25) Vrije Keuze in de Mensheid

Vrije Keuze Beleving 025

Vrije keuze speelt zich af in de subatomaire veranderingen in de celdeling in ons lichaam.
Vrije keuze bouwt steeds voor op eerder gemaakte vrije keuze besluiten.
Vrije keuze vormt daarmee complexen; net zoals atomen moleculen en materie vormen.
We vinden daarmee een logica en wetenschap van vrije keuze, als tegenhanger van de wetenschap van de opbouw van de materie.

In ons lichaam zien we hoe de vrije keuzemomenten, de celdelingen, samen ons hele lichaam vormen.
We zien hoe uit celdelingen membranen ontstaan; organen, en ons hele lichaam.
Op dezelfde manier zien we hoe uit seksuele fusie kinderen ontstaan; families, en de hele mensheid.
Steeds is te zien dat het samenspel (met vrije keuze) tussen mensen is gebaseerd op het samenspel (en vrije keuze) tussen levende cellen.

In het samenspel in de mensheid zien we dat de complexiteit, de betrokkenheid, en het bewustzijn zich afspeelt in steeds een andere dimensie, met een andere logica.
Voor het individu is dat 0D, voor een relatie is dat 1D, voor een groep is dat 2D, en voor een netwerk is dat 3D.
Het bewustzijn van de be-leving van vrije keuze is daarin respectievelijk: bewust, onderbewust, onbewust en buiten bewust.

Analoog kunnen zeggen dat we ook te maken hebben met respectievelijk: verantwoordelijkheid, BEPERKTE-verantwoordelijkheid, GEBREK-AAN-verantwoordelijkheid en ONverantwoordelijkheid.

De mens(heid), in groepen, kan alleen maar verantwoordelijk zijn als individuen verantwoordelijkheid nemen voor hun relaties.
Omdat mensheidbewustzijn zich afspeelt op het niveau van complexiteit van buiten-bewustzijn, is deze betrokkenheid met de mensheid alleen maar in diepe (delta) meditatie te beleven.
Want in meditatie schakelen we over van (3D) omgevingsbeleving naar (2D) lichaamsbeweging naar (1D) orgaanbeleving naar (0D) celbeleving.
Dit is het zelfde proces als in het doorlopen van de slaapslaapcyclus, met de overschakeling van Bèta- naar Alpha- naar Thèta- naar Delta-hersengolven.

Met andere woorden: OM EXTERN MET GROTERE NIVEAU VAN COMPLEXITEIT TE KUNNEN WERKEN MOET JE, INTERN, MET DIEPERE NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN KUNNEN OMGAAN.
In het verleggen van de aandacht van de omgeving (β-hersengolven) naar de lichaamsbeweging (α-hersengolven) naar de orgaanbeleving (ϑ-hersengolven) naar de celbeleving (δ-hersengolven) fungeer je ook op het een overeenkomstig niveau van bewustzijn.
In het overschakelen naar de andere niveau van functionaliteit/complexiteit/code/bewustzijn krijgen we ook te maken met een ander aspect van de intracellulaire communicatie.
Dat impliceert een overschakeling tussen elektrische, magnetische, radio en fase communicatie.

Alle cellulaire communicaties maken gebruik van al deze vier aspecten.
In de moleculaire communicatie zien we dit als: 1) eiwitten, 2) enzymen, 3) hormonen en 4) pigmenten.
Met dus respectievelijk: 1) fysieke-, 2) chemische-, 3) elektromagnetische- en 4) licht communicaties.
Zoals we zagen in de cascade van overdracht van vrije keuze: van 1) pijnappelklier naar 2) hypofyse naar 3) orgaanklieken naar 4) de lichaamscellen.

In ons lichaam is te zien dat materie, moleculen en atomen allemaal vormen zijn van informatie in formatie.
Ook zien we daar dat alle lichaamsmaterialen fungeren als informatiedragers en Golfgeleiders.
Het hele lichaam fungeert als een ‘klankkast’ voor optimalisatie van cel communicatie.
Met daarbij het gegeven dat het lichaam is opgebouwd vanuit een aaneenschakeling van vrije keuzen, op alle niveaus van bewustzijn.

Belangrijk is dat de celcommunicatie zich niet alleen afspeelt op het niveau van materie/moleculen.
Elke molecule is een elektronische informatiedrager: een “elektromagnetisch spectrum”.
De fysiologische kringlopen van moleculen (metabolomen) vormen elektromagnetische kringlopen.
Zoals de elektriciteitsleer laat zien gaat elke elektrische kringloop in een geleider gepaard met een radiosignaal daarbuiten.

Dat betekent dat de fysiologie van ons lichaam tegelijkertijd ook de draaggolf is voor onze mentale processen.
Maar ook betekent dat dat de fysiologische kringstromen altijd elektromagnetische kringstromen zijn.
Dat betekent weer dat deze elektromagnetische kringstromen (de software) gekoppeld is aan een voortdurende radiocommunicatie (telepathie).
Met andere woorden: op het diepste niveau van bewustzijn zijn we als mens, allemaal, via onze radiocommunicatie (telepathie) met elkaar verbonden: Godbewustzijn.

Deze integrale samenhang van informatievelden wordt in de veldtheorie beschreven.
Het begrip van deze integrale communicatie in de mensheid wordt door religies miskend.
Daarin wordt gedaan alsof het mensheidbewustzijn een aparte entiteit is: “God”, die ‘buiten’ ons staat.
Ook hier geldt, net als voor netwerken van groepen, dat het collectieve bewustzijn is gebaseerd op jouw eigen individuele unieke bewustzijn.

Voor het kunnen werken met deze integralen vormen van bewustzijn van de mensheid moet je dus kunnen werken met je eigen cellulaire/buiten-bewustzijn.
In de mate waarin je je eigen betrokkenheid met (het opbouwen van) het collectieve bewustzijn ontkent, zal dit tegen je gaan werken.
Religies, politiek, bedrijven en andere groepen maken hiervan vaak/stelselmatig misbruik.
Het gevolg is dat individuen, onder het mom van ‘vertegenwoordigen’ van het ’hoger’ bewustzijn, de vrije keuze van andere mensen ontkennen of verlammen.
Dit wordt hierna verder uitgewerkt als de vier aspecten van vrije keuze (vrije keuze, respect, Response-ability, Reliability) en de vier vormen van gebruik/misbruik: hel, vagevuur, hemel en paradijs.

In ALLES wat we doen en be(-)leven hebben we altijd te maken met het hele universum.
Het begrijpen van de samenhang van het universum is op hetzelfde niveau van complexiteit, betrokkenheid, en bewustzijn als dat van ons lichaam en de mensheid.
Dat houdt in dat er werken met de universele processen moet gebeuren op hetzelfde niveau als waarin we contact hebben met onze cellen en met de hele mensheid.
Met andere woorden: we moeten hier werken op basis van telepathie en ons buiten-bewustzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× vijf = 45