De Integere Integrale Praktijk

De integrale praktijk is gebaseerd op lidmaatschap, en gericht op voorkómen in plaats van, en samen met, genezen.

  1. Klanten hebben 4x/jaar een seizoensconsult bij de seizoenswisseling, om ‘goed het nieuwe seizoen in te gaan.
  2. 4x/jaar kunnen klanten een telefoonconsult gebruiken, voor urgent advies of directe informatie.
  3. 4x/jaar kunnen klanten (na afspraak) aanlopen voor een praktijkconsult; eventueel in plaats van een telefoonconsult (als die nog niet ‘opgebruikt’ zijn).
  4. 4x/jaar kunnen klanten meedoen aan een groepsconsult, opgezet in overleg met de behandelaar, door de klantengroep zelf/samen.

Door de mogelijkheid van direct (telefoon)contact is er een direct gevoel van betrokkenheid.
Door de regelmaat van de seizoenscontaccten is er een gevoel van stabiliteit.
Door de beschikbaarheid van praktijkconsulten op momenten dat dit nodig is is er het gevoel van zekerheid.
Door de samenhang in de groepsbijeenkomsten is er een groeiend gevoel van wederzijds begrip.

Dat gevoel van wederzijds vertrouwen bouwt zich ook op tussen de klanten.
De kennis en technieken die ze samen leren kunnen ze ook samen oefenen, beoefenen en verderleren.
Ze leren daarin van elkaars problemen, en elkaars oplossingen.
Daardoor groeit hun zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, hun immuunsystee en hu gezondheid.

De klanten betalen voor dit aanbod door een abonnement.
Ze betalen niet aan de behandelaar maar aan de praktijk.
Ze kunnen een aandeel kopen in de praktijk (en daardoor op kosten besparen).
Door ‘wegvallen van vaste lasten’, door aandelen/abonnementen bespaart de behandelaar, en de klant.

Vanuit het verzekeringsperspectief is dot aanbod extra voordelig.
De praktijkkosten zijn lager, zie boven.
Het (zelf)vertrouwen van de klanten, dushun gezondheid, is groter.
Door het onderbouwde vaste aanbod worden veel lange-termijn aandoeningen voorkómen.

Door samenwerking.van praktijken die volgens dit model werken is continuiteit te garanderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


zes × 2 =