“Soms recalcitrant, altijd relevant”

Tijdens mijn opleiding tot arts leerde ik wat artsen NIET leren.
Deze hoofdstukken zijn bedoeld om de gaten in die opleiding op te vullen.

Er is een grote kentering aan de hand in de gezondheidszorg: patiënte beseffen dat zij ALLE kosten voor de hele gezondheidszorg betalen.
Wat zij zoeken is NIET iemand die wil verdienen aan ziekte, maar iemand die hen wil helpen investeren in gezondheid.

Als dokter, dien je het medische bedrijfs-/regeringsbelang?
Of is het je roeping danwel beroep om zieken te helpen en ziekten te voorkOmen?

“Verdienen aan ziekte is op zichzelf een ziekte”.
Maar hetzelfde geldt voor het gebruik van wetenschap van dode materie, in het omgaan met levende mensen.

Bijles voor Artsen gaat over fundamentele zaken; het gaat veel verder dan alleen zakelijke belangen.
Hier komt aan bod wat gezondheid is, en hoe levende cellen met elkaar communiceren; en hoe we daarvan kunnen leren, in ons lezen.

De volgende onderwerpen komen ondermeer aan bod:

  • Geneeskunst als (bij)geloof; en het Medisch Fundamentalisme.
  • Het Naderende Einde van Big Pharma (en de gevaren van de komende elektroceutica).
  • Het belang van het werk van Bert Verveen: de Systeem (patho) Eco- Socio- Psycho- Fysiologie.
  • Bio-KwantumTheorie: berekenend begrip voor de elektromagnetische atomaire lichaamsprocessen
  • Acupunctuur: de regulatie van de circulatiestromen van magneetpotentiaalvector in ons lichaam.
  • Homeopathie: het gebruik van informatie in de regulatie en herstel van zelforganisatie in levende wezens.

Bijles voor Artsen

Deze serie artikelen gaan over onderwerpen die ontbreken in de opleiding tot arts.
Medisch studenten zoeken al heel laan naar een ionvulling hiervan in hun lesprogramma.
De studenten verzorgen dit voor een groot deel al zelf; ik deed dat ook al in mijn studie voor arts.
Het aanbod hier is bedoeld om basisbegrippen samen te vatten, en een kennisbasis op te bouwen voor artsen en studenten.

De samenvattingen gaan over de meest belangrijke onderwerpen die in het basiscurriculum ontbreken.
In eerste instantie gat het erom te begrijpen waarom de onderweropen belangrijk zijn, voor artsen.
De samenvattingen laten zien dat we anders over ons lichaam en gezondheid moeten denken.
In de studiegebieden zelf is te vinden hoe dat te doen is; en hoe je dat zelf kan leren.

Kinesiologie is het startpunt om acupunctuur te leren begrijpen.
Elektrodiagnostiek is het aanknopingspunt om homeopathie te leren begrijpen.
Virtual Reality Games zijn het handvat om spirituele geneeswijzen te leren warderen.
Sportprestatie is de entree om het belang van voeding en massage te kunnen plaatsen.

Kortom: het gaat steeds om praktische zaken, die niet alleen voor artsen relevant zijn.