QI – Behandelprincipes

  1. Qi-Therapie = celcommunicatieoptimalisatie
  2. Verjonging = Lading-ontlading
  3. Preventievegeneeskunst = ver-leden ont-leden
  4. (On)juiste behandeling

Artsen leren te weinig van de nieuwe wetenschap om te beseffen dat leven een elektromagnetisch radio-informatie effect is.
Vanuit industriele geldbelangen (‘patent medicatie’) wordt informatie over electroceutica achtergehouden.
Beschikbare informatie over aspecten van de electroceutica (acupunctuur en homeopathie) wordt opzettelijk vervormd.
De enige oplossing is om zelf inzicht te verwerven, uit eigen ervaring, van/over de effectiviteit van acupunctuur en homeopathie. Acupuncturisten en Homeopathen hebben dat al.

Let wel: geneeskunde is tot een geloofsstrijd verworden.
Geldbelangen, “verdienen aan ziekte”, staat centraal.
Zolang dat het geval is, houdt dat ziekte in stand.
Daarmee is de gezondheidszorg zelf een ziekte geworden.

De huidige medicijn-/ziekteleer en de mensheid hebben hetzelfde genezingsprincipe nodig.
Het gaat erom te begrijpen dat de mens geen machine is, en leven hetzelfde is als bewustzijn.
Anatomie is het gevolg van fysiologie, gereguleerd door het informatie integratie systeem.
Integrale Geneeskunst maakt gebruik de samenhang – ook in de Qiriatrie.

Qi-Therapie

  1. Qi-Therapie
  2. Homeo-Therapie
  3. Hypnose
  4. Placebo

Qi-Therapie en Homeo-Therapie complementeren elkaar; ze zijn “Duaal”.
In beide gevallen gaat het over elektromagnetische radio-informatie communicatie.
Ingeval van Qi-Therapie gaat het over kringstronen (cf. electriciteit).
Ingevan van Homeo-Therapie gaat het om velden (cf. magnetisme).

Hun dualiteit is heft beste in termen van de SysteemTheorie te begrijpen.
De uitgebreide beschrijving daarvan is in de Systeem Theorie te vinden.
Kort samengeval: dualiteit betreft een koppeling tussen dimensies.
In hele lichaam, en ons hele leven, is op die dimensionele relaties gebaseerd.

Hypnose maakt gebruik van de dimensionele relatie tussen bewustzijnsniveaus.
Hun samenhang en dynamica is te zien in de neuronale 4D code compressie.
Het is het samenspel tussen 1) sensor, 2) neuron, 3) plexus en 4) brein.
Met, daarin de relatie tussen 0D Punt, 1D Lijn, 2D Vlak en 3D Volume.

Placebo maakt gebruik van de omkeerbaarheid in die relatie.
De basis daarin light belat in het pricipe van de singulariteit.
Daarin is het deel integraal deel van het geHeel: “Hologram”.
Daardoor is de integriteit van het geHeel te her’stellen in het Deel.

Qiriatrie maakt gebruik van hetzelfde principe als Preventieve Geneeeskunst.
Preventie maakt gebruik van hetzelfde principe als de Slaapcyclus.
In de traditionele geneeswijzen is het bekend als het proces van “Verjonging“.
Dat weer gebruik maakt van het principe van polarisatie balans: “Seksualiteit“.

Verjonging

Verjonging is de tegenhanger van veroudering.
Net zoals genezing de tegenhanger is van verzieking.
Verzieking is een systematisch systemisch proces.
Daarin is ziekte het proces van disintegratie door de-integratie, in de omgeving.

In de traditionele geneeswijzen is er ook een  traditie van ‘verjonging’.
In de meeste culturen heeft die te maken met ‘seksuele ‘agie’.
Magie, is het gericht gebruik van wil, in be-leving.
Seksualteit is een aspect van dualiteit; en de essentie van universele schepping.

De moderne natuurkunde is bekend met hetzelfde principe (Walter Russell).
(Die natuurkunde wordt onderdrukt om dezelfde redenen als de traditionele geneewijzen.)
De traditionele geneeswijzen en moderne wetenschap komen tot dezelfde conclusies.
Maar zowel in de geneeskunde als in de wetenschap is dat onvoldoende bekend.

Verjonging is de tegenhanger van een basisprincipe in de ‘nulpuntsenergie’.
Nulpuntebergie komt vrij door integratie van het deel in het geheel.
In de nulpuntsaggregaten gaat dat gepaard met een temperatuurDALING.
Het is gevolg van (re)integratie van het deel in het geHeel (dat is de definitie van gezondheid).

Nulpuntsgeneratoren werken op basis van het principe van Synergie.
Door het integreren van golflengte vergroot het bereik en verlaagt de energie.
Het gaat om de omzetting tussen materiele/moleculaire/atomaire vibraties.
Dat is ook de dynamische relatie in tussen cellen, organen en ons lichaam.

Preventieve Geneeskunst

Preventieve geneeskunst werkt op basis van systematische stress-afbouw.
“Stress” is een goed-gedefinieerd begrip in de natuurkunde.
Het begrip is overgenomen, als metafoor, in de geneeskunde, psychologie en psychiatrie.
Daarbij ging het merendeel van de oorspronkelijke, ‘exacte’, definitie verloren.

Stress heeft te maken met een relatie tussen vectoren in een krachten-/spanningsveld.
Die specifieke (‘exacte’) inzichten uit de natuurkunde zijn veel meer dan een metafoor.
Het gaat over specifieke krachten en relaties, in meerdere dimensies: net als in ons lichaam.
Ons lichaam werkt met diezelfde (complexe) dimensionele relaties, in de vorm van interacties.

De opbouw van de complexiteit van ons lichaam is gebaseerd op de Fractal van celdeling.
Dit vereist een dieper inzicht van de wiskunde, dan in de wetenschap van materie gebruikt wordt.
We hebben hier te maken met de wetenschap van leven; met daarmee de opbouw van (cel)materie.
De lichaamsopbouw, vanuit celdeling, is bepaald door de structuurvorming van(uit) bewustzijn.

Preventievegeneeskunst gebruikt de principes van de slaapcyclus, of hypnotherapie.
Het is een systematische ‘terugval’/’regressie’ naar meer primaire functionele niveaus.
Specifiek, van 1) omgevingsbeleving naar 2) lichaamsbeleving naar 3) orgaanbeleving naar 4) celbeleving.
Het gaat hierbij om 1) bewustzijnsniveaus, 2) functionele niveaus, 3) orgaanprocessen, en 4) levensvormgesteldheden.

Behandeling

Behandeling van/voor verjonging gaat over het ontstoren van ‘onjuiste’ oude besluiten.
Elk besluit heeft te maken met het bijstellen/verstellen van eigen betrokkenheid.
Dat gaat, altijd, over (re)polaristie van de systeemgrens.
De systeemgrens van ons lichaam is een ((Tijd)Fractal) Singulariteit.

Systeemgrenspolaritatie is (inderdaad) in principe hetzelfde als ‘seksualiteit’.
Het gaat, in feite, on/over de dualiteit van het systeem, en het tegengestelde.
Het is een heel specifieke) operatie van integratie VAN de systeemgrens.
Die speelt zich niet af in de lichaamsgrenzen, maar (dynamisch) daartussen.

De details van die dynamische coherente systemgrens is beschreven in “Vrije Keuze”.
Een deel van de wiskunde daarvan is te vinden in het werk van Matti Pitkaenen.
Tot dat doel maakt hij gebruik van Mercenne priengatellen en p-adische getallen.
Alleen dan is de complexiteit (Topologische Geometro Dynamica) te beschrijven.

Inderdaad: we hebben hier niet meer met de gangbare geneeskunde te maken.
Niet alleen hebben we andere wiskunde nodig, maar ook andere wetenschap.
Daarin blijkt dat de nieuwe wetenschap aansluit op de traditionele geneeskunst.
En dat artsen die dat niet inzien, behandeling met dodelijk afloop zullen geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− vier = 4