13) Vrije Keuze in DNA Splitsing

Vrije Keuze Beleving 013

Vrije keuze speelt zich af in de singulariteit van de celdeling.
Daarin vervloeit de fysieke samenhang van de materie door het oplossen van moleculaire samenhang.
Dat vereist, per definitie, het oplossen van atomaire bindingen; dus dat gaat met atoomkrachten gepaard.
In tegenstelling tot de aanpak die wordt gebruikt in kerncentrales (energie) zien we dat in ons lichaam het altijd gaat om coördinatie (bewustzijn).

In de biologie wordt de essentie van de celdeling beschreven als ‘het splitsen van de DNA streng’.
In uitgestrekte vorm is het DNA omstreeks 2 meter lang; zeg, zo lang als je eigen lichaam.
Het aantal aaneengeschakelde atomen in het DNA betreft dus vele miljarden (3.17 miljard).
Over de hele lengte moet voor elk van de basenparen de atoombinding worden ontbonden.

De ont’bindingskracht per DNA-basen-paar kan in de natuurkunde worden berekend.
De vereiste energie per base-paar ontbinding moet met 3.17 miljard worden vermenigvuldigd (http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071214000540AAdTgaz).
Dit houdt in dat elke cel in staat is deze enorme hoeveelheid kernenergie bij lichaamstemperatuur te reguleren.
Alweer: we moeten hier denken in termen van fase-samenhang, op een zelfde manier als dat in Deel 1 al werd gepresenteerd voor het verlengen van frequenties in het lichaam; en voor de samenhang van celdelingen in het lichaam (zoals in Deel 3 aan bod komt).

In de biologie wordt gesteld dat de DNA-delingen en DNA-fusie wordt gereguleerd door enzymatische processen.
Op basis van de hier gebruikte visie is het onvoldoende om dit op te vatten als een biochemisch principe.
Het is duidelijk dat ons hele lichaam, en het universum, een integraal elektromagnetisch veld is, van informatie in formatie.
Het is net zo duidelijk dat we DNA-veranderingen dus moeten verklaren in termen van logische elektromagnetische samenhangsveranderingsprocessen.

In feite hebben hiermee de schakel om een verandering te brengen in het denken in termen van kernreacties zoals dat wordt gedaan in het bouwen van kernreactoren, naar het denken in termen van logische transformaties in samenhang in de cellulaire (atomaire) delingsprocessen.
Met andere woorden: cel-replicatie en DNA-replicatie is een logisch proces: informatica.
Alle elektromagnetische fase-veranderingen moeten worden opgevat als LOGISCHE processen.

Voor theorievorming s dat relevant omdat we hier niet meer kunnen denken in termen van materie.
Elk materieel object is een vorm van informatie; en een Golfgeleider voor informatiestromen.
Dat is expliciet wat we zien in ons lichaam waar alle lichaamsmaterialen informatie ‘verwerken’.
Elk nulpuntapparaat is per definitie een schakel in de informatiestromen
in het hele universum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


een × = 7