Ont-Last!


Tandbotherstelgroei

Botgenezing is een bekend gegeven.Maar tandgenezing, tandherstel, tandhergroei; wat weten we daarvan?Jazeker, het komt voor – niet vaak, en het blijft daardoor onbekend.Maar, net als leven van licht: het is er; en dat geeft (veel) te denken.

De mensen die tandgoeiherstel ervaren zijn kinderen of mediteerders.Daar lijkt een les te liggen in het kunnen/leren omgaan met leven.Het leren loslaten, van spanning; het ontspannen, en het ontlasten.Want in ons lichaam zijn lichaam en geest, altijd, één…

Vandaar dat het goed is om eens aandacht geven aan de kunst van het ontlasten.Verlichting.Het volgende (fundamentele) verhaal neemt ‘Kaakklem’ (Trysmus) als voorbeeld.Het laat zien hoe ons hoofd (en gebit) verstoringen in ons lichaam weerspiegelt.Waar het om gaat is dat: ontspanning kan vertsoring (ziekten) in ons lichaam ontstoren.

Het volgende (fundamentele) verhaal zet een aantal zaken op een rijtje.Het legt het verband tussen spanning en ont-spanning; en hoofd en lichaam.Centraal is de constatering dan het nodig is verstoring te ontstoren.Dat gebeurt gewoonlijk vanuit het natuurlijk proces van ont-lasten.

  Het is goed om plezier te hebben.Zaken goed los te kunnen laten.Niet langer mee te slepen wat niet voor jou is.Opgelucht verder te gaan: “ont-last”.

Trysmus (‘Kaakklem’); en nachtelijk tandenknarsen

 • Tandbotherstelgroei komt voor (cariësgenezing)
 • Vaak ontstaat zelfgenezing na een ‘systeem-reset’
 • Het gaat om een reorganisatie van lichaamssamenhang
 • Trysmus (‘kaakklem’) dient als thema voor een verkenning

Kaakklem is een vaak onbewuste kaakspierspanning.Daardoor worden de kaken op elkaar geklemd, met grote kracht.De kaakspieren zijn zowat de sterkste spieren in ons lichaam.Door de druk op de kiezen, vermindert de doorbloeding.

Chronische spanning is ongezond

Vermindering van doorbloeding is een belangrijke ziekteoorzaak.Ook in zachte weefsels, zoals organen, kunnen spierspanningen bestaan.Cellen in dat gebied krijgen minder zuurstof, en minder voeding.Zuurstof is paramagnetisch, en helpt ordening in weefsels verzorgen.

De opbouw van ons hele lichaam is gebaseerd op de afwisseling van spanning en ontspanning.Daarom is, overdag, lichaamsbeweging (inspanning) gezond.Maar daarom is veilige rustige slaapplaats voor ontspannen slaap ook zo belangrijk.Spanning activert de cellen; ontspanning herstelt de circulatie.

Hoge Bloeddruk is een symptoom van spanning zonder ont-spanning.Dat kan ook voorkomen door alleen mentale oorzaak/inspanning.Het hele lichaam spant zich, om om te gaan met een situatie.Daardoor moet in het lichaam het hart steds tegendruk produceren.

Door gebrek aan ont-spanning ‘blaast het hart zicj en het lichaam op’.Het hart wordt te groot, de aderdruk wordt te groot, en zo voort.Daardoor kan het hart zelf te weinig bloed krijgen (een infarct).Of de (vaak, dunnere) adervaten knappen (hersenen infarct).

Spanning Ontspanning

Spanning en ontspanning is een deel van de slaapcyclus.Het is ook tegenhanger van de celdelingscyclus; met de pauze fase.In de celdelingscyclus zien we het extreem: amorf versus materie.In ons leven beleven we het verschil als het “hollen en stilstaan”.

Wat dat laatste betreft: onze kaken zijn in feite “armen en benen”.Met armen en benem lopen we door de wereld.Via de kaken loop de wereld (ten dele) door ons heen.De darmen zijn,letterlijk, de tegenhanger van onze hele huid.

De darmen vormen van-mond-tot-kont een ‘tunnel’.Ons hele lichaam is daarmee, “topologisch” een ring (de fysieke vorm van een cyclus).Deze ring is één van de basisvormen van een draaikolk.Die Draaikolk (‘charckra’) wordt elders verder beschreven.

In de celcyclus zien we dat er een PAUZE—fase is.Daarin ‘wacht’ de cel op een synchronisatiepuls.Vanuit de andere cellen syn-formeren zich zo alle cellen.Op een ander niveau gebeurt hetzelfde, in de slaap.

Slaap, de Grote Genezer

“Slaap, de Grote Genezer”is daarvoor de traditionele beschrijving.Alle cellen worden ontkoppeld van de omgevingbeleving.Cellen (in organen) hoeven daarmee alleen op elkaar te reageren.Vandaar dat een nieuwe ‘rustafstemming’ (‘ijkwaarde’) ontstaan kan.

Voor het bereiken van die rusttoestand wordt een cyclus doorlopenDaarin gaat de aandacht van omgeving naar lichaam naar organen naar cellen.Daarin worden diverse hersenfrequenties ‘doorlopen’: respectievelijk bèta, alfa, thèta en delta.De alfa-fase daarin staat bekend als de fase van het dromen.

Zoals elders al gesteld: moleculen zijn informatie dragende structuren.Alle kringlopen van moleculen zijn ook informatiestromen.In ons lichaam sijn er nog veel meer elektrische informatiestromen.Ons lichaam als geheel is in principe een computer: informatiestromen in materie.

De droomfase is gekoppeld aan de na-ijlende informatieverwerking.Door de ont-koppeling van de omgeving, kunnen die stromen zich herstellen.Stromen (‘bèta’) die overdag lopen ‘van binnen naar buiten’, worden herleid tot de interne kringstromen (‘thèta’) die de samenhang van het lichaam verzorgen Tussen beide (‘alfa’) vindt de her-oriëntatie plaats – het dagdromen of het dromen.

Herstel van ons wereldbeeld

Dagdromen is voor onze integriteit heel belangrijk.(‘Verbiedt het verbieden van dagdromen op de scholen…’)Net als bij de dromen, ’s-nachts, worden mentale beelden ontladen.Dat is cruciaal voor het ont-laden van het wereldbeeld wat we vormen.

Ons wereldbeeld ontstaat in de hersenen door onze omgevingsbeleving.Van sensor naar neuron naar plexus naar hersenen komen impulsen samen.In elk van die fase wordt de informatie anders gecodeerd.Daardoor wordt de informatie ‘onderweg’ al gefilterd: alleen nieuwe ervaringen worden bewust beleefd.

De andere belevingen worden afgehandeld door reflexen.Die reflexen zijn gebaseerd op onze eerdere be-leving.Reflexen herhalen in die zin wat we al eerder hebben gedaan.Daarom is het belangrijk dat alle handeling die je doet, ook kloppen.

Vandaar dat in de droomfase die handeling worden geëvalueerd; zeg maar “verteerd”.Veel mensen hebben echter en geforceerd leven; ze worden geleefd.Ze doorlopen niet hun eigen natuurlijke slaapcyclus.Bij de meeste mensen wordt daardoor de droomfase afgesneden door een wekker.

Verstoorde wereldbeleving

Het gevolg is dat dromen niet afgemaakt worden.Het gevolg is dat emotionele verwerking incompleet plaatsvindt.Het gevolg is dat onverteerde emoties blijven voortleven.Die kunnen ‘rottend’ de integriteit van het wereldbeeld verzieken.

Ons wereldbeeld staat centraal in onze hersenen; in ons brein.De Cortex voegt onze omgevingsbeleving daaraan toe.Het Cerebellum geeft daarbij onze totale lichaamsbeleving.Binnen hun overlap kiezen we in de pijnappelklier; Vrije Keuze.

Als de afwerking van onze beleving verstoord is, is ook ons wereldbeeld verstoord.Daardoor hebben we dan een verkeerde beleving van onze omgeving.In plaats van het beleven van onze omgeving, reageren we dan op onze (onverteerde) beleving.Dat staat bekend als het reageren vanuit het ego (‘de huid van onze ziel’).

De traditionele culturen hebben dit al heel lang begrepen.Hun éérste geneesmiddel is herstel van die integrale beleving.In spirituele geneeswijzen staat herstel van het wereldbeeld centraal.Dat is niet de wereld die er is, maar het beeld wat we ervan vormen.

WaarNeming

Het hele  uniVersum is een vorm van trilling: informatie, atomen, moleculen, materie.Onze zenuwzintuigen reageren op die trillingen (licht, warmte, gebuid, beweging).Elk zintuig registreert een deel van de beleving; lk heeft een eigen frequentiebereik.Ons totaalbeeld wordt gevormd door de synthese van al die zintuigindrukken, samen.

Zintuigorganen zijn ‘gewone’ organen (celgroepen), die informatie verwerken.Ze zijn gevormd door gewone cellen; die omgaan met materie en informatie.Staan die cellen ‘onder druk’, dan kunnen die niet goed werken.Dardoor vervormt de waarneming, en vertekent zich het wereldbeeld wat we vormen.

Let wel, alle zintuigcellen zitten in de ‘schil’ van ons lichaam.Ze vormen dus deel van ons lichaam.Ze vormen deel van de hele beleving van ons lichaam.We hebben in feiten nooit een omgevingsbeleving; maar een lichaamsbeleving.

Ons wereldbeeld is dus alleen een composiet van zintuigprikkels.De informatie daarvan wordt doorgegeven naar de hersenen.Daar ontstaat daardoor een totaalbeeld; van NIEUWE indrukken.Dat is hetzelfde als we in het DNA zien; het Lipton Mechanisme.

Waarnemingsmechanismen

Hans Reckeweg beschreef hoe waarnemingen ons l;ichaam inkomen.James Oschmann beschreef hoe dat elektromagnetisch gebeurt.Bruce Lipton legde uit hoe dat in het DNA wordt bijgeschreven.Herbert Fröhlich beschreef daarvan de moleculaire atomaire details.

Bruce Lipton beschrijft de vier cel-eiwitten die celbeleving reguleren.Sensor-, poort-, koppelings-, en DNA-manteleiwit.Samen leiden die er toe dat alle nieuwe ervaringen in DNA wordt bijgeschreven.(DNA is dis niet de basis van leven, maar een gevolg van be-leving.)

Cruciaal is dat die informatieoverdracht en –verwerking alleen goed gebeurt als het lichaam gezond is.Het is daarom nodig dat het lichaam zich vrij kan spannen en ontspannen.Daartoe moeten er geen restspanningen (stoorvelden) blijven hangen in het lichaam.Vandaar dat het nodig is om de ervaring van beleving compleet te verwerken.

Gebeurt dat niet, dan blijven die residuspanningen hangen in het lichaam.In o.a. de neuraaltherapie wordt dat onderkend en ermee gewerkt.De ‘verstoringsbeelden’ in gedrag in de homeopathie-diagnostiek, maakt (omgekeerd) gebruik van hetzelfde gegeven.De beschrijving van “Onverwerkte Levenservaring” van Kübler-Ross is gebaseerd op hetzelfde gegeven.

“Loslaten van Onverwerkte Zaken”

Haar beschrijving is ontleend aan de tekst in het Tibetaanse Dodenboek.Daarin stat expliciet dat emotionele ladingen in overlijden worden ontladen.Daarin staat overigens ook expliciet hoe alle organen een eigen aspect van die emotionele kringstromen verwerken.Dat zijn basisprincipes van informatieverwerking; veel mensen interpreteren die als ‘goden’.

De informatiestroomverwerking gebeurt vrijwel hetzelfde als in een computer.Ons lichaam is de hardware, opgebouwd vanuit de software.Het zijn de kringstromen van elektromagnetische signaturen/moleculen, die de software vormen.Het is ons vermogen voor Vrije Keuze, wat de programmering verzorgt.

De énen en nullen zijn in ons lichaam de fotonen en de elektronen; de software en de hardware zijn de universele trillingen en ons lichaam.Ons lichaam is computer, scherm, toetsenbord en muis; alles tegelijk.In ons lichaam ‘programmeren we reflexen’ door onze be-leving.Die reflexen bepalen vanaf dat moment onze beleving.

Reflexen bouwen we op in vier fasen; de eerste keer is iets nieuw en moet je expliciet kiezen.De tweede keer is er herkenning, en bepaal je hoe je ermee omgaat.De derde keer kies je op welk moment, in welke omgeving, je er zo mee omgaat.De vierde keer hoek je in feite niet meer te kiezen: dan kan je ervoor kiezen om de reflex voor je te laten kiezen.

‘Helse beleving’

Overigens, dit is het principe waarmee we ons leven tot hel maken.Als je ervoor kiest om niet meer te kiezen, dan kiezen je reflexen voor je.Daarmee ben je dan ‘dienaar van ge dienaren’ geworden.In principe heb je dan in je leven verder geen keuze; je bezieling is dood.

Dat is wat veel mensen in hun familie, werk, land dus hun wereld beleven.Vooral doordat mensen die handelen vanuit reflexen, vrije keuze ontkennen.Op die manier verkrachtten de Romeinse soldaten heel europa.Op die manier verkrachten de geldbankiers nu de hele wereld.

Het gaat om de relatie tussen verkrachten en ontkrachten; kracht en ontspanning.Dat is wat we in de celcyclus beleven; en darmee ook in ons leervermogen, immuunsysteem en spijsvertering.Het Lipton-Mechanisme is exact hetzelfde als de samenhang van sensoren, vertering; activatie en geheugen in ons hele lichaam.We kunnen alle processen herleiden tot één enkele 4D operator: vrije keuze.

Hoe dat werkt is in meer de tail in “Leven van Licht” beschreven.Dat principe is wat we in ons hele leven beleven.De celcyclus, de levensfasen, de ontwikkelingsfasen, de bewustwordingsvormen.Het zijn allemaal afspiegelingen van hetzelfde principe; en al die aspecten spelen samen.Ons lichaam is één geheel; en de spanning/ontspanning cyclus/balans is bepalend voor onze beleving.

Leren ont-spannen

Dat is wat we in ons hele leven in diverse vormen leren.De ontwikkeling van Zygote naar embryo naar foetus naar lichaam.De ontwikkeling van baby naar kind naar puber naar volwassen.De ontwikkeling van Liggen naar kruipen naar opstaan naar lopen.

Telkens weer zien we de spannings-ontspannngscyclus, van celdeling en bewustwording.Wat onze verkrachtingskultuur (met haar wekkers) onderschat is het belang van die ont-spanning.In het Oosten is dat beter begrepen; met als voorbeelden T’ai Qi en Yoga.Dat zijn de tegenhangers, voor ons lichaam, van onze beleving in dromen.

Deze lichaamsontspanningstechnieken brengen de spieren in een toestand van ontspannen spanning.Vergelijk het met de droombeleving, voor en na het slapen.Ook nu gaat het om de heroriëntatie van de informatiestromen in het lichaam.In dit geval gaat het om de activatie-stromen: tussen ‘binnen’ en ‘buien’.

Vandaar dat de twee technieken optimaal samen kunnen worden gebruikt.Heroriëntatie binnen-buiten door het doen van T’ai-Qi/Yoga.Her-polarisatie van binnen-versus-buiten door meditatie/dromen.In combinatie, herpolariseren ze de primaire functies, en depolariseren ze de reacties.

De basis van genezing

Dat is het hele centrale principe van gezondheid en genezing.In ziekte is het normale samenspel van de lichaamscellen verstoord.Het gevolg is dat de lichaamsweefsels (lokaal) ander groeien.Door veranderde regulatie verandert de fysiologie en daardoor de anatomie.

Maar het begint er altijd mee dat het wereldbeeld verstoord was.Daardoor wordt er verstoord omgegaan met de wereldbeleving.Daardoor ervaren we een vertekende beleving van onze omgeving.Het gevolg is een leven van ongezonde verstoring: conflicten en ziekte.

Vandaar dat traditionele geneeswijzen beginnen met herstel van het wereldbeeld; spirituele genezing.De tweede fase is het balanceren van het regulatiesysteem: meridiaantherapie.De derde fase is her-stel van de psycho-fysieke fysiologische integratie; ayurveda.De laatste methode is de gereguleerde medicijnleer voor herstel van acuut trauma.

Het zal duidelijk zijn dat het laatste redmiddel NIET in eerste instantie moet worden gebruikt.Voorkomen IS beter dan genezen; en zelfgenezing is altijd de basis.Het gaat er dus om de verstoringen in het lichaam te ontstoren.Dat brengt ons terug naar het centrale thema: spanning ontspannen.

“Diagnosticeren” = doordenken

Trysmus is een indicatie van overspanning in het lichaam.Als het in de kaken voorkomt, dan bestaat het in het hele lichaam.Zit het rondom de kiezen, dan bestaat het rondom alle organen.De kaken klemmen zich dicht, ‘om toevloed te voorkomen’.

“De kaken zijn de armen en benen van de binnenwereld”.Het is tijd om de interne lichaamsrelaties in meer detail te bekijken.Ons hele lichaam is ontstaan uit één levende cel; de Zygote.De vorming van ons lichaam vanuit celdeling is één integraal proces.

Vanuit celdeling zijn alle cellen met alle cellen verbonden.Vanuit één cel ontstonden 2, 4, 8 (of 1, 2, 3, 5 8?) maar eenheid bleef.De celdeling gebeurt volgens een fractal, oftewel een beslisboom.De integrale lichaamsamenhang wordt dus door de integriteit van deze tijdfractal bepaald.

Alle lichaamsvormen zijn ontstaan vanuit celdeling.Celdeling is een desintegratie-integratie van een systeemgrens.Onze hele lichaamsopbouw en samenhang is door grensvorming gevormd.Het integrerende principe van ons leven, is het vormen en ontvormen van grenzen.

Systeemlagen

Ons hele lichaam is opgebouwd als een systeem van systeemgrenzen.Atoomschillen, celmembranen, orgaankapsels, Lichaamshuid.Elke volgende laag vertegenwoordigt een volgende laag van bewustzijn.Op die manier kunnen we in ons lichaam vier bewustzijnslagen onderkennen.

Elke cel leeft, en is dus bewust – want maakte eigen keuzen: celbewustzijn.In organen (celkolonies) ervaar elke cel een deel van het gecombineerde bewustzijn wat ze samen delen: onder-bewustzijn.In het lichaam hebben cellen van verschillende organen niet altijd de volle beleving van het bewust zijn van cellen in andere organen: on-bewust-zijn.Van onze omgeving hebben onze cellen geen directe be-leving: dat is buiten-bewustzijn.

Elke cel heeft daarin haar eigen bewustzijn; celkernbewustzijn (DNA-mantel eiwit).Elke cel reguleert daarin haar contact met haar omgeving (koppelingseiwit).Elke cel bepaalt daarin de informatie/materie-uitwisseling met andere cellen (poort-eiwit).Elke cel heeft indirect ervaring van de verdere omgeving (sensor-eiwit).

In het Heiligbeen zien we datzelfde: botcelzelfbewustzijn.In de Hara zien de assimilatie van/met de omgeving; immuuncellen.In het Hart zien we de regulatie van contact met de omgeving: kringloopsysteemregulatie.In de Hersenen zien we de integratie van informatie van het hele lichaam: bewustzijn met Vrije Keuze.

Systeemgrenzen

Het is een omkeerproces, net zoals we dat zien in planten.Het is de relatie tussen zaad, stam, blad en bloem.In de bloem, keerde het zaad zich ‘binnenstebuiten’.Het is die systeemgrensomkering, die hierboven in meerdere varianten werd beschreven.

Ons hele lichaam is op die systeemomkering gebaseerd.Dat zien we in haar integrale vorm; de ring/torus/donut tussen darm en huid.We zien het in de draaikolkbeweging die centraal is in elke celdeling van het hele lichaam.Elke lichaamsvorm, van elke cel en elk orgaan, en van ons hele lichaam, is een stroomvorm; een vorm zoals die vanuit de fysieke magneto-elektro-dynamische lichaamstromen ontstaan kan.

De integriteit daarvan wordt bepaald door de tijdfractal van ontvouwing van het lichaam uit één cel.De stabiliteit ervan wordt bepaald door de omkeerbaarheid van die fractal in (zeg) het slaap/waakritme van ontspanning/spanning.The labiliteit wordt veroorzaakt door verstoringen van die fractal in contact met de omgeving.De instabiliteit is een gevolg van het doorwerken van omgevingsbewegingen in het lichaam.

  Hans Reckeweg beschreef dat op het niveau van informatie integratie.James Oschmann beschreef dat op het niveau van signaaloverdracht naar de celkern.Bruce Lipton beschreef dat voor incorporatie van nieuwe beleving in DNA.Herbert Fröhlich beschreef dat voor de materialisatie van informatie tussen moleculen en atomen.

Holografisch denken

Het gaat dus steeds om fundamentele principes, van de opbouw van het hele uniVersum.De opbouw van ons lichaam is daar deel van; een deel in het geHeel.De relatie wordt bepaald door het ontstaan/bestaan van de systeemgrens.De integriteit is gebaseerd op de omkeerbaarheid in/om die systeemgrens

Die omkeerbaarheid ligt in de basisdynamiek van het hele universum: de draaikol (ofwel “Chackra”).Balanslijnen tussen gesynchroniseerde draaikolken (“isovasevectorvelden”) heten “Meridianen”.Systeemintegratie van een groep van draaikolken in een veld het een “Aura”.Het bestaan van ons lichaam, als deel van het universum, is hierop gebaseerd, in elke cel.

Het gaat steeds om de omkeerbaarheid van dit principe – met behoud van integriteit (Zie mijn text “(Dis)Integrity”).Dat is uitgebreider beschreven in mijn tekst “De Vergelijking van Gezondheid” (“The Equation of Health”).Het gaat om het basisprincipe van “Total System Inversion”, van en integraal dynamisch systeem.Die omkering vindt plaats via een virtueel kernpunt (Zie mijn tekst “Black Hole Navigation”).

“Gezondheid” is de fase waarin de systeemgrens in balans is: het deel is integraal deel van het geheel. {‘Heiligbeen’}”Adaptatie” beschrijft een aanpassing aan de systeemgrens; vanuit de variabiliteit van de grensfractalvector. {‘Hara’}“Compensatie” gaat over het bijstellen van interne functies teneinde om te kunnen gaan met verandering van de omgeving. {‘Hart’}“Decompensatie” gaat over het ontkoppelen van het systeem als geheel, van de omgeving, om op die manier verder te leven’. {‘Hoofd’}

Het hoofd is de romp, binnenste-buiten

Op die manier zien we dat ons hoofd ‘duurzaam van de romp is gescheiden’, via de nek.Topologisch is ons hoofd het omgekeerde en het tegendeel van ons lichaam.Dat is te zien in de embryologische omkeringsfase waarin kern (hart) en apex (solarplexus) omgewisseld worden (het hoofd is in feite de kern van ons lichaam).Hetzelfde zien we in de omkering van zenuwbanen tussen hersenen en hoofd; ‘links kruist rechts’.

Het gevolg is dat de centrale informatie verwerking van ons lichaam in principe buiten ons lichaam plaatsvindt.(Dat is van groot belang voor onze beleving van Vrije Keuze.)Het zal duidelijk zijn dat iets wat zich buiten een systeem zet, van dat systeem ontkoppeld kan worden.Het kan alleen maar zolang, ontkoppeld, voortleven, als het interne energie/samenhang heeft om die ontkoppeling te overleven.

Dat zien we in de natuur in de vorming van sporen, virus, schimmels en microben.Gaston Naessens heeft laten zien dat al deze micro-levensvormen onderling zijn verbonden.Alle zijn te herleiden naar en minimale kernvorm van leven en overleven : de Somatide.Vergelijk het met de tegenhanger ervan in de plantvorm: het Zaad.

Vanuit zaad ontstaat een boem, een blad, en uiteindelijk een bloem.,}In de bloem is het zaad, binnenste-buiten gekeerd: open en bloot naar het uniVersum.(Op diezelfde manier zijn onze hersenen de binnenste-buiten variant van de basale botcel.)Het gevolg is dat de anders afgezonderde zaadkern, DNA met andere ‘zaadkernen’ (bloemen) kan delen: kruisbestuiving.

Gezonde mensheid

Dit principe is natuurlijk van groot belang om te begrijpen hoe we als mens fungeren als mensheid.In onze hersenen be-leven we ons lichaam binneste-buiten.Daardoor kunnen we , als tegenhanger van DNA, informatie met elkaar delen.De sociale samenhang van het lichaam van de mensheid is daarop gebaseerd.

Die uitwisselingen integratie van mensen als mensheid lukt alleen als de informatie overdracht correct is.Dat betekent dat er gen verstoring moet zin in de overdracht en omvorming van die informatie.Dat houdt in dat er geen residuaal stoorvelden in het lichaam mogen zijn.Dat betekent dat let lichaam in zich geïntegreerd is; en totaal ontspannen. (Ont-Last!”)

Dat is niet wat we gewoonlijk beleven.Zeker in onze kultuur (een slavencultuur) zijn mensen niet vrij hun leven te beleven.het gevolg is dat allerlei onverwerkte spanningen hun beleving en leven bepalen.De verstoorde relaties tussen mensen zijn daar een gevolg van.

Herstel van integrale systeemsamenhang

Dat brengt me terug naar het centrale thema; de Trysmus; de kaakspierspanning.De Trysmus vertegenwoordigt hier elke willekeurige restspierspanning in ons lichaam.Zolang er nog ergens, waar dan ook, residu-opstapeling bestaat, is de integratie in/met de omgeving ten dele gedesintegreerd.In geval van gedeeltelijke integratie/desintegratie is het systeem als geheel zie; in body, mind, soul & spirit.

Spirit kan niet goed worden beleefd omdat het lichaam aandacht vraagt voor oplossen van oude spanningen.Mind kan niet goed werken omdat het wereldbeeld vertekend is.Body kan niet goed werken omdat Mind informatie niet goed doorgeeft.Soul wordt onherkenbaar en kan dardoor het lichaamniet goed integreren.

Dit is in principe wat gebeurt elke keer als we slapen.We ontkoppelen onze beleving van onze omgeving.We doorlopen de 4 dimensies van de systeemgrens.Daardoor herleiden we de systeemfractal naar haar kern.

Daarin schakelen we over van omgevingbeleving naar zielsbeleving.Van bewust naar onderbewust naar onbewust naar buitenbewustzijn.Zoals gesteld, is het doorlopen van de droomfase daar deel van.Wordt deze cyclus/fase onderbroken, dan stapelt zich verstoring op.

Fundamenteel zelf-herstel

De enige oplossing is – in computertermen – een totale “System reset”.Dat is waarom sommige mensen verlicht worden na een crisiservaring.Lichaam en geest worden tijdelijk ontkoppeld, waardoor de integriteit zich kan herstellen.Paradoxaal is dit wat gebeurt in botkapselmanipulatie; en het is de basis van de spontane kankergenezing.

Het gebeurt op meer gerichte manier in de technieken van T’Ai Qi en Yoga.Daarin worden (bewegend of stilstaand) alle lichaamsbewegingen aangezet; vergelijk het met een computer zelftest.Door elke spier tot aan haar eindstanden te belasten, worden die posities weer ‘geijkt’.Het gevolg is dat het lichaam zich weer correct kan oriënteren in haar omgeving.

Let wel, dit principe gaat veel verder dan in deze ene zin wordt beschreven.Jaap van de Wal liet zien dat spieren, pezen, kapsels en botten één zijn.De effectiviteit van de osteopathie is daarop gebaseerd.Spierbeweging, botbeweging, zenuwbeweging en orgaanbeweging zijn één.Dit geldt voor ons hele lichaam, dus ook voor ons hoofd, voor de kaak en voor de kiezen…

Meridiaanregulatiebalans

De kiezen en tanden zijn de tegenhangers van onze nagels aan voeten en handen.Elektro-acupunctuur ontdekte dat vanuit de acupunctuurpunten naast het nagelbed de tanden en kiezen zijn te ‘meten’.Omgekeerd kunnen we concluderen dat er naast alle tanden en kiezen de tegenhangende meridiaanpunten zijn, nu vanuit de kern van ons lichaam.Zoals al eerder gezegd: in de mond, zien de we binnenkant van ons lichaam open en bloot liggen.

Ons gebit, en onze mond, geven ons zo direct inzicht in het welzijn van onze botten en organen, zenuwcellen en celbewustzijn.Monddiagnostiek gaat véél verder dan de interpretatie daarvan door een tandarts.Het gaat zelfs veel verder dan het oude beeld van de Tongdiagnostiek, van de Gaper op de gevel van de apothekers.In onze mond zien we ook de balans van de celdeling (chackras) van alle celdelingen in alle organen in alle meridianen,

Lichaam als Landschap

Laten we daarom terugkeren naar het centrale thema: de Trysmus.Als de kaken gespannen staan, dan staat er druk op de kiezen.Veranderde druk betekent veranderde doorbloeding.Verminderde doorbloeding betekent verminderde voeding; en ‘wegval’.

In de traditionele geneeswijzen wordt ons hele lichaam als een landschap begrepen.Ingegrepen het begrip dat ons lichaamslandschap deel is van het landschap van de omgeving; en dat spiegelt.Alle cellen in dat langschap hebben hun eigen klimaat, en hun eigen irrigatie.Wordt die irrigatie (informatie/voedsel) kringloop verstoord, dan ‘verdrinken’ cellen, of ‘drogen ze uit’.

De details van dit principe is tegenwoordig goed te beschrijven in te modellen van Bert Verveen en Jan van der Greef.Het zijn modellen van de kringlopen tussen organen, respectievelijk cellen.De integriteit van die kringlopen bepaalt onze gezondheid (ZIE BIOCHEMICAL PATHGWAYS).Verstoring van die kringlopen is te zien als ziekte; ziekte is dus verstoorde “gewone gezondheid”.

Dat geldt voor het hele lichaam.Ons hele lichaam ontstond vanuit de Zygote.In de celdeling, bleef de integriteit (tijdfractal) steeds bewaard.We moeten daarom ook ons hele lichaam, en denken, als en hologram beschouwen {K Pribram}.

Lichaamsdiagnostiek in het hoofd

Daarom kunnen we vanuit de mond ons hele lichaam diagnosticeren.Spierspanning van kaken, iriscopie, tongdiagnose, gezondheidstoestand van het gebit.(Artsen die zeggen dat dit ‘niet kan’ hebben bijles nodig; ze leerden te weinig over de opbouw en organisatie van ons lichaam.)Het betekent dat we niet botweg gaatjes moeten vullen in tanden ek kiezen, maar kijken waarom juist die gebitselementen aangetast konden worden.

Elke tand en kies is met een meridiaan verbonden.Dat betekent dat als een tand of kies ziek is, er wat met dat orgaan aan de hand is.Immers, de meridiaan die hen verbindt (de informatielijn) is verstoord.Maar, dat kan alleen als ook de andere meridianen verstoord zijn.

Het is lastig om in het lichaam te zien wat er aan de hand is.Maar, in het hoofd zien we ons hele lichaam, letterlijk binnenste-buiten.Dat betekent dat we aan de gebitselementen kunnen zien wat zich diep in ons lichaam afspeelt.Maar, omgekeerd ook, hoe daardoor de hele lichaamssamenhang – en ons samenspel met onze omgeving – verstoord is.

Cariësgenezing i.p.v. gaatjesvullen

Vullen van gaatjes in het gebit is stukadoorswerk; géén genezing.Het gaat erom te begrijpen waardoor de integriteit van die tand of kies verstoord werd.Dat is af te lezen in alle elementen die we zien in ons hoofd.Vandaar dat we voor MondGezond alle diagnostische mogelijkheden kunnen gebruiken.

De Tong geeft inzicht in de immunologische gesteldheid van het lichaam {Hara}.De Ogen geven inzicht in onze neurologische verwerking {Hart}.De Oren geven inzicht in de ontwikkeling in de baarmoeder {Heiligbeen}.Het Gelaat geeft ons een beeld van de psychomentale beleving {Hoofd}.

Elk van deze diagnostische instrumenten heeft haar eigen onderbouwing.Alle deze diagnostische middelen zijn uit embryonale ontwikkeling te herleiden.Alle diagnostische modaliteiten zijn in feite, alleen, samen goed te gebruiken.Samen, geven ze inzicht in de integrale gesteldheid van ons hele lichaam.

Terug naar de Trysmus, haar diagnostische betekenis, en haar therapeutische waarde.We gaan nu bekijken wat het effect is van totale lichaamsontstoring, en herstel van (informatie communicatie) integriteit.Specifiek gaan we bekijken wat de mogelijkheid zijn voor, en van, de ‘totale system reset’.Met als doel een antwoord op de vraag: “is tandbotherstelgroei realiseerbaar?”,

Vereisten voor tandbotherstelgroei

Het antwoord is ja: er zijn mensen waar gaten in tanden ‘gewoon’ genezen.Verandering van voeding en leefstijl zijn de factoren.Beide vereisen een verandering van beleving.We moeten dus een verband zien tussen fysieke, mentale, basale en sociale ontspanning.

We gaan het daarmee hebben over de relatie tussen vrede en gezondheid.Het gaat om het verband tussen coherentie tussen ons, en in ons.Het gaat daarmee vooral om het ontstoren van de verstoringen die daarin spelen.En het onderkennen van signalen zoals Trysmus, en de oplossingen die daarvoor zijn te vinden.

Nog even, tussendoor, de herhaling van de basale stelling.Trysmus is een indicatie van/voor spanning in het lichaam.Ten gevolge van die spanning staat er druk op het gebit; tanden en kiezen.Het gevolg is dat doorbloeding en herstelgroei daardoor kan verstoren.

Dat zien we dan aan ongezondheid van het gebit.Zoals we daar ook de afbraak zien door gezond eten (ongezond voor het hele lichaam).Zoals we daar ook de verstoringen zien door scheefgroei van tanden en kiezen.Zoals we daar ook de schade kunnen zien van ingrepen door tandartsen…

Wat is nodig voor tandbotherstelgroei?

Het doel van deze verkenning is om uit te komen op een oplossing voor tandbotherstelgroei.Centraal gegeven is dat ontstoring in het algemeen orgaancelgroei herstelt.Met daarbij het gegeven van de koppeling tussen onbewuste psychische spanning en spanning in het lichaam.Het gaat daarin altijd om de koppeling tussen en binnen verschillende lagen van bewustzijn.

De lagen van bewustzijn hebben te maken met verschillende Dimensionele relaties.Het gaat om het verschil tussen cel, orgaan, lichaam en omgevingsbeleving.Het gaat ook om het verschil tussen Punt, Lijn, Vlak en Volume.De natuurlijke vorm die deze dimensie verbindt, is de draaikolk.

Die draaikolk is het verbindend element in de celdeling van al onze cellen.De draaikolk is ook het fundamentele principe in de natuurkunde (‘de lichtkegel van EInstein’).De draaikolk is het centrale gegeven in de traditionele geneeswijzen; de “chakcra”.De draaikolk is equivalent met het principe van de omkering van de systeemgrens.

In die omkering van de systeemgrens is door celdeling de zygote met het hele lichaam verbonden.Omgekeerd is op dezelfde manier in de zygote de mens, via alle voorouders, met de hele mensheid verbonden.Omkering van de systeemgrens is ook de factor waardoor de hele kosmos zich gevormd heeft.Omgekeerd is ons bewustzijn daarin verbonden met de hele kosmos.

Gezonde Omgeving is een vereiste

Dat is hoe het mogelijk is te stellen: vrede = gezondheid.Vrede, tussen mensen is hetzelfde als gezondheid, binnen mensen.Het gaat erom dat het geheel in het del beleefd wordt.Dat is hetzelfde als het beleven van de mensheid, in de mens.

Dat houdt in dat er géén verstoring moet zijn in de systeemgrensomkering.Zonder stoorvelden, is er geen ziekte (en is er vrede).Zonder stoorvelden, zijn alle niveaus van bewustzijn onderling verbonden.Met stoorvelden, is de beleving van het geheel in het deel verloren.

Daardoor ontkoppelen delen zich binnen het deel van hun geheel.In mensen, doordat de procesintegrateie verstoord wordt.In de mensheid, door dat hun communicatiebegrip verstoord wordt.Het deel in het geheel heeft geen weet meet van het geheel in het deel.

Religies proberen de men en de mensheid daarin te helpen.Religies bieden formules en technieken om die heelheid te ervaren.Kerken daarentegen proberen om mensen die ervaring te ontnemen.Kerken willen mensen knechten en voor hen te laten werken.

Ongezonde beleving genezen

Alle verstoorde sociale processen zijn te herleiden tot verstoorde belevingsprocessen.Het gaat altijd in verstoring van integraal bewustzijn.In het lichaam is het te zien als verstoring van relatie met de Aarde, met de mensheid, met andere mensen, en met het eigen lichaam.Altijd is de verstoring in het informatie-integratiesysteem, daarvandaan naar het regulatiesysteem, en dan via de fysiologie naar de anatomie.

We komen nu toe aan de oplossing voor het probleem, en deze problemen.Het gaat in de basis altijd om zelfherstel; Spirit, Soul, Mind, Body.Dat betreft de vier verschillende genoemde niveaus van bewustzijn.We kunnen nu vier aandachtspunten op een rijtje zetten:

 • botherstelgroei
 • zelfgenezing
 • gezonde omgeving
 • Doe Het Zelf

Tandbot is lichaamsbot; ‘binnenstebuiten’.We kunnen de principes van botgenezing en zelfgenezing gebruiken.Dat vereist dat je de gelegenheid hebt tot zelfgenezing.Dus ook dat je begrip hebt wat er speelt, en hoe je er zelf me omgaat.

1) Botherstelgroei

Botherstelgroei is daarmee dus ons beste aanknopingspunt voor wat we zoeken.Robert Becker heeft dit in zijn boeken uitstekend uitgebreid beschreven.Botten herstellen door herstel van het elektrische veld wat ze vormen.Voor tandgenezing is dat dan ook direct een gegeven.

2) Zelfgenezing (e.g. kanker)

Kankergenezing is een goed voorbeeld van zelfgenezing van ontkoppelde cellen.In kankercellen is hun beleving van hun omgeving verloren gegaan.Dardoor synchroniseren ze hun groei niet meer met de rest van het lichaam.Björn Nordenström liet zien dat herstel van het elektrische veld .. geneest.

3) Gezonde omgeving

Gezondheid is de beleving van het geheel in het deel.Normaliter is dat het beleven van het universum in onszelf.De mensheid heeft haar omgeving echter verregaand verstoord.Het is daarom nodig om daaraan voorbij te gaan; ‘terug naar de natuur’.

4) Doe Het Zelf – Doe Het Samen

Afhankelijkheid van dokters is een teken van ziekte (verslaving).Verdienen aan ziekte is op zich een teken van ziekte.Zelfgenezing (en preventie) is de basis van gezondheid.Dat kan een ander niet voor je doen; dat kan je alléén zelf doen.

Conclusie

Trysmus is één van veel tekenen in ons gezicht over het welzijn van ons lichaam.Door deze tekenen te leren begrijpen, kunnen we ons lichaam genezen.Vanuit diepe lichaamsgenezing kunnen we ook tandbot genezen.Het vergt een dieper inzicht in ons lichaam dan tandartsen hebben.

– – –

Vandaar hier het “SIG” aanbod van concept mondgezond.Vul de kennis van tandartsen aan met dat van andere genezers.Vooral, leer van hun inzicht om jezelf te genezen.Belangrijker nog, leer daaruit om (tand)ziekte te voorkómen.