Categoriearchief: Geen categorie

Vrije Wil

Vandaag is het gelukt.
Ideeen kwamen samen, en ik kan Vrije WIl beschrijven.
De tekst waarin dat tot stand kwam is HIER te vinden.
Hieronder vat ik daarvan de essentie samen:

Vrije wil is gebaseerd op elektrische potentiaal.
Het speelt zich as IN en OVER de systeemgrens.
Het is gebaseerd op atoom/molecuul/membraan/cel potentiaal.
En daardoor in mathematische, fysische en elektrische termen beschrijfaar.

Wil is een spanningsrichting in een potentiaal.
Het is een dynamiek, die nog niet geuit wordt.
Om geuit te kunnen worden is er vrije plek nodig.
Die ‘Lacunes’ zijn de tegenhanger van Vrije Keuze, in ons.

Wilsconflicten zijn niet-geuitte spannings/lading-conflicten.
Intern leiden ze tot ziekte.
Extern leiden ze tot onvrede.
Omdat het alleen maar gaat om ladingspotentialen, is het oplosbaar.

Op-Voeding – De opzet van deze Webzaait (Op)Voeding

Deze webzaait is opgezet om je te helpen je voeding goed te verzorgen.
Het centrale advies is:
wordt aandeel’hebber in een boerderij.
Verzorg (samen) de kwaliteit van je eigen voeding:
1) géén kunststoffen,
2) géén bestrijdingsmiddelen,
3) géén bestraling en
4) géén gen-tech
.
Je kan erop vertrouwen dat je niet kan vertrouwen op bedrijven die aan (je) ziekte verdienen’. Vandaar deze webzaait.

De waarderingseenheid voor projecten op deze webzaait is de “TOP”; TOP-client-Honorering.

BA – Bijles voor Artsen

Toen ik aan mijn arts-opleiding begon was ik al afgestudeerd ingenieur.
Tot mijn verrassing, verbijstering, leerden artsen wat ik in Delft leerde.
Ze kregen uitleg in de klassieke mechanica, ‘determinisme’.
En het geloof dat wetenschap herhaalbaar en voorspelbaar zou zijn.

Het tegen deel is het geval: alleen klassieke wetenschap is ‘voorspelbaar’.
Dat komt doordat aannamen worden gedaan waardoor het model wordt vereenvoudigd.
Dat is waarom later relativiteit, kwantum en vbeldtheorie werd ontwikkeld.
Omdat de klassieke wetenschap te simplistisch, te beperkt, incompleet is.

Klassieke wetenschap geldt voor de beschrijving van (dode!) materie.
Relativiteitstheorie geldt voor de (dode) moleculaire processen.
Kwantumtheorie geldt voor de elektromagnetische transformaties.
Veldtheorie geldt voor de subatomaire fase in formatie.

Artsen leren fascinerend veel over het menselijk lichaam.
Maar het meeste van wat ze leren geldt in feite alleen voor kadavers.
Ze beseffen niet (meer) dat het lichaam wordt opgebouwd door levende cellen.

BA – Normaalpara elektromagnetische fenomenen

  • Telepathie gebruikt radioinformatievelden
  • Qi-Therapie gebruikt ‘kringstromen’
  • Homeo-Therapie gebruikt ‘informatievelden’
  • Electroceutica gebruiken elektromagnetische molecuulsignaturen.

Er zijn nogal wat artsen die menen dat acupunctuur en homeopathie ‘niet werkt’.
Ze stellen ‘dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is en dus niet kan werken’.
Deze artsen hebben zich laten misleiden door de geheime diensten van de wereld.
Die gebruiken namelijk, al heel lang, elektronische communicatie/behandel-methoden.

De CIA investeerde $25+ miljoen, om beroemde paranormaal begaafden te onderzoeken.
Dat heeft geleid tot een compacte eenvoudige legeropleiding in “Remote Viewing”.
Met daarnaast patenten op gedachtenoverdracht op afstand via radiogolven.
Waartoe een serie van GWEN radiomasten in het geheim al lang gebruikt wordt.

Dat deze informatie niet vrij beschikbaar is, houdt niet in dat het niet bekend is.
Wat het (U$A) leger deed was het systematisch onderzoeken van paranormaalbegaafden.
De daarvan afgeleidde technologie laat alleen maar beter zien hoe ‘paranormalen werken’.
Maar ook, dat ons lichaam een integraal elektromagnetisch radio-informatie veld is.

Het gevolg is dat wat artsen leren niet klopt en achterhaald is.
We zijn een elektromagnetisch organisme; net als een sidderaal, maar dan anders.
Qi-Gong meesters laten dat zien door bijvoorbeeld kranten aan te steken met blote handen.
Door deze zaken te ontkennen, zijn ze niet te bestuderen, en dus niet te gebruiken.

De belangrijkste bijles (als steeds) hierin is dat onbekend vaak onbemind maakt.
Artsen kunnen zich niet veroorloven om zich door dis-informatie te laten misleiden.
Groepjes artsen die dit luid(er) doen hebben niet meer gelijk…
Als altijd: het gaat erom het onbekende te onderzoeken.

BA – Arts, Therapeut, Verpleger, Patient

De geneeskunde is ingericht volgens een hierarchisch model.
De opleidingen in de gezondheidzorg onderbouwen dat.
De wettelijke voorschriften schrijven dat (in detail) voor.
Centraal staat een afhankelijkheid aan verdienen aan ziekte.

De wetgeving is gericht op garanties in omgang met leven en dood.
Vanzelfsprekend: leven is een halszaak en doodsnood vergt betrouwbare zorg.
Maar ondanks alle wetgeving geven artsen nimmer garanties.
Sterker nog: de gereguleerde medische zorg is ‘doodsoorzaak nummer 3 (of 4)’.

Veel mensen in de gezondheidszorg zien en signaleren deze problemen.
Patienten leren via het internet wat hun artsen nog steeds niet weten.
Verpleging wil al behandelwijzen gebruiken die artsen nog steed blokkeren.
Therapeuten gebruiken al lang technieken die artsen ((nog) steeds) ont’kennen.

Artsen leven in een keurslijf.
Wat ze doen (en laten) wordt sterk gereguleerd.
Via converenties worden hun beroepsconventies bepaald.
Wie het anders doet wordt uit de beroepsgroep (= gegarandeerd inkomen) gezet.

Het is een geinstitutionaliseerd systeem van afhankelijkheid.
In veel opzichten is het direct met een cult te vergelijken.
(Tijdens mijn studie vertaalde ik Mercks Manual, Cults”, om dat te laten zien.)
Net zoals in cults het geval is, staan de tekortkomingen niet ter discussie.

Deze bladzijden zijn bedoeld om dat wel ter discussie te stellen.
Door te signalering dat de regulering geldbelangen dient.
Maar dat zorg voor gezondheid is gediend met effectieve methoden.
En dat zelfzorg en voorzorg daarin centraal staat.

Dat betekent dat de hierarchie omgekeerd moet worden.
De (gezonde) patient moet voorop staan, met zorgverlening als kunde.
Therapeuten bieden advies voor zelfbehandeling en vroeg-detectie.
Artsen komen op de laatste plaats, daar waar (voor)zorg helaas faalde.

Veel artsen ‘raken in paniek’ als ze dit lezen.
Hun angst is overlevingfsangt; angst voor inkomstenderving.
Zoals veel van de medische regulatie/discussie gaat over … broodnijd.
Maar voor een gezondheidszorg moet ziektebehandeling, voor geld, NIET de norm zijn.

Het is (héél) eenvoudig om dit om te keren.
het gaat om het overschakelen van verdienen aan ziekte naar investeren in gezondheid.
De patient als basis, ondersteund door verpleging waar nodig.
Met behandelaars als monitors en begeleiders, en artsen voor noodgevallen.

In feite is dat de situatie die we nu al hebben.
Maar dan gericht op gezondheid, en ziektepreventie.
Waardoor de hele bevolking gezonder is; en gezondheidszorg beter.
Louter door een ziek zakenmodel te genezen.

BA – ‘Je Geld EN je Leven’

De moderne geneeskunde is ingericht op het (veel) willen verdienen aan ziekte.
De arts, de geneesmiddelenhandel, het zekenhuis, EN de verzekering maken winst.
De overheid deelt steeds in al die winst, en verdient zo ook aan ziekte.
In veel landen geldt ziektebehandeling zelfs als (groot) onderdeel van het Nationaal Product.

In de ‘gezondheidszorg’ wordt het meeste verdient in de 2 eerste en de laatste twee maanden van leven.
Veel van die ‘geneeskundige’ zorg, zeker die in de terminale fase, is palliatie.
Veel van die geneeskundige ‘zorg’ is te voorkomen door andere behandelwijzen te gebruiken.
Het verschil tussen wel/niet ‘erkende’ behandelwijzen gaat vooral over wel/niet verzekerde betaling, voor behandeling van ZIEKTE.

De moderne geneeskunde is in veel opzichten ‘middeleeuws’
Specialisten die als baronnen op terpen tol heffen voor de wegen.
Behandelaars die impliciet steeds weer zeggen ‘je geld of je leven’.
Met een ‘medisch model’ wat nog steeds de eigen betrokkenheid/beleving ontkent; en daardoor veel opties voor zelfenezing ongebruikt laat.

BA – De Steen der Wijzen

De Alchimisten beseften dat er een verschil is tussen een steen en leven.
Ze hadden ook door dat in een levend wezen de fasen van materie steeds uitwisselen.
Dat wat zij de Kwintessens noemden, kunnen we no beschrijven als Vrije Keuze.
Vrije Keuze is HET gegeven van leven, in het samenspel tussen informatie en materie in ons lichaam

BA – “Big Pharma”

Big Pharma is onderdeel van het Militair Industrieel Complex.
Het is een groep van Corporaties, dus bepaald door bankgeld.
Omdat ze aan ziekte willen verdienen, veroorzaken ze ziekte.
Dat is te genezen door van Corporaties Coöperaties te maken.