Uitgelicht bericht

Op-Voeding – De opzet van deze Webzaait (Op)Voeding

Deze webzaait is opgezet om je te helpen je voeding goed te verzorgen.
Het centrale advies is:
wordt aandeel’hebber in een boerderij.
Verzorg (samen) de kwaliteit van je eigen voeding:
1) géén kunststoffen,
2) géén bestrijdingsmiddelen,
3) géén bestraling en
4) géén gen-tech
.
Je kan erop vertrouwen dat je niet kan vertrouwen op bedrijven die aan (je) ziekte verdienen’. Vandaar deze webzaait.

De waarderingseenheid voor projecten op deze webzaait is de “TOP”; TOP-client-Honorering.

Uitgelicht bericht

BA – De functie van de Berichten

Berichten geven een introductie naar een pagina.
Zoals dit bericht ook verwijst naar de welkomstpagina.

Elk bericht vat een aandachtsonderwerp (“Bijles”) samen.
Alle berichten geven zo samen een overzicht van wat deze webzaait biedt.

Als samenvatting, licht het informatie UIT context.
Het is daardoor altijd nodig om de achtergronden te lezen.
Zelfs dan is dat onvoldoende voor daadwerkelijk begrip.
De bladzijden vatten onderzoek samen; het is altijd nodig om zelf onderzoek te doen.

De artsopleiding is gebaseerd op overdracht van informatie.
Examens toetsen of je die informatie hebt willen accepteren.
Uitgezochte laboratorium experimenten werden getoond als ‘bewijs’.
Maar, totdat je het zelf onderzoekt en doet, zijn dat slechts ‘verhalen’.

Geneeskunde is een verantwoordelijk beroep.
Het is niet voldoende om te geloven wat iemand, een regering of een bedrijf, beweert.
Levens hangen af van wat jij doet.
Het is nodig om verder te kijken, en andere kennisbronnen te gebruiken.

Er bestaat een enorme schat aan kennis van effectieve gezondheidszorg.
De zogenaamde ‘Traditionele Geneeswijzen’ hebben (tien)duitenden jaren praktijk-bewezen effectiviteit.
De meeste van die geneeswijzen zijn overigens gericht op vroeg-detectie en preventie.
In die geneeswijzen is de ars adviseur voor zelfzorg door de gezonde patient.

Het grootste probleem van de gereguleerde gezondheidszorg is dat die aan ziekte verdient.
De gereguleerde zorg gaat in feite over verzekerde gereguleerde betaling.
Wie wei in het systeem zit is wel verzekerd van betaling.
Wie niet in het systeem zit is van betaling niet verzekerd.

Zo is geneeskunde tot een geldadministratie/monopolisatie verworden.
In de Essays wordt de parallel getoond met middeleeuwse roofridders op hun terp.
De Essays zijn echter vooral edoeld om onze geneeskunde te genezen.
Paradoxaal hebben we de traditionele geneeswijzen nodig om de moderne medicijnleer te genezen.

Overigens, die ‘moderne’ medicijnleer is in feite al lang achterhaald.
De klassieke wetenschap die ze propageert wordt in de natuurkunde ‘niet’ meer gebruikt.
De visie van een materiele werkelijkheid, is in de kwantumtheorie al lang ongeldig.
Paradoxaal hebben juist de Traditionele Geneeswijzen goede aansluiting bij de Nieuwe Natuurkunde…

In Bijles voor Artsen komt dat, en meer aan bod.
Welkom

Uitgelicht bericht

QI – Voorbij begrip van leven en dood

Qiriatrie gaat over Geriatrie (Medische zorg voor Bejaarden).
Centraal hierin staat het gebruik van Qi-Therapie (Regulatiegeneeskunst).
Dit speelt in op onze elektromagnetische systeem-informatie/regulatie.
En heeft direct te maken met ons gebruik van Vrije Keuze, en Reflexen.

Gezondheidszorg wordt soms beschreven als “de redding voor de dood“.
Men spreekt ook wel van “het hergeven van leven“.
Maar er was in de wetenschap en geneeskunde geen definitie van “leven”.
Net zomin als er begrip was van/voor de “dood” (‘afwezig zijn van … leven’).

In deze webzaait wordt uitgegaan van een andere visie: de wetenschap van leven.
In de wetenschap van leven is er WEL een explicite definitie van leven: op basis van Vrije Keuze.
Daarmee is er ook een expliciete definitie van “gezondheid”, “liefde” en “bewustzijn”: en van “dood”.
“Dood” is de afwezigheid van Vrije Keuze: in ons leven, zoals we dat nu be(-)leven.

Dat geeft ons geen verdere informatie over sterven, overlijden en dood zijn.
Want taal beperkt zich tot de beschrijving van observatie van de wereld van materie.
Willen we dood kunnen beschrijven, dan moeten we voorbij gaan aan ons begrip van materie.
Dat is ook de essentie van de wetenschap van leven: we moeten alles wat we weten herformuleren.

Dat is wat wordt gedaan in de wetenschap van leven (www.scienceoflife.nl).
Dan is te zien dat celdelingen keuzemomenten zijn die samen een Beslisboom vormen.
Onze lichaamsopbouw en lichaamsintegriteit (Gezondheid) wordt bepaald door de integriteit/integratie van die beslisboom; een Fractal.
Op die manier is te zien dat levensopbouw een parallel vertoont aan de opbouw van ons lichaam: samenhang in de gemaakte keuzen: en de opbouw van atomen (samenhang in golfknopen).

Dat geeft de mogelijkheid om dat wat we van de atoomtheorie kennen voor de theorie van leven te gebruiken.
Leven gaat over het leren omgaan met Vrije Keuze; en het leren leven met de sequensen van consequenties.
Daarin blijkt ook dat onze individuele keuzen samenhangen met die van andere mensen: “Elke mens is een cel in het lichaam van de mensheid”.
In de wetenschap van leven is dat herleidbaar tot EEn principe: fotonensprong <=> elektronensprong <=> elektrovalentie <=> elektronbinding.

De informatie op deze webzaait is gepresenteerd vanuit die fundamentele visie.
Het universum is een elektromegnetisch veld (zoals Edwin Schroedinger (e.a.) al stelde).
Ons lichaam is een elektromagnetisch organisme (zoals Bjorn Nordenstrom (e.a.) al beschreef).
Het betekent dat we leven en dood, gezondheid en ziekte, in die termen moeten begrijpen en beschrijven.

In deze webzaait wordt dat NIET gedaan (taal schiet tekort, begrijpbaarheid daardoor ook).
In plaats daarvan worden de implicaties daarvan beschreven: hoe we dat be-leven in ons leven.
De basisfilisofie is de interactie van (coherente) elektromagnetische radio-informatie velden.
Maar de formulering ervan is in de vorm van onze beleving, en hoe we die kunnen optimaliseren.

Leven en dood zijn te herleiden tot beschikbaarheid van Vrije Keuze in Systeem(zelf)definitie.
Het gaat om de integriteit en stabiliteit van de Systeemgrens; als singulariteit, en als fractal.
In ons lichaam zien de dat gezondheid en ziel EEn zijn: (dynamische) integriteit van die fractal.
Veroudering en ziekte zijn daardoor op te vatten als verlies van integriteit van diezelfde fractal.

Het begrip ‘veroudering’ wordt in de natuurkunde gebruikt; in de metallurgie en mineralogie.
Metalen ‘verouderen’ als ze te vaak worden gebogen; ze kunnen daardoor breken.
Stenen kunnen ‘verouderen’ als water te vake in hun porien is bevroren, en uitzet.
In al die gevallen gaat het over de opbouw van interne spanningen, in die materialen.

Ons lichaam is ten dele een materieel object.
Het kandaardoor, net als andere materialen, aan interne spanningen bezwijken.
Ons lichaam is echter ook een electromagnetisch radioinformatie veld van cellen.
Elektrische ladingen zijn daarin te gebruiken om de lichaamsopbouw te herdefinmieren.

In ons bestaan hebben we altijd te maken met die twee complementaire gegevens.
Enerzijd is ons lichaam levend: een kolonie van communicerende cellen.
Anderzijds is ons lichaam dood: gemaakt van materie uitgescheiden door die cellen.
Zij het dat al die celsecreten/-materialen gevoelig zijn voor radio-elektromagnetische verandering.

Dat betekent dat ons lichaam is te vergelijken met een (super)computer.
De informatiecommunicatie tussen de levende cellen is de software.
De (informatiegevoelige) materialen (uitgescheiden door levende cellen), de “Hardware”.
Valt de software weg uit de hardware, dan heeft een organisme “dood”.

Deze webzaait is op dat gegeven gebaseerd: “dood” is hardware zonder actieve software.
Overlijden” ontstaat wanneer de materiaalopbouw (fractalgolgeleider) de informatie niet meer kan kanaliseren.
Veroudering‘ is de toename van onverwerkbare besluiten; meestal door onjuiste eerdere besluiten.
Verjonging” is het herstel van de integriteit van de golfgeleiding door elimineren van eerdere ‘onjuiste besluiten’.

We gaan hier dus uit van een fors andere interpretatie van leven en dood, van veel mensen kennen.
Het gepresenteerde beeld sluit aan op dat van een ‘informatieca’ van radiovelden in levende (cel)materie.
Het is gebaseerd op de formuleringen die in de nieuwe wetenschap wordt ontwikkeld.
En tegelijkertijd sluit het aan op de oude kennis die in de traditionele geneeswijzen wordt beoefend.

We hebben het hier NIET over de begrippen leven en dood, zoals die in de gangbare geneeskunde worden gehanteerd.
Daar zijn (zie boven) de beide begrippen via een cirkeldefinitie gekoppeld (dood = niet=leven).
Hier gaat het over de besluiten die door levende cellen worden genomen.
En de manier waarop onze beleving van leven (gezondheid en ziekte) daarop is gebaeerd.

Met de inzichten die hier worden gepresenteerd zien we een onderbouwing voor de gangbare kennis.
Daarbij kunnen we de gangbare inzichten ook gebruiken om het nieuwe inzicht te verbreden en verdiepen.
Dat help ons ook om voorbij de beperkingen van de gangbare beschrijving/taal te kunnen denken.
En op die manier de begrippen die we al kennen opnieuw te kunnen interpreteren.

Bijvoorbeeld: “Ouderdom complementeert de babytijd”.
Beide worden beschouwd als de begrenzing van ons leven.
Het begin van leven als baby; en na ouderdom … de dood.
Waar we mee te maken hebben is de herdefinitie van de systeemgrens.

Veel van de begrippen van overlijden en dood vormen onderdeel van sociale taboe’s.
Het gevolg is dat die begrippen en definities worden overgeleverd aan de religies.
Allerlei culturen hebben zo ritualen voor de doden; maar geen goed begrip voor leven.
Het omgaan met leven en dood wordt in de praktijk overgelaten aan bio-ingenieurs: ‘artsen’.

Deze webzaait gaat voorbij aan die visies, van religies en artsen.
Wat hier is te lezen sluit aan op wat in India bekend staat als PranaYama.
Prana = Leven; Yama is Dood.
Hier wordt dat opgeval als de dynamiek van Vrije Keuze, in interactie met ‘dode’ materie.

Met andere woorden
Leven is celcommunicatie, in interactie met materie.
Dood is de materie uitgescheiden door levende cellen.
Genezing=verjonging is herstel van informatiecommunicatie golfgeleiding in lichaamsmaterie.

Uitgelicht bericht

Welkom bij de SIG Webzaait voor Praktijk Mondgezond

Augustus 2013 werd http://mondgezond.integralegeneeskunst.org hierheen overgezet.
De webzaait werd overgezet in WordPress (op weg naar een Drupal systeem).
Je kan nu reageren op wat hier is te lezen.
Maar … de webzaait is bedoeld om er wat mee te doen.

Mondgezond gaat over PREVENTIEVE GENEESKUNST, in de gebitszorg.
Paradoxaal zijn juist tandartsen al lang enorm grote ziektenverwekkers.
Amalgaam (Kwik), en Fluor zijn enorm giftige stoffen.
Tandartsen deden net-alsof de mond niets met het lichaam te maken heeft…

In deze webzaait is te zien dat je in de mond kan zien wat in het lichaam is te zien.
Het gebit is verbonden met de meridianen, dus je organen, dus je gezondheid.
Meridianen (Qi-Therapie) en Homeo-Therapie is te gebruiken voor lichaamsgenezing.
Ze zijn daardoor ook inzetbaar voor (preventieve) gebitsgenezing: zie Praktijk Mondgezond.

Belangrijkst is en blijft echter gezonde leefstijl.
Goede voeding (geen fabrieksvoer) en gezonde lichaamsbeweging.
Goede zorg gaat verder dan ‘tandenpoetsen’; het vergt goede voorzorg.
Lees hier hoe je dat kan begrijepn, en, vooral, hoe je het kan doen.

Inleiding geeft een samenvatting.
Het Handboek geeft achtergronden.
Cursussen helpen je het te doen/begrijpen.
Doe Het Zelf is waar het altijd om gaat.

Uitgelicht bericht

Overzicht

www.integralegeneeskunst.nl, hier, brengt veel informatie samen.
Veel van de teksten waren al op www.integralegeneeskunst.org gepresenteerd.
Delen van de informatie staan al in aparte webzaats, zoals www.zelfgenezen.nl.
Nu, in deze nieuwe webzaait, die gebruik maakt van WordPress software, kan je je eigen kennis op dit gebied toevoegen aan de webzaait.

De informatie die hier zal zijn te vinden:

Van bestaande webzaaits:

 1. Wetenschap van Leven
 2. Preventieve Geneeskunst
 3. Zelfgenezen
 4. WebDokter

Van de Handboeken-in-opbouw:

 1. Integrale Geneeskunde Handboek
 2. Genezen van de Geneeskunst
 3. Geneeskundige Alternatieven
 4. SynergieGeneeskunst

Van bestaande boeken-in-opbouw webzaaits:

Centraal ‘in het hele verhaal’ (en in ons leven, staat Vrije Keuze:

Vandaar dat een groot deel van de informatie voor het verzorgen van gezondheid gaat over het verzorgen van ons leven (samen) en het verzorgen van onze optimale leefomgeving:

(Op)Voeding

Wat hebben voeding en opvoeding met elkaar te maken?
Alles.

De voedselkringloop is de informatiestroom tussen alle vormen van leven op Aarde.
Via hun DNA wisselen ze informatie uit over hun (over)leven op Aarde.

Denk bij voeding niet aan lekker eten of recepten voor lichaamsgenezing.
Denk vooral in termen van elektromagnetische informatieuitwisseling tussen cellen.

Ons leven, en onze gezondheid, is gebaseerd op integere celcommunicatie.
Het gaat erom de daar geldende elektro-magnetische radio-informatie processen te begrijpen.

Op de web pagina is de inleiding te lezen van de verdere uitleg in de webzaait:
http://www.integralegeneeskunst.nl/op-voeding/

Van Leven ga je Dood

Van leven ga je dood

Hier moeten we dit heel letterlijk opvatten.
In het leren leven, leren we besluiten te nemen.
Besluiten vormen overtuigingen; mentale reflexen.
Reflexen staan buiten de tijd; ‘hel’, ‘dood(s)’.

Veroudering is de opstapeling van ‘onverteerde’ on’juiste besluiten.
Reflexmatig – on(der)bewust – verstoren/verzieken die je leven.
Worden ze niet opgeruimd/verteerd dan ga je daaraan dood.
Want reflexen hebben geen eigen leven; bepalen ze je leven, dan jij ook niet.

Verjonging is het gevolg van chronisch genezen; ‘preventieve zorg’.
Het gaat over het opruimen/verteren van alle a’functionele reflexen.
Het staat ook wel bekend als het verwerkte van onverwerkte beleving.
Onbewuste spanningen/ladingen worden daarmee ont’spannen/ont’laden.

Want reflexen/besluiten zijn ‘herinneringen’ van ge’dachten/handelingen’.
Die worden opgeslagen in het geheugen in kringlopen/compartimenten.
Onze psyche is de ‘software’ in ons lichaam, de hardware.
Ons lichaam wordt opgebouwd door levende cellen in voort’durende communicatie.

Celcommunicatie vindt plaats via elektromagnetishe radiosignalen.
Cellen produceren moleculen als dragers voor/informatie.
ALLE lichaamsmaterialen reageren op die informatiestromen.
Misvormde celcommunicatie leidt tot het mis’vormen van ons lichaam: ziekte.
Het chronisch misvormen van het vormen van ons lichaam leidt tot je dood.

 

We (mis)vormen besluiten/reflexen door inspelen op je psyche.
Je psyche, en lichaamsziel, is de voortdurende celcommunicatie.
Je ziel is de natuurlijke samenhang daarin vanuit je celdelingen.
Het is het informatieproces wat cellen vormt, en activeert.

Ons denken is gebaseerd op het denken van cellen.
Onze besluiten nemen we exact zoals cellen dat al doen.
Onze gedachten spelen in op de intercellulaire informatiestromen in onze cellen/organen/lichamen/mensheid.
Onze gedachten/besluiten kunnen die stromenvan celcommunicatie volgen, of er tegenin gaan.

Op die manier maken we gebruik van vrije keuze.
We doen mee aan de omgevingsbeleving van onze cellenin onze omgeving (mineraal/vegetatief).
Of we gaan daar juist tegenin (animaal/mens) en vranderen van/de omgeving.
Strookt dat met de grotere omgevingsprocessen dan ben je redder/schepper; spoort dat niet dan ben je vernietiger/verzieker -van jeZelf enje omgeving.

We zijn Letterlijk scheppers in schepping.
Vrije Keuze ligt in het wel/niet (bij)stellen van de systeemgrens.
Vrije Wil ligt in het niet/wel be-leven van eigen samenhang in be-sluiten.
Schepping/vernietiging ligt in de effecten van je be-sluiten op je omgeving.

 

Schepper in schepping

We zijn allemaal scheppers in schepping.
We leren allemaal omgaan met Vrije Keuze.
We leren allemaal van/door het maken van (eigen/elkaars) fouten.
We moeten OOK leren om onze (eigen/elkaars) fouten te kunnen herstellen: genezen.

Leer je niet (zelf)genezen dan wordt je ziek en ga je dood.
Elke nacht leer je zelfgenezen; ”slaap is de grote genezer”.
In je dromen herkauw/verteer je het dagelijkse ver-leden/verleden.
En leert zo om dat wat niet goed afliep alsnog een goede wending te geven; je her’stelt dat waar je ont’steld was.

Ons leven begint met het leren beleven van ons lichaam.
Ons leven gaat dan over het leren be(-)leven van onze gedachten.
Daarna gaat ons leven over het kunnen be(-)leven van besluiten.
Met dan het kunnen be-leven van onze omgeving, als schepper in schepping.

Zoals gesteld: vrije Keuze is het (ver)stellen van betrokkenheid in beleving.
Het is gebaseerd op levende cel communicatie processen.
Het gaat uit van het kunnen verstellen van de systeemgrens (processen).
Daarin kunnen we ingaan tegen de actuele lichaams/omgevingsprocessen.
Dat maakt ons petentiële heler/verzieker van je Zelf/omgeving.

Genezen leer je al slapend, in je dromen.
Je leert overschakelen van omgeving naar lichaam naar organen naar cellen.
Je leert overschakelen van bewustzijn naar onderbewustzijn naar onbewustzijn naar buitenbewustzijn.
Je leert omschakelen van omgeving/zelf beleving naar ziel/celbeleving.

 

Elk besluit wat we nemen verandert onze betrokkenheid.
We doen dat door het ont-/ver-/her-/bij-stellen van onze systeemgrens.
We maken daarin gebruik van het fundamentele principe van celdeling.
Daarin gebruiken we, letterlijk, atoomkrachten en universeel bewustzijn.
En fungeren daarin/daardoor, letterlijk, als schepper (in schepping).

Gebruik je Vrije Keuze NIET, dan leef je in ”hel”.
Het is je beleving, wanneer reflexen je leven bepalen.
Je leeft daarin per definitie (‘gevangen‘) in het ver(-)leden.
Je beleeft daarin geen gevoel maar uitsluitend emoties.

Gebruik je Vrije Keuze onsamenhangend dan leef je in Vagevuur.
Het is de hoop van onvervulde wensen en onopgeloste problemen.
Het is/wordt de mestvaalt van onverteerde zaken.
Zoals de tuiman zei: ”piss on the shit to compost it, and the undigested seeds will sprout and grow leaves and bear fruit”.

Besef je de rol en betekenis van Vrije Keuze, dan ben je in de HEMEL.
Je weet dat het kan en kan er ook vanuit denken en over praten.
Dat maakt je engel, boodschapper, van het goede bericht dat je leeft/leert als schepper in schepping.
Maar om het te beleven moet je het be-leven als mens op Aarde.

PARADIJS is de samenhangende be-leving van vrije Keuze als mens(heid) op Aarde.
Daarin leer je (van) het maken van (fouten in het maken van) besluiten.
Daarim leer je vooral om gemaakte fouten te repareren, ‘door vallen en opstaan’.
Daardoor kan je een betere leefomgeving nalaten dan je aantrof: door te denken/doen als schepper in schepping.

 

Hel is het leven op basis van reflexen.
Alles wat je ooit bedacht/voelde/wilde/deed wordt opgeslagen in je geheugen.
Elke volgende keer dat je wat/dat doet wordt het bijgeschreven inje geheugen.
Elke opvolgende keer is het de vraag: doe jij het of doen je reflexen het voor je?
Als altijd je reflexen het vóór je doen dan leef je in hel.

Alle verhalen over ‘hel’ gaan over geleefd worden vanuit reflexen.
Duivel is jouw Vrije Keuze, bepaald/overgenomen door Reflexen.
Satan is Santa-omgekeerd: de vervormde beleving van ‘vrije keuze’, door reflexen.

De meeste mensen hebben géén idee wat een Reflex is.
Ze geloven in ‘werkelijkheid’, ‘waarheid’, ‘echtheid’ en ‘normaal’ en doorzien niet dat het gaat om reflexen.
Ze schuwen ‘onbekendheid’, ‘nieuwheid’, ‘anderen’ als ‘abnormaal’ en her’kennen het niet als Vrije Keuze.
Ze ont’kennen zelfs vaak/gewoonlijk/normaliter/steeds Vrije Keuze in/voor anderen en /in zichzelf.

En zomaken mensen samenhel op Aarde.
Ze ont’kennen Vrije Keuze in anderen en zichzelf.
Dat maakt ze per definitie ‘handlangers van de duivel’.
Het is de vraag, aan jou, of je daaraan meedoet?!

 

 

Chackras

Chackra is het Sanskrit woord voor een draaikolk; een Vortex.
Een Vortex is de beweging van een totale binnenste-buiten kering (draaiing).
Dit is DE universele beweging van schepping, in 4 Dimensies (3D, 2D, 1D, OD).
Een VOLUME stroomt van het OpperVLAK via een StroomLIJN door een VerdwijnPUNT.

Het procesvan celdeling vind plaats via het principe van een Chrackra (binnenstebuitenkering).
Dit is een (puur) Logisch proces, en betreft verandering van Dimensionele Samenhang(en).
Dat is al lang geleden zo begrepen en beschreven  als de kennis van de Chackras).
War hier speelt is het eenvoudigste te beschrijven in het Chackra Systeem.

Het Chackrasysteem beschrijft de opeenvolgende stappen van ‘celdeling’.
Daarin worden getalrelaties beschreven, zoals in de numerologie.
Het gaat daarin om de (ruimtelijke) relatie tussen éénheden in éénheid.
Met daarin de basis  geometrie van een tetraeder.

Een tetraeder is een statische ruimtelijke figuur, opgebouwd uit punt, lijn, vlal, volume.
De tetraeder integreert 0D, 1D, 2D en 3D.
De tetraeder is een tegenhanger van eendraaikolk.
De tetraeder toont daardoor de kenmerken/principes van een chackra.

Vrije Wil

Vandaag is het gelukt.
Ideeen kwamen samen, en ik kan Vrije WIl beschrijven.
De tekst waarin dat tot stand kwam is HIER te vinden.
Hieronder vat ik daarvan de essentie samen:

Vrije wil is gebaseerd op elektrische potentiaal.
Het speelt zich as IN en OVER de systeemgrens.
Het is gebaseerd op atoom/molecuul/membraan/cel potentiaal.
En daardoor in mathematische, fysische en elektrische termen beschrijfaar.

Wil is een spanningsrichting in een potentiaal.
Het is een dynamiek, die nog niet geuit wordt.
Om geuit te kunnen worden is er vrije plek nodig.
Die ‘Lacunes’ zijn de tegenhanger van Vrije Keuze, in ons.

Wilsconflicten zijn niet-geuitte spannings/lading-conflicten.
Intern leiden ze tot ziekte.
Extern leiden ze tot onvrede.
Omdat het alleen maar gaat om ladingspotentialen, is het oplosbaar.

BA – Bijles voor Artsen

Toen ik aan mijn arts-opleiding begon was ik al afgestudeerd ingenieur.
Tot mijn verrassing, verbijstering, leerden artsen wat ik in Delft leerde.
Ze kregen uitleg in de klassieke mechanica, ‘determinisme’.
En het geloof dat wetenschap herhaalbaar en voorspelbaar zou zijn.

Het tegen deel is het geval: alleen klassieke wetenschap is ‘voorspelbaar’.
Dat komt doordat aannamen worden gedaan waardoor het model wordt vereenvoudigd.
Dat is waarom later relativiteit, kwantum en vbeldtheorie werd ontwikkeld.
Omdat de klassieke wetenschap te simplistisch, te beperkt, incompleet is.

Klassieke wetenschap geldt voor de beschrijving van (dode!) materie.
Relativiteitstheorie geldt voor de (dode) moleculaire processen.
Kwantumtheorie geldt voor de elektromagnetische transformaties.
Veldtheorie geldt voor de subatomaire fase in formatie.

Artsen leren fascinerend veel over het menselijk lichaam.
Maar het meeste van wat ze leren geldt in feite alleen voor kadavers.
Ze beseffen niet (meer) dat het lichaam wordt opgebouwd door levende cellen.

BA – Normaalpara elektromagnetische fenomenen

 • Telepathie gebruikt radioinformatievelden
 • Qi-Therapie gebruikt ‘kringstromen’
 • Homeo-Therapie gebruikt ‘informatievelden’
 • Electroceutica gebruiken elektromagnetische molecuulsignaturen.

Er zijn nogal wat artsen die menen dat acupunctuur en homeopathie ‘niet werkt’.
Ze stellen ‘dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is en dus niet kan werken’.
Deze artsen hebben zich laten misleiden door de geheime diensten van de wereld.
Die gebruiken namelijk, al heel lang, elektronische communicatie/behandel-methoden.

De CIA investeerde $25+ miljoen, om beroemde paranormaal begaafden te onderzoeken.
Dat heeft geleid tot een compacte eenvoudige legeropleiding in “Remote Viewing”.
Met daarnaast patenten op gedachtenoverdracht op afstand via radiogolven.
Waartoe een serie van GWEN radiomasten in het geheim al lang gebruikt wordt.

Dat deze informatie niet vrij beschikbaar is, houdt niet in dat het niet bekend is.
Wat het (U$A) leger deed was het systematisch onderzoeken van paranormaalbegaafden.
De daarvan afgeleidde technologie laat alleen maar beter zien hoe ‘paranormalen werken’.
Maar ook, dat ons lichaam een integraal elektromagnetisch radio-informatie veld is.

Het gevolg is dat wat artsen leren niet klopt en achterhaald is.
We zijn een elektromagnetisch organisme; net als een sidderaal, maar dan anders.
Qi-Gong meesters laten dat zien door bijvoorbeeld kranten aan te steken met blote handen.
Door deze zaken te ontkennen, zijn ze niet te bestuderen, en dus niet te gebruiken.

De belangrijkste bijles (als steeds) hierin is dat onbekend vaak onbemind maakt.
Artsen kunnen zich niet veroorloven om zich door dis-informatie te laten misleiden.
Groepjes artsen die dit luid(er) doen hebben niet meer gelijk…
Als altijd: het gaat erom het onbekende te onderzoeken.

BA – Arts, Therapeut, Verpleger, Patient

De geneeskunde is ingericht volgens een hierarchisch model.
De opleidingen in de gezondheidzorg onderbouwen dat.
De wettelijke voorschriften schrijven dat (in detail) voor.
Centraal staat een afhankelijkheid aan verdienen aan ziekte.

De wetgeving is gericht op garanties in omgang met leven en dood.
Vanzelfsprekend: leven is een halszaak en doodsnood vergt betrouwbare zorg.
Maar ondanks alle wetgeving geven artsen nimmer garanties.
Sterker nog: de gereguleerde medische zorg is ‘doodsoorzaak nummer 3 (of 4)’.

Veel mensen in de gezondheidszorg zien en signaleren deze problemen.
Patienten leren via het internet wat hun artsen nog steeds niet weten.
Verpleging wil al behandelwijzen gebruiken die artsen nog steed blokkeren.
Therapeuten gebruiken al lang technieken die artsen ((nog) steeds) ont’kennen.

Artsen leven in een keurslijf.
Wat ze doen (en laten) wordt sterk gereguleerd.
Via converenties worden hun beroepsconventies bepaald.
Wie het anders doet wordt uit de beroepsgroep (= gegarandeerd inkomen) gezet.

Het is een geinstitutionaliseerd systeem van afhankelijkheid.
In veel opzichten is het direct met een cult te vergelijken.
(Tijdens mijn studie vertaalde ik Mercks Manual, Cults”, om dat te laten zien.)
Net zoals in cults het geval is, staan de tekortkomingen niet ter discussie.

Deze bladzijden zijn bedoeld om dat wel ter discussie te stellen.
Door te signalering dat de regulering geldbelangen dient.
Maar dat zorg voor gezondheid is gediend met effectieve methoden.
En dat zelfzorg en voorzorg daarin centraal staat.

Dat betekent dat de hierarchie omgekeerd moet worden.
De (gezonde) patient moet voorop staan, met zorgverlening als kunde.
Therapeuten bieden advies voor zelfbehandeling en vroeg-detectie.
Artsen komen op de laatste plaats, daar waar (voor)zorg helaas faalde.

Veel artsen ‘raken in paniek’ als ze dit lezen.
Hun angst is overlevingfsangt; angst voor inkomstenderving.
Zoals veel van de medische regulatie/discussie gaat over … broodnijd.
Maar voor een gezondheidszorg moet ziektebehandeling, voor geld, NIET de norm zijn.

Het is (héél) eenvoudig om dit om te keren.
het gaat om het overschakelen van verdienen aan ziekte naar investeren in gezondheid.
De patient als basis, ondersteund door verpleging waar nodig.
Met behandelaars als monitors en begeleiders, en artsen voor noodgevallen.

In feite is dat de situatie die we nu al hebben.
Maar dan gericht op gezondheid, en ziektepreventie.
Waardoor de hele bevolking gezonder is; en gezondheidszorg beter.
Louter door een ziek zakenmodel te genezen.