Welkom!

Welkom bij de webzaait van Integrale Geneeskunst, opgezet door SIG.
SIG, is de Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen.
Doneer aan SIG om dit werk te ondersteunen: ING 7234993 t.n.v. SIG.
“voorkOmen IS beter dan genezen”, door de wereldgeneeswijzen te integreren.

Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen
SIG

Het volgende schema vat het principe van Integrale Geneeskunst samen:

Westen – Oosten – Verre Oosten – Verre Westen
Anatomie – Fysiologie – Regulatie Systeem – Integratie Systeem
Klassiek – Relativistisch – Probabilistisch – Integraal veld
Gereguleerd – Ayurveda – Meridiaantherapie – Sjamanisme

Zo simpel is het: 1) ons lichaam is géén fysiek (‘anatomisch’) object.
2) Ons lichaam wordt gevormd door (de communicatie tussen) levende cellen: fysiologie.
3) Het regulatiesysteem verzorgt de afstemming tussen de interne en externe processen.
4) Het informatie-integratie-systeem is de basis van het leven en de gezondheid van onze cellen, en ons lichaam.

Artsen leren te weinig van deze samenhang – die in de systeemtheorie overigens goed wordt beschreven.
Het gevolg is dat artsen het lichaam nog steeds behandelen en beschouwen als object, dat moet worden ‘gerepareerd’.
In de integrale geneeskunst is dat slechts één van de bruikbare en soms effectieve methoden.
Maar er zijn geneeskundige alternatieven, die in veel gevallen beter werken: door ziekten te voorkOmen.

 

DEZE (lange) bladzijde presenteert de basisfilosofie en praktijk van Integrale Geneeskunst.
Aparte bladzijden geven beschrijving van principes en praktijk.
De Blog-berichten geven een samenvatting van aparte onderwerpen.
De Subdomeinen geven verdere gerichte informatie, voor gebruik in de praktijk.

Je kan op deze informatie ragereren als je lid bent van deze webzaait.
Lidmaatschap is uitsluitend op uitnodiging van bekenden.
Wil je meedoen (ook met de softwareopzet) laat het weten.
Ondersteuning via ING 7234993 t.n.v. SIG is altijd welkom.

Deze webzaait brengt heel veel informatie samen.
Het gaat, letterlijk, over leven en dood; en wat jij daarvan kan leren.
Belangrijker is dat je kan leren om ZELF je gezondheid te verzorgen.
Dat kan je ten dele zelf, voor de rest lukt dat alleen goed samen.

  • www.wetenschapvanleven.nl (zie www.scienceoflife.nl)
  • www.preventievegeneeskunst.nl (in opbouw)
  • www.zelfgenezen.nl (een handboek)
  • www.webdokter.nl (volgt later)

Integrale Geneeskunst is onderdeel van project Paradijs.org.
Integrale Geneeskunst vertegenwoordigt daarin het aspect van Zelfzorg.
Mens & Mensheid vertegwoordigt daarin de tegenpool: samen-leven.
Ons lichaam laat zien: “elke mens ie een cel in het lichaam van de mensheid“.

Integrale Geneeskunst is gebaseerd op “Doe Het Zelf, Doe Het Samen”.
Juist omdat we elk ‘een cel’ zijn in ‘het lichaam van de mensheid’, complementeren we elkaar.
Op dezelfde manier complementeren de wereldculturen elkaar, als organen in de mensheid.
En zo complementeren de wereldgeneeswijzen elkaar ook: samen vormen ze de Integrale Geneeskunst.

  1. Spirituele geneeswijzen werken met de manier waarop ons wereldbeeld ons leven kan verzieken, of genezen: Informatiegeneeskunst.
  2. Meridiaangeneeskunst speelt in op de orgaanadaptatie door bijstellen celcommunicaatie tussen levende cellen: regulatiegeneeskunst.
  3. Natuurgeneeskunde werkt vanuit het herstellen van de balans tussen de interne celkringloop- en de omgevingsprocessen: procesgeneeskunst.
  4. Lichaamsbehandeling werkt aan de fysieke of chemische correctie van samenhang van de lichaamsstoffen/-structuren: lichaaamsreparatie.

Momenteel is de ‘gezondheidszorg’ verziekt doordat verdienen aan ziekte vaak centraal staat.
Om aan ziekte(behandeling) te kunnen verdienen, moet ziekte immers VOORkomen.
Vandaar dat deze ziekte-industrie ‘het voorkOmen van ziekten wil voorkOmen’.
Dat doel wordt bereikt door jou niet, of verkeerd, te informeren.

Ook artsen worden in hun opleiding incompleet, dus verkeerd, geinformeerd.
Artsen leren vrijwel niets over de intrinsieke celcommunicatie, en hoe daarmee is te werken.
Artsen leren niet meer dat de geneesmiddelen zijn ontleend aan geneeskruiden; en hoe die zijn te gebruiken.
Artsen leren veel te weinig over de geneeskundige tradities, en de traditionele geneeswijzen.

De Spirituele geneeswijzen worden wereldwijd vanuit het ontstaan van de mensheid gebruikt; met goed effect, daarom bestaan ze nog steeds.
De meridiaangeneeskunst bestaat nog steeds doordat die al tienduizenden jaren lang het effect in de praktijk hebben bewezen.
De natuurgeneeskunde is wereldwijd te vinden, en vaak de enige beschikbare effectieve behandeling.
De gereguleerde medicijnleer gaat vooral over de regulatie van de geldstromen die worden verdiend aan medicijnen.

Deze webzaait is opgezet om heldeheid te geven en je keuze te bieden.
Artsen beginnen aan hun studie vanuit status/geld-wens of voor idealen.
Patienten hopen/verwachten/wensen dat HUN arts werkt vanuit het ideaal: genezen.
Wat momenteel nodig is, is een ‘vakbond van gezonde patienten’…

Elke mens wordt te enigertijd moe, oud, ziek, en heeft dan zorg nodig.
Deze webzaait geeft voorstellen om de meeste ziekten te voorkOmen.
Het begint altijd met het ZELF (leren) gezond te kunnen leven.
Maar het gaat ook over het samen verzorgen van een gezonde zorg(ongeving).

Samenleving vorm je zelf.
Zoals artsen samen een gilden vormen, kunnen de patienten dat ook.
Zoals de industrie eigen regels bepaalt, kunnen gezonde patienten dat ook.
Gezondheid heeft veel te maken met een eigen gezonde gemeenschap.

Geloofsgemeenschap, werkgemeenschap, rechtsgemeenschap en leefgemeenschap.
In onze samenleving bestaan deze allemaal schijnbaar naast elkaar.
Op de achtergrond wordt hun samenhang vanuit geldstromen gereguleerd.
In de gezonde samenleving komen vertrouwen, samenwerken, waardering en samen leven allemaal samen.

In ons lichaam is te zien hoe dat werkt, in het samenspel van cellen in organen.
De organen vormen samen een 8-figuur, met een directe uitwiseling tussen binnen-en-buiten.
Daarin doen de organen samen voor ons lichaam wat elke cel in celdeling ook alleen doet: binnenstebuiten-leren.
In de kern van dat omkeringsproces vinden we HET gegeven van leven: Vrije Keuze.

Vrije Keuze is HET gegeven van leven.
In ons leven, in ons lichaam, leren we omgaan met vrije keuze.
We leren daarin (ook van elkaar) van/door het maken van fouten.
De mens(heid) is letterlijkSchepper in Schepping“; leven als leerweg.

www.wetenschapvanleven.nl legt uit hoe informatie en materie EEN zijn, in ons lichaam.
De wetten van de klassieke wetenschap (‘van de dode materie’) zijn ‘NIET’ geldig, in ons lichaam.
ALLE lichaamsmaterialen reageren op (radio-elektromagnetische) informatiestromen in/buiten ons lichaam.
In ons lichaam zijn materie, moleculen, atomen en informatie altijd EEN.

Ons lichaam is opgebouwd uit vitale organen.
Die organen zijn opgebouwd uit, en door, levende cellen.
Die cellen vormen door celdeling, maar ook vanuit seksuele celfusie.
Alle cel/orgaan/lichaamprocessen IN mensen spelen zich ook af TUSSEN mensen.

De mensheid is als geheel EEN organisme.
Als organisme, is de mensheid met ALLE organismen op Aarde verbonden.
Alle vormen van leven op Aarde zijn elk, allemaal, samen DIRECT met de Aarde verbonden.
Leven als mens, als mensheid, als deel van de Aarde en als schepping zijn EEN.

Deze webzaait legt uit hoe dat werkt.
Daarin komt nu veel al eerder gepresenteerd werk samen.
www.integralegeneeskunst.org (en subdomeinen) lieten dat al zien.
Het verschil is dat je in deze webzaait op die informatie kan reageren.

De SIG webzaait “Integrale Geneeskunst” wordt opnieuw ingericht.
WordPress is de nieuwe software motor voor een interactieve site.
Je kunt op de teksten die hier staan, en komen, reageren.
Mettertijd wordt het een website die je zelf mee kan creeren.

De teksten van de vorige webzaait worden momenteel nog overgezet.
Boeken-in-de maak, tekst-en-uitleg, cursusaanbod en veel meer informatie komt in beeld.
Wil je cursussen volgen, of leren geven, laat het ons weten.
Wil je verdienen aan ziekte? Dat kan niet hier. Hier gaat het over investeren in gezondheid. Doe mee(r)?!