OV – Welkom

Welkom op deze webzaait:

Kwast, Henk van der (2008) Gezonde Voeding11.07.58Het Handboek is geschreven door Henk van der Kwast (c) 2008.
Op zoek naar de Basiskenmerken van Gezonde Voeding
Als PDF: Henk_van_der_Kwast_-_Gezonde_Voeding__2008_
Het is een beschrijving van zijn persoonlijke speurtocht naar gezond eten.

(Op)Voeding

Deze webzaait stelt dat je zelf veranwoordelijk bent voor de keuze van je voeding.
Dat houdt in dat het ook gaat over juiste opvoeding over gebruik van juiste voeding.
Maar dat brengt ons in contact met een veel meer fundamenteel gegeven.
Het brengt in beeld dat voedsel, voor onze cellen (van ons lichaam) INFORMATIE bieden.

Zoals men zegt: “je bent (je wordt) wat je eet”.
Maar weet je ook wat je eet?
Weet je wat de boer in de grond, dus in je eten stopt?
Weet je wat er met je voedsel gebeurt voordat je het eet?

 • Hoeveel gif is er door de boer over je voedsel gesproeid?
 • Hoeveel gifstoffen zijn in de fabriek toegenvoegd aan wat je eet?
 • Waarom staan richtlijnen de medisch-maximale portie antibiotica per dag toe in ‘vlees’?
 • Waarom laat je anderen bepalen hoe je (ongezond) eet?

Lichaamsintegratieprocessen

Deze webzaait gaat over de samenhang – in ons lichaam – van:

 1. Celdeling (eigen eigenheid)
 2. Spijsvertering (aanpassingsvermogen)
 3. Leervermogen (opnamevermogen)
 4. Immuunsysteem (geheugen)

(op)Voeding: opvoeding over voeding.
Wist je dat ons lichaam informatie en voeding op eenzelfde manier verteert?
Besef je dat onze organen niet alleen met chemie maar ook met emoties te maken hebben?
Kan je je voorstellen dat, hoe, goede opvoeing over voeding je gezondheid kan verzorgen?

Weet je ook dat je je voedsel het best ZELF kan verbouwen, als boerengemeenschap?
Leer waarom je de voedingsindustrie in principe niet meer kan vertrouwen.
Doorzie hoe bedrijfsbelangen de UN en WHO en de handersreglementen bepalen.
Vorm je eigen consumentencoöperatie, om vrij te blijven van misleiding en reclame.

 • Waarom vlees en melkproducten ongezond zijn voor jou, dieren en de Aarde
 • Hoe misleiden de grote bedrijven je door monopoliseren van voedsel en water.
 • Hoe je door vegetarisch eten je gezondheid en leefkwaliteit kan verbeteren.
 • Voorbeelden van genezing (en preventie, ook van kanker) door gezond eten

Als je meer weet, dan ga je anders denken…
Weet je dat er mensen zijn die … NIET (meer) eten?
Weet je dat ORME’s relatie hebben met Chackra’s?
Weet je dat meridianen elektrische frequenties hebben?

Zoals eerder al gesteld: je moet anders denken, om meer te weten.
Maar dat betekent ook dat Voeding anders moet worden beschouwd.
En, hou rekening met het gegeven dat moleculen informatie-dragers zijn.
Dan zie je dat voeding, en opvoeding, één zijn: ont’wikkeling.

Deze web’zaait gaat over ons mensZijn, als mens en als mensheid.
Als mensheid, en als mens vormen we deel van alle vormen van leven.
Via voedsel delen alle levensvoren DNA (leerervaring) met elkaar.
Via elektromagnetische velden informeren levende cellen elkaar.

In deze webzaait breng ik informatie bij elkaar die ik nodig had.
Het gaat vooral om wat ik NA mijn artsopleiding leerde.
Wat dat betreft schiet die opleiding m.i. ernstig tekort.
De aandacht op medicijnen schiet haar doel ver voorbij.

Tenzij dat doel niet meer is dan verdienen aan ziekte.
Dan … dient de opleiding uitstekend om dat doel te bereiken.
Echter, als het gaat om genezen, een voorkómen van ziekte …
… dan is het beter om (op)voeding zelf beter te leren begrijpen.

(op)voeding; want in het hier gepresenteerde beeld komt dat samen.
In ons lichaam komen informatie en materie altijd samen.
Elke molecule is structuurelement, EN drager van informatie.
In ons levende lichaam … bepaalt de software, de hardware.

Besef dat ons lichaam is opgebouwd door LEVENDE cellen.
Al die cellen communiceren, altijd, met elkaar; ons leven lang.
Fysisch, chemisch, elektromagnetisch en via fotonenL in(-)formatie.
Sterker nog: in ons lichaam zie je de Alchemie, letterlijk, aan het werk.

Alchemie gaat over de uitwisseling tussen “de Vier Elementen”.
In de natuurkunde heet dat “de Vier Fasen”: Vast, Vloeibaar, Gas en Plasma.
Alle lichaamsmaterialen wisselen steeds die toestanden uit.
Sterker nog: alle lichaamsmaterialen kunnen reageren op informatie.

Piëzo-elektrisch, Vloeibaar-kristal, Transistor, Intelligente Gel.
Lichaamsmaterialen zijn heel anders dan de Klassieke ‘ dode’ materie.
De wetten van de klassieke wetenschap zijn ongeldig voor leven.
Want ons lichaam is een samenspel, kolonie, van levende cellen.

Dat is ook hoe (op)voeding samenkomt in het behoud van gezondheid.
Het gaat niet om de voedselstroom van materie.
Het gaat om het behoud van integriteit van die ‘kolonie’ van cellen.
Vandaar dat informatie een dermate belangrijke rol speelt.

Wist je dat insecten zich met radargolflengten kunnen voeden?
Hun antennes zijn, letterlijk … antennes; ontvangers van informatie.
Vandaar dat insecten zich bij vliegveld landingsbanen-radar komen voeden.
Waardoor de vogels, die op hen voeden, in vliegtuigmotoren kunnen komen…

De voedselkringloop is een omvangrijk gegeven.
De voedselkringloop van de natuur, loopt door in ons lichaam.
Het is opvallen, van hoe weinig voedsel we kunnen (over)leven.
En, zoals ik al stelde: er zijn zelfs mensen die helemaal niet eten.

Goed, de voedingsindustrie kan aan hen niet verdienen.
Vandaar (?!) dat hierover zo weinig informatie is te vinden.
Dat is ook waarom kruidengeneeskunst buiten beeld lijkt te verdwijnen.
Want de farma-industrie verdient meer aan gepatenteerde moleculen.

Je merkt het: we kunnen het niet zomaar alleen over (op)voeding hebben.
We hebben direct ook te maken met geld, politiek en geloof.
Of dacht je dat je alles hierboven direct kon geloven?
Of dat je dat gezondheidszorg niet om (geld)politiek gaat?

In deze webzaait komt allerlei aan bod; van allerlei aard.
Maar de webzaait is vooral bedoeld om onszelf op te voeden.
We moeten meer weten over eten; en over onzin daarover.
Want het gaat er niet meer om wat anderen je vertellen, maar om wat je welf (w)eet.

– – –

In deze webzaait krijg je alleen maar 2e-hands informatie.
Dat is ook hoe kleine vogeltjes het eerst te eten krijgen.
Je vindt hier voorgekauwde informatie van het internet.
In die zin is deze webzaait een (t)huiswerk-cursus.

Het gaat er niet om te geloven wat hier staat geschreven.
Zoals ik al schreef: geneeskunde is al teveel een geloofszaak.
Besef dat ook artsen in hun opleiding 2e-hands informatie krijgen.
Het is gezonder als je zelf weet wat je eet, en eert dat je leert.

Laat je hier op deze webzaait verrassen; en inspireren.
Ga zelf op zoek en – vooral – stel jezelf vragen.
Besef wanneer iemand claims maakt om aan ziekte te verdienen.
Besluit voor jezelf of je liever in gezondheid wilt investeren.

Via deze webzaait kan je een boek lezen over voeding.
Het werd geschreven door iemand die het nodig had dat te leren.
Hij had ontdekt dat doktersadvies hem niet goed kon helpen.
Dus zocht hij het zelf uit; mijn advies: doe dat zelf ook.

Dit boek over (op)Voeding is onderdeel van Integrale Geneeskunst.
Dat beteken dat je een wereld aan geneeswijzen hebt om uit te kiezen.
Maar het betekent vooral dat “voorkomen is beter dan genezen”.
Met als kernstelregel: “Genezer, genees jezelf”.

Alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.
Je kan dan ook niet zeuren over wat je op deze webzaait (niet) vindt.
De informatie is bedoeld om je te helpen, door je te inspireren, om jezelf te informeren.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven; en wat je er wel/niet mee doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


4 + zeven =