17) Celdeling & Tijdfractal

Vrije Keuze Beleving 017

Vrije keuze speelt zich af in de celdeling, in de systeemgrens, in de singulariteit, in de fase omkering.
Vrije keuze bepaalt onze (verandering in onze) betrokkenheid in/met onze omgeving.
Deze verandering van betrokkenheid speelt zich af in de systeemgrens, op elk niveau.
Elke celdeling voegt een andere laag toe aan die betrokkenheid; het raakvlak van vrije keuze.

Dit is exact waarom vrije keuze niet vanuit de gangbare wetenschap kan worden begrepen.
Enerzijds speelde zich af buiten de vaste materie; in het domein van pure fase (informatie).
Anderzijds speelt het zich af in de integrale complexiteit van de systeemgrens van ons lichaam.
Het raakt daarin elke cel, elk orgaan, ons hele lichaam en de hele mensheid.

Die complexiteit is echter eenvoudig te begrijpen door te kijken naar het proces van celdeling.
In de eerste cel, de zygote, is te zien hoe het celdelingsproces zelf trans-materieel is.
In de opbouw van ons lichaam is te zien dat alle celdelingen samen coherent zijn.
Vandaar dat het eenvoudiger is om dit te beschrijven in termen van een tijdfractal {Susie Vrobel}.

Het is eenvoudig om je van die tijdfractal een voorstelling te maken.
Teken een grafiek met horizontaal een tijd-as; en centraal op deze as vanaf het nulpunt: de zygote.
Teken een tijdlijn naar rechts tot het moment waarop deze eerste cel (de Zygote) zich splitst.
In de grafiek splitst zich dan ook de eerste lijn, en gaat verder als twee aparte lijnen (‘cellen’).

De celdeling toont zich op deze manier als een splitsing van een lijn (een fractal).
De bouw van ons hele lichaam is op deze manier een grafiek van celdelingen in de tijd.
Al deze celdelingen samen vormen een integraal patroon: een fractal, … in de tijd.
De integrale lichaam samenhang, dus onze gezondheid, is weer te geven in deze tijd-fractal.

Het idee van Susie Vrobel, de tijd fractal, is van groot belang voor levende wezens.
In feite is elk processchema, of blauwdruk, of rekenschema, een doorsnede van een tijd fractal.
Elk object, een vorm van informatie in formatie, is altijd het resultaat van een tijd fractal.
Elke beschrijving of berekening die géén tijd fractal bevat, is per definitie incompleet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


1 × = acht