed Eet Licht Ver-bijt je niet Ont-Last!