23) Vrije Keuze in Relatie(s)

Vrije Keuze Beleving 023

Vrije keuze speelt zich af in de cel-deling (ww), maar krijgt betekenis in de celdeling (znw).
Dit is een standaard principe wat we kunnen beschrijven als het vormen bepaalt de vormen.
Anders geformuleerd: het werkwoord is de basis van het ontstaan van het zelfstandig naamwoord.
Dat is ook wat we zien in ons lichaam: informatie integratie => systeemregulatie => fysiologie => anatomie.

  • Vormen (znw) door
  • Vervormen (proces) door
  • Hervormen (transformatie) door
  • Vormen (ww)

Dit is ook de essentie van wat de alchemisten al lang geleden hebben beschreven.
We kunnen de vier fasen van materie onderkennen (aarde, water, lucht, vuur).
We kunnen dat nu preciseren als de relatie tussen vast, vloeibaar, gas en plasma.
En we kunnen dat concretiseren als de relatie tussen materie, moleculen, atomen en informatie.

Zoals al eerder gezegd gaat het daarbij echter altijd om de uitwisselingsprocessen daartussen.
Het gaat niet alleen om de processen (fysiologie) maar specifieker om hun regulatie (keuze).
Voor het toepassen van regulatie (keuze) is er altijd een onderliggende behoefte aan informatie.
Net zoals voor de vrije keuze in celdeling al is beschreven: de basis ligt buiten de materie.

In de wetenschap is de laatste eeuw een ontwikkeling doorlopen “voorbij de materie”.
Klassieke wetenschap bekeek materie, relativiteitstheorie gaat over moleculen, kwantumtheorie over atomen, en veldtheorie over fase informatie.
Het was de ontwikkeling van natuurkunde naar scheikunde naar elektromagnetisme naar informatica.
Met ook de ontwikkeling van algebra naar differentiaalvergelijkingen naar topologie naar de logica.

Dat was niet alleen een ontwikkeling in de wetenschap, of in de wiskunde, maar ook in de cultuur, dus in ons denken.
Het zijn dezelfde stappen die we doorlopen in de overgang van individu naar relatie in een groep in de mensheid.
Vergelijk dit met de stappen in signaaloverdracht van een sensorcel naar een neuron naar een zenuwknoop naar de hersenen.
Elke stap speelt zich af in een andere dimensie, dus volgens een andere logica, met dus ook een andere communicatiecode; in feite op een ander niveau van bewustzijn.

Dat verschil zien we ook expliciet in de overstap van individu naar relatie.
Als individu beleef je, expliciet impliciet, je eigen onzekerheden; je vrije keuze.
In de relatie betreft je betrokkenheid alleen maar de helft van de interactie.
Je directe betrokkenheid in een groep is veel minder, en in de mensheid nog veel minder.

In de overgang van individu naar relatie naar groep naar mensheid verandert de betrokkenheid en bewustzijn.
In elke relatie met elke ander speelt de uitwisseling zich af in het onderbewustzijn.
Op basis van de indirecte betrokkenheid is het samenspel per definitie relativistisch.
Dat betekent dat vrije keuze in relatie altijd een andere complexiteit/kwaliteit heeft.

In contact met anderen be-leef je je vrije keuze steeds op een andere manier.
Het betekent ook dat je vrije keuze be(-)leving in de relatie per definitie met elk ander anders is.
Ga er hierbij vanuit dat het hier altijd moet gaan om volwassen, gelijkwaardige, relaties.
Dus dat elke betrokkene de ontwikkeling van baby naar kind naar puber naar volwassen compleet heeft doorlopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× vier = 28