Welkom

Bijles voor Artsen biedt informatie die in de arts-opleiding ontbreekt

Integrale Geneeskunst is op het volgende gebaseerd:

  • Klassieke- + Relativiteit- + Kwantum- + Veld-theorie wetenschap
  • Westerse- + Oosterse- + Verre Oosten- + Verre Westen wereldculturen
  • Spirituele- + Meridiaan- + Natuur- + Gereguleerde geneeswijzen
  • Informatie + Regulatie + Proces + Structuur

In mijn opleiding tot arts leerde ik wat artsen leren; ik weet wat zij weten.
Ik weet ook wat ze niet weten: eerder al studeerde ik af als ingenieur.
Ik weet dat artsen te weinig van de NIeuwe Natuurkunde leren.
En ik weet dat artsen te weinig van Traditionele Geneeswijzen leren.

Ons lichaam is géén ‘levend’ lijk; géén materie-in-beweging.
Ons lichaam is opgebouwd uit, en door, levende communicerende cellen.
Ons lichaam is géén ‘object’, maar een ‘alchemisch’ elektromagnetisch veld:
fotonensprong <=< elektronensprong <=> elektrovalentie <=> elektronbinding.

Deze webzaait, “Bijles voor Artsen” vat meerdere basisprincipes samen.
www.integralegeneeskunst.nl/org beschrijft de achtergronden.
www.scienceoflife.nl/www.wetenschapvanleven.nl geeft uitwerking.
Leven is geaseerd op het gebruik van Vrije Keuze, in de verwevenheid van informatie en materie in ons lichaam.

  • ‘Wist je dat’ telepathie is gebaseerd op intercellulaire radiocommunicatie?
  • ‘WIst je dat’ acupunctuur en homeopathie respectievelijk elektromagnetische circulatie en -velden gebruiken?
  • ‘Wist je dat’ voeding de meeste ziekten (kanker inbegrepen) kan genezen?
  • ‘WIst je dat’ (‘juiste’) behandeling door artsen één van de belangrijkste doodsoorzaken is?

Om te weten wat hier speelt is het nodig om te begrijpen wat, wie, de opleiding tot arts bepaalt.
Het is nodig om te doorzien dat ‘gezondheidsbeleid’ is gebaseerd op willen verdienen aan ziekte.
Dat houdt ziekte in stand; de gezondheidszorgindustrie voert actief beleid voor preventie van preventieve zorg.
Zolang ziekte de norm is in de geneeskunde zal het doel, gezondheid, niet worden bereikt.

In de Wetenschap van Leven is gezondheid expliciet te definieren.
Gezondheid is gebaseerd op onze integere integratie in onze omgeving.
Dat be(-)leven we in Body, MInd, Soul & Spirit (elk van die termen is expliciet definieerbaar).
Gezondheidszorg begint bij het opleiden van gezonde patienten in zelfzorg.

“Bijles voor Artsen” vereist ook een hygiene IN de gezondheidszorg.
Veel zogenaamde ‘skeptici’ zijn stromannen voor een geldbelang.
Wetenschap is géén dogma, en het begrip ‘onwetenschappelijk’ bestaat niet.
Wetenschap onderzoekt wat het niet kent, en toetst (altijd) wat het wel kent.

Wetenschap bestaat niet: het is het werk van wetenschappers.
Geneeskunde bestaat niet: het is het werk van artsen EN therapeuten.
Gezondheidszorg bestaat niet; wel zelfzorg voor gezond zijn.
Gezondheidsbeleid bestaat niet, totdat Gezonde Patienten het verzorgen.

“Bijles” houdt in dat er meer is te weten dan je weet.
Bijles vergt altijd tijd, maar vooral … een open geest.
Als dat wat je leven bepaalt, beperkt het dat ook, als dogma.
Om meer te weten moet je meer leren over wat je niet weet; wat je wel weet moet daarbij niet je weg blokkeren.

Welkom bij Bijles voor artsen!
Alle teksten hier zijn Essays.
Het zijn gedachtenoefeningen-op-schrift.
Om zo samen op nieuwe gedachten te kunnen komen.

Als wat we wisten werkte, zouden we alle ziekten kunnen voorkOmen.
Zolang ziekten vOOrkomen, weten we dat wat we weten NIET werkt.