15) Vrije Keuze in Cel-Atoomsplitsing/-fusie

Vrije Keuze Beleving 015

Vrije keuze is het instrument waarin we onze betrokkenheid in onze omgeving moduleren.
Dat doen we door het veranderen van de systeemgrens: die we meer openen of meer sluiten.
Het gevolg is dat de systeemgrens, als singulariteit, een andere transformatiefunctie vertolkt.
Waardoor we onze omgeving op een andere manier beleven: in feite anders be-leven.

We hebben al gezien dat ons lichaam en het hele universum een integraal elektromagnetisch veld is.
We zagen ook al dat materialisatie is te herleiden tot een cascade van het effect van fotonen-sprongen.
Ook zagen we al dat het daarin steeds gaat om een toename/opbouw van fase samenhang, als frequenties, als DNA, en als celdelingen in de opbouw van ons lichaam.
Bepalend daarin is dat de (vrije keuze) celdelingen fungeren als de Golfknopen in het vormen van een soliton: de 4D logica van de samenhang bepaald de integriteit van de coherentie.

In de huidige wetenschap wordt veel aandacht gegeven aan de energie van de deeltjes.
In de hier gebruikte visie gaat het juist om de coherentie van de samenhang van de golfknopen.
Daarbij worden deeltjes vervangen door golfknopen; en energie door informatie informatie (fase).
Met andere woorden: in plaats van het denken in termen van deeltjes gaat het over realisatie in vormen van bewustzijn.

Voor onze gedachtenontwikkeling is dit een fundamenteel gegeven.
De wetenschap van het dode materie is onbruikbaar voor alle vormen van leven en sociale processen.
Voor het begrip van nul.-energie gaat het er expliciet om de nul.-dynamiek te begrijpen.
Dit is per definitie de dynamiek van de doorgang door het nulpunt: te weten, de Golfknoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


negen + 5 =