Leefstijl

Leven, is hoe we de Aarde, alle vormen van leven, de mensheid en onszelf be(-)leven.Daarin ontwikkelen we, samen met andere mensen, onze eigen leefstijl.Soms “kunnen we dat niet verkroppen”, of “komt het zelfs onze strot uit”.Veel spreekwijzen geven al aan dat er een verband is met ons spijsverteringsvermogen.

In ons lichaam is spijsvertering en informatievertering in principe hetzelfde.Voedsel wordt fysiek, chemisch, enzymatisch en door cellen afgebroken tot moleculen.Alle cellen (en organen) wisselen moleculen uit; dat zijn dragers-, en vormen van informatie.Spijsvertering en informatieverwerking is dus hetzelfde.

De kringlopen van moleculen tussen orgaancellen heten “metabolomen”.Die kringlopen zijn tegelijkertijd ook elektrische stromen en/van signalen.Elke molecule is een ‘radiosignaal’; een uniek frequentiespectrum.We kunnen die informatiestromen van moleculen als ‘software’ beschouwen.

Dat betekent dat we in ons lichaam voedsel en/als informatie verwerken.Dat kan verregaande betekenis hebben (sommige mensen leven van licht).Dit is door de oude culturen en geneeswijzen al uitvoerig beschreven.Zij associëren alle organen (‘goden’) met onze omgevingsbeleving, en onze emoties.

DIT IS DE BASIS VOOR DIT ONDERDEEL VAN HET VERHAAL: OVER LEEEFSTIJL.

Leefstijl is hoe je omgaat met je be(-)leving; zelf, en met anderen samen.Enerzijds vinden we de Aarde, bij geboorte, als een half ingekleurd schilderspaneel.Anderzijds ontdekken we dat we in ons leven daaraan een kleurrijke bijdrage geven.Het is aan ons, om te kiezen hoe we dat wat we beleven willen be-leven.

Jazeker, let wel: we spelen altijd met samenspel van actieve en passieve beleving.We vinden, en ervaren ‘de dingen zoals ze zijn’.Maar we hebben altijd vrije keuze hoe we daarmee omgaan.Dat is de kunst van het leven: Vrije Keuze in be-leven en/van beleven.

Vandaar de betekenis en het belang van Leefstijl.Het is duidelijk dat we dat allemaal nog (proberen te) leren.Immers, anders was het, hier, al lang: Paradijs op Aarde.Hier (inplaats daarvan) leren we allemaal van onze fouten.

Leefstijl gaat over het leren beleven van schepping.Het gaat om het leren omgaan met Vrije Keuze.Het gaat om je Response-Ability voor ALLE gevolgen.Het gaat om ons leren leven als Schepper, in Schepping.

 

Leefstijl is iets wat je alleen voor jezelf ontwikkelt.Je kan het met anderen boefenen, maar moet het zelf doen.Vandaar dat het niet gaat om beschrijvingen en/of recepten.Het gaat erom dat je zelf met jezelf goed leert leven.

    In het Cursusaanbod van MondGezond en Integrale Geneeskunst zijn aanknopinspunten te vinden om dit voor jezelf met anderen te kunnen be(-)leven.