Essays

Essays zijn geschreven teksten ter verkenning van gedachten.
We zijn elk vrij om te denken; en te bedenken wat we daarover denken.
Gedachten zijn vergelijkbaar met stappen in een wandeling.
Door nieuwe stappen te nemen zijn nieuwe wegen in te slaan, en te verkennen.

Veel mensen leerden (dus verkiezen) om de gebaande weg te volgen.
Sommigen stellen dat het goed is om ‘beide voeten aan de grond te hebben’.
Echter, wie met beide voeten aan de gron staat … komt géén stap verder.
En heeft ook geen mogelijk om doodlopende sporen uit te komen.

De medicijnleer die we momenteel kennen heeft veel tekortkomingen.
Op dezelfde manier hebben ook alle andere geneeswijzen hun tekortkomingen.
Maar … in hun tekortkomingen complementeren ze elkaar.
ik vergelijk het met gereedschap, samen in een gereedschapskist.

De teksten die hier zijn te vinden zijn allemaal Essays.
In mijn denken zijn ALLE geschreven teksten, altijd, Essays.
Zolang we niet weten waaruit/hoe het universum onstond is AL ons ‘weten’ ongefundeerd.
Wat we met elkaar delen zij geen feiten maar meningen; interpretaties.

De mensheid onderscheidt zich van andere levensvormen door Taal & Technologie.
Taaltechnologie is daarmee een belangrijk instrument.
Zoals elk instrument is het zo goed/slecht als het gebruik, door de gebruiker,
En taal is NOOIT werkelijkheid (net zomin als een landkaart een land is).

De Essays zijn bedoeld om te stimuleren; om te leren.
Vanuit anders denken kunnen we op andere gedachten komen.
Met andere gedachten kunnen we andere oplossingen vinden.
Met andere oplossingen bereiken we andere resultaten.