Qiriatrie

Qiriatrie = Qi-Therapie in Geriatrie

Het is ‘een spel met woorden‘;
voor het oproepen van begrip.

Bejaardengeneeskunde (“geriatie”) miskent de rol van bewustzijn:
Vooral: het miskent de specifieke functie van orgaanbewustzijn.
Bij veroudering is verlies van samenspel tussen organen belangrijker dan de organen zelf.
Een orgaangerichte behandelwijze (medicijnleer) is dan gedoemd om te falen.

Qiriatrie brengt Oosterse en Westerse inzichten in geneeskunst samen.
Geriatrie vertegenwoordigt de Westerse (orgaangerichte) visie.
Qi-therapie vertegenwoordigt de Oosterse (orgaanbewustzijn) visie.
Samen bieden ze een bewust herstel van de orgaanbalans in bejaarden.

Qiriatrie combineert meerdere methoden: het is een Synergiegeneeskunst.

  • Geriatrie dient om aansluiting te bieden aan de Westerse medicijnleer.
  • Qi-Therapie wordt gebruikt om de orgaanprocessen af te stemmen.
  • Homeo-Therapie wordt gebruikt om systeem integriteit te herstellen.
  • Placebo-Therapie wordt gebruikt om het eigen zelfbeeld te herstellen.

Het is aan de Gezonde Patienten om de Qiriatrie te gaan gebruiken.
Het vereist het samenspel van meerdere behandelmethoden; en dus verschillende behandelaars.
Die dienen elk, allemaal, samen te begrijpen wat Synergiegeneeskunst is, en hoe ze daarmee elk/samen kunnen werken.
Daarmee is – vanuit de fundamenten van lichaam/orgaan/cel samenhang te herstellen, door de interne celafstemming te optimaliseren.

Veel van de verstoringen in celsamenhang ontstaan door onsamenhangende gedachten (bewustzijnsconflicten).
Immers; gedachtenvorming en celcommunicatie zijn ALLEMAAL elektromagnetische processen.
Wanneer de informatiesamenhang in het denken verstoord raakt, dan kan ook de informatiecommunicatie tussen de cellen verstoord raken.
Verstoring van celcommunicatie leidt tot verstoring van celfunctie, en van orgaanfunctie, dus van lichaamsfunctie.

Veroudering is een stapeleffect van onverwerkte/onverwerkbare gedachten/conflicten.
Het gaat altijd over de relatie tussen interne en externe processen.
In feite gaat dat over lichaamsOPPERVLAKTE versus lichaamsKERN.
Worden die onopgeloste problemen niet opgelost, dan gaat (chronisch) de lichaamssamenhang verloren: veroudering.

De oplossing is het verwerken van de onverwerkte problemen.
Dat is het beste en snelste te doen via Qi-Therapie (o.a. Kinesiologie).
Maar daarnaast is ook Homeo-Therapie nodig voor celfunctieherstel.
Het gaat daarbij niet om individuele cellen, maar om hun netwerk(communicatie).