12) Vincent & Rousseau

Louis-Claude Vincent is geboren in 1906 in Frankrijk en is afgestudeerd als ingenieur weg en waterbouw, gespecialiseerd in de hydrologie. Van 1927 tot 1978 was hij adviseur voor de drinkwater voorziening en de riolering van ongeveer 300 Franse gemeentes. Uit dien hoofde was hij natuurlijk sterk geïnteresseerd in de rol die water speelt voor de gezondheid van de mens. Daarnaast was hij van 1945 tot 1950 adviseur van het Amerikaanse leger in Frankrijk en adviseur van de Electricité de France van 1947 tot 1952. Van 1955 tot 1960 was hij professor in Parijs waar hij college gaf over water, ziektes en de invloeden daarop uit de kosmos. Een en ander volstrekt wetenschappelijk onderbouwd. Op zijn vakgebied was hij een vooraanstaand, gerespecteerd maar omstreden man. Twee presidenten van Frankrijk waren een fan van hem, waaronder de Gaulle. In 1948 legde hij de grondslag voor de bio-elektronica. Hij is overleden in 1988 en heeft vooral artikelen gepubliceerd.

Jeanne Rousseau is in 1915 geboren in Frankrijk. Zij studeerde farmacie en is in 1942 in Parijs gepromoveerd. Van 1940 tot 1961 was zij werkzaam als apotheker. In 1942 begon zij met haar zelfstandige onderzoek naar water. In 1956 kwam zij Vincent tegen en begon zij met het toepassen van de bio-elektronica op zoet water, zeewater, de bodem en de invloeden vanuit de kosmos op water. In 1961 richtte zij samen met Vincent een centrum voor onderzoek op basis van de bio-elektronica  op. Verder is zij acht jaar burgemeester geweest van Bourgneuf-en-Retz. In 1977 werd zij “chevalier de l’ordre de Palmes Académiques”. In 1980 ging zij met pensioen. Sinds 1989 is zij voorzitter van de vereniging voor Bio-Electronique die in dat jaar, na het overlijden van Vincent, werd opgericht. In 2005 was zij 90 jaar oud en nog steeds voorzitter.

Sinds 1940 constateerde Rousseau dat de gangbare wetenschappelijke theorieën de metingen die zij aan urine en vrij en gebonden water deed niet konden verklaren. Haar grote bijdrage is dat zij niet de eigenschappen van stilstaand water uit de kraan bestudeerde, maar vooral de eigenschappen van stromend natuurlijk water, van water in een natuurlijke beweging in een natuurlijke omgeving. Zo bleken bijvoorbeeld de zuurgraad en de mate van oxidatie versus reductie van water, dat rechtstreeks aan de bron afgetapt en direct gemeten werd, enorm te variëren, vooral in samenhang met de schijngestalten van de maan! Zo ook  constateerde zij dat de grote aardbevingen in Agadir en Chili werden voorafgegaan door een extreem grote verandering in de zuurgraad van het zeewater in de buurt van Nantes, waar zij woonde.

Rousseau heeft haar leven gewijd aan het onderzoek naar vrij en gebonden water om te kunnen begrijpen hoe water haar fundamentele rol vervult als middelaar voor de krachten die het leven dragen en vormen. De rol die water speelt als een soort antenne voor de ontvangst van “krachten” vanuit de kosmos had onder meer haar belangstelling. Dit klinkt alternatief, maar wetenschappelijk is bijvoorbeeld bekend dat het watermolecuul een dipool is. Het functioneert daardoor als antenne en zendmast en het kan de bij deze antenne passende elektromagnetische straling opvangen en weer uitstralen. Net zoals een TV antenne een TV signaal kan opvangen. Als we hierbij bedenken dat een liter water in een regenwolk een oppervlakte kan hebben van naar schatting 6.000 vierkante meter, dan wordt duidelijk hoe groot dit soort “antennes” kunnen zijn.

Rousseau steunde bij haar onderzoek op het wetenschappelijke werk van onder andere Goethe, Smosarsky en Laville. Zij heeft alleen mondjesmaat artikelen gepubliceerd, die vrij moeilijk te begrijpen zijn. Zij trad veel minder op de voorgrond dan Vincent deed.

Dit hoofdstuk over Bio-Elektronica heeft12 onderdelen:

[12.1) De Bio-elektronica]
[12.2) Gezonde voeding versus genezende voeding]
[12.3 Genezende voeding]
[12.4) De waarde van granen voor de gezondheid]
[12.5) Verdere aanwijzingen]
[12.6) Water en gezondheid]
[12.7) De gezonde Boerderij]
[12.8) Kombucha]
[12.9) Drinkwater en kanker]
[12.10) Bio-elektronica en therapie]
[12.11) De bio-elektronica en het medisch handelen]
[12.12) Samenvatting t.a.v de bio-elektronica]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ zeven = 12